Činnost Brněnské asociace futsalu je finančně podporována statutárním městem Brnem (v roce 2019 dotací ve výši 275 000 Kč).
26.01.2020
ilustrační obrazek futsalbrnoO VÍKENDU POKRAČUJE PENALTY OPEN A BRNĚNSKÝ POHÁR
V sobotu 25.ledna se odehraje 4.hrací den zimní ligy PENALTY Brno Open 2020 ve skupině AB v nafukovací hale na Rybnické a Brněnský pohár skupina L (17:00 - 19:30) V neděli 26.ledna pokračuje 4.hracím dnem zimní liga PENALTY Brno Open 2020 ve skupinách C a D v nafukovací hale na Rybnické. PENALTY BRNO OPEN 2020  SOBOTA 25.1.2020 - nafukovací hala Rybnická (rozh. Špeta, Kulpa, Havíř) SKUPINA AB - 4. hrací den 09:00  West Žab B - STŽ  3:0 (2:0) 09:35  Bolest - STŽ  2:0 (1:0) 10:10  West Žab B - Junioři Troubsko  5:1 (3:1) 10:45  West Žab ...
O VÍKENDU POKRAČUJE PENALTY OPEN A BRNĚNSKÝ POHÁR

Krátké zprávy aktuálně

21.01.2020 - KAM NA FUTSAL - Sobota a Neděle 25. a 26.1.2020: 4.hrací den ZL Penalty Open (nafukovací hala Rybn. 8-18:00).

18.10.2019 - Mužstvo Old Blackurn (2.tř.) hledá tým ke společnému tréninku v nafukovací hale na Rybnické každý pátek v 19:00 -20:30. Info na 730 160 061 (Patrik Sysel). Nájem hradí Blackburn.

26.07.2019 - Partizan Bludare (OP) hľadá tým na tréningy v útorok v Maloměřicích od 21:00. Info: +421917069016, email: rtrastislavtoth@gmail.com.

25.07.2019 - Jopparamu (2.třída) hledá tréninkového soupeře - od srpna. Středy 1930-2030, hřiště na Srbské. Pavel Mucherl, mucherl@seznam.cz, 602 414 953

14.06.2019 - Prodáme levně nerozbalené sady dresů značky Penalty. 1.sada 7x svítivě žlutý dres+šedé trenky vel. XL, 2.sada 4x oranžový dres+černé trenky vel. XL a 4x vel. L. Fotky a další informace na tel.: 774551993 (Martin Chroust).

další krátké zprávy

ZALOŽENÍ POBOČNÉHO SPOLKU OkSF BRNO MĚSTO

USNESENÍ z Ustavující schůze Okresního svazu futsalu Brno-město
konané dne 26.11. 2019 v restauraci Okruh PUB, Rybnická 60/75,
Přítomni: Polák, Rohánek, Valaškovčák, Procházka, Letzel (Žab.Vlci), Tomaszewský (West Žab), Jaša (Nasan).
Program:

1.
Zahájení VH - úvod a presentace
2. Schválení stanov pobočného spolku
3. Volba nového složení Výkonného výboru OkSF Brno - město
4. Diskuze
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) Ustavující schůze zvolila za předsedajícího Ustavující schůze: p. Zdeňka Poláka.
2) Ustavující schůze schválila jednací řád Ustavující schůze.
3) Ustavující schůze schválila navržený program jednání Ustavující schůze.
4) Ustavující schůze zvolila pracovní komise v tomto složení:
a) Volební komise:
- Rohánek Zdeněk, předseda,
- Valaškovčák Michal.
b) Návrhová komise:
- Letzel Michal, předseda.
- Procházka Miroslav
5) Ustavující schůze přijala Stanovy OkSF Brno-město dle návrhu svolatele Ustavující schůze.
6) Ustavující schůze schválila volební řád.
7) Předsedou Výkonného výboru OkSF Brno-město byl zvolen Zdeněk Polák.
8) Místopředsedou Výkonného výboru OkSF Brno-město byl zvolen Michal Letzel.
9) Členem Výkonného výboru OkSF Brno-město byl zvolen Miroslav Procházka.
10) Ustavující schůze určila předsedu VV p. Poláka jako osobu oprávněnou podat návrh na zápis pobočného spolku OkSF Brno-město do spolkového rejstříku Svaz futsalu České republiky, jakožto hlavní spolek..
11) Ustavující schůze spolku stanovila umístění sídla spolku na adrese: Rybnická 60/75, 634 00 Brno
12) Ustavující schůze pověřuje předsedu VV p. Poláka k jednání s Brněnskou asociací futsalu o umístění sídla spolku OkSF Brno-město na adresu: Rybnická 60/75, 634 00 Brno
 
V Brně dne 26.11.2019. 

Zápis č.5/2019 z jednání VV OkKF Brno město a B.A.F.
ze dne 17.10.2019 na Rybnické 75 v Brně
Přítomni: Polák, Rohánek, Valaškovčák, Letzel, Procházka, Havíř
Omluven: -
Host: -
Program:
1) Informace o stavu financí OkKF BM a B.A.F. (účty, dotace atd.)
2) Informace o průběhu soutěží 2019/20
3) Informace z KKF JM
4) Stav areálu B.A.F.
5) Různé
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) p.Polák informoval o financích na účtech B.A.F. a OkKF Brno-město.
Stavy účtů OkKF a B.A.F. odpovídají svým finančním rozvahám a položky příjmů a výdajů jsou v souladu s předpokládaným cash-flow.
Došlo k řádnému vyúčtování všech dotací z MMB a ÚMČ Nový Lískovec a byly podány nové žádosti o dotace na provoz a činnost. Připravuje se další investiční akce v areálu – rekonstrukce osvětlení hřiště, která bude realizována po schválení dotační žádosti na investice pro příští rok.

2) Soutěže 2019/2020 probíhají v souladu s Propozicemi a termíny utkání jsou až na malé výjimky dodržovány (přesunutí některých utkání prvního hracího dne z důvodu nepřízně počasí, minimální kontumace). Byl zmíněn neutěšený stav povrchu hřiště na Srbské, kde přes neustálou komunikaci se správcem dochází jen k amatérským úpravám namísto odborné opravy povrchu.
Pohárovou komisí předložený Brněnský pohárový systém je připraven na stránkách BAF, kde jsou všechny informace k dispozici.
Projednával se nový partner, který sponzorsky podpoří nejen Brněnský pohár 2020, ale i turnaje Brno Open a Naděje. Zimní liga Brno Open 2020 spolu s Turnajem Nadějí jsou v plné přípravě a už nyní se hlásí týmy do skupin.
Významným bodem této části programu bylo navržení vypracování etického kodexu pro rozhodčí a delegáty, který by v několika bodech stanovil způsob a charakter jejich jednání, chování a vystupování nejen během utkání (což je striktně dáno pravidly), ale zvláště před i po zápasech. Dále by stanovil normy vzájemných, často i osobních vztahů k hráčům, kolegům a komisi. Mimořádné a vyhrocené události během některých zápasů dle výboru svědčí o jistém rutinérství, neprofesním přístupu a neschopnosti sebereflexe určitých jednotlivců. Úkolem vypracování kodexu byl pověřen p.Havíř.

3) Situace ve vztahu OkKF Brno-město a JmkKF se od minulého zasedání nezměnila a stále se čeká na podpis členů krajské komise pod stanovisko a omluvu v tzv. kauze Brno. Zjištěním stavu věci byl pověřen p.Procházka.

4) Za pomoci financí z dotačních programů a vlastních prostředků byly zrealizovány zamýšlené úpravy v areálu.
Nový umělý povrch na hřišti pro nohejbal a volejbal, instalace kovových sloupků se sítěmi, které oddělují hrací prostor od parkoviště, na němž byla vyznačena nová parkovací stání. Byl vytvořen jediný prostor pro kouření s novým povrchem a betonovými úpravami. Stanovil se jednoznačný zákaz kouření v areálu s použitím upozorňujících tabulek.
Ve vnitřních prostorách byl instalován kamerový systém, který pomůže monitorovat a hlídat možné poškozování majetku. V plánu jsou nadále opravy a repasy stolů a židlí pro sál vybranou stolařskou firmou.
Byla podána informace o nájemcích v budově areálu s důrazem na úpravu nájemného pro boxerský klub a personální změny ve vedení restaurace.
Stavba nafukovací haly proběhne 28.10. a doposud se přihlásilo 25 brigádníků. Výbor očekává významnou účast členů BAF, kterým by na majetku a provozu mělo obzvlášť záležet.
Ze strany členů výboru byl opět důrazně vznesen požadavek na vyhlašování brigád v příštím roce pro členy B.A.F.. Tato aktivita členů je pro asociaci přínosnější než snaha o úkolování účetní a výboru kvůli náhledům do účetnictví se snahou o „optimalizaci hospodaření a nakládání s financemi“.

5) V rámci diskuze předseda navrhl vyplacení odměn pro členy VV BAF a OkKF Brno-město dle finančních možností hospodaření spolku, což výbor vzal na vědomí. Na závěr byla řešena problematika významu a oprávněnosti právní subjektivity tzv. pobočného spolku Okresního svazu futsalu Brno - město a jeho založení v rámci struktury Svazu futsalu.
 
Příští zasedání se uskuteční v lednu 2020.
 
Zapsal místopředseda B.A.F. Zdeněk Rohánek

Zápis č.4/2019 z jednání VV OkKF Brno město  a  B.A.F.
ze dne 22.8.2019 na Rybnické 75 v Brně
Přítomni:    Polák, Rohánek, Valaškovčák, Letzel, Procházka, Havíř
Omluven:   -
Host:   -
Program:
1)               Informace o stavu financí OkKF BM a B.A.F. (účty, dotace atd.)
2)               Příprava soutěží 2019/20
3)               Informace z KKF JM
4)               Stav areálu B.A.F.
5)               Různé
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1)  p.Polák informoval o financích na účtech B.A.F. a OkKF Brno-město.
Stavy účtů OkKF a B.A.F. odpovídají stavům jako v loňském období před zahájením soutěží. Dochází k postupnému navyšování financí z důvodů placení startovného týmů před novým soutěžním ročníkem. V průběhu podzimu budou dále  řádně vyúčtovány  všechny dotace z MMB a ÚMČ Nový Lískovec a zároveň podány nové žádosti o dotace na provoz a činnost.
 
2) Výkonné výbory schválily průběh Grémia klubů. Vyjadřily spokojenost s účastí a připraveností klubů a popdpořily zvýšení pokuty pro týmy ignorující účast na grémiu. Bylo konstatováno, že všechny soutěže jsou připraveny.
Pohárová komise upřesnila návrh nového systému Brněnského poháru a po odsouhlasení všemi členy výborů pověřila vedení soutěží jeho prezentací na webových stránkách asociace. Dále se diskutovalo o vstupu možného partnera, který sponzorsky podpoří Brněnský pohár, protože nový systém bude finančně náročnější než stávající model.
V zimním období před jarní částí se opět bude konat zimní liga Brno Open 2020 s novým sponzorem a také i Turnaj nadějí.
Závěrečná Futsal party proběhne ve stejném stylu jako předešlé dva futsalové večery, však s tím rozdílem, že předávání cen Fair play s nárokem na tuto cenu bude podmíněno účastí klubu.
 
3) Situace ve vztahu OkKF Brno-město a JmkKF se poněkud zlepšila zasláním omluvného dopisu, ve kterém bylo vyjádřeno stanovisko a omluva za tzv. Kauzu Brno. VV vyzval krajskou komisi k dalšímu kroku a to, aby její členové tuto omluvu sami podepsali. Tím by kauza skončila.
Členové výboru byli seznámeni s tím, že z důvodu zrušení KP2 byl za souhlasu předsedy p.Poláka na vlastní žádost přijat zpět do brněnských soutěží tým Gladiators B (OP). V obdobné situaci tým Hustopeče odmítl hrát 1.třídu.
 
4) V průběhu měsíců června až srpna byla v areálu provedena řada úprav, z nichž nejzásadnější byly práce na položení nového umělého povrchu pro hřiště na nohejbal a volejbal. Nová umělá tráva byla úspěšně položena a i vyzkoušena bez námitek a pochybností. 
Řadu prací však bude nutno ještě realizovat a to vybudování betonového schodku pro přístup na nové hřiště (z místa vyhrazeného pro kouření), úprava parkovacích míst, rekultivace zadní části areálu a příprava na stavbu nafukovací haly.
Ve vnitřních prostorách byl instalován kamerový systém a provozně opraveny sprchy a toalety. V plánu jsou opravy a repasy stolů a židlí pro sál.
V souvislosti se stavbou nafukovací haly byly kluby 1.tříd už na Grémiu požádány o účast na stavbě. Dále VV zvažuje oslovit členy B.A.F. na brigádu pro přípravu areálu na tuto stavbu.
Byl vznesen návrh, aby se vyhlašovaly brigády pro členy B.A.F. tak jak v jiných spolcích a byl veden soupis jejich účastí.
 
5) Bylo vzato na vědomí navýšení mzdy předsedy p.Poláka s účinností od 1.10.2019. Příští zasedání se uskuteční v průběhu podzimní části soutěží.
 
Zapsal místopředseda B.A.F. Zdeněk Rohánek
 

Zápis č.3/2019 z jednání VV OkKF Brno město  a  B.A.F.
ze dne 30.5.2019 na Rybnické 75 v Brně
Přítomni:    Polák, Rohánek, Valaškovčák, Letzel, Havíř
Omluven:   Procházka
Host:          Popek
Program:
1)               Informace o stavu soutěží a financí OkKF BM a BAF (účty, dotace, opravy atd.)
2)               Informace z KKF JM a pozvánka na nové setkání
3)               Příprava na Futsal Párty 2019
4)           Příprava soutěží 2019/20
5)               Různé
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1)  p.Polák informoval o financích na účtech BAF a OkKF Brno-město.
Stav účtu OkKF neodpovídá konci období soutěží  Brno – město, protože okresní komise stále neobdržela dotaci ze Svazu futsalu. Tuto dotaci ve výši zhruba 100 tisíc Kč zcela nepochopitelně zadržuje KKF JM, což od roku 2011 nemá obdoby. Tato dotace se odvíjí od počtu členů SF v okrese a celkové výše jejich příspěvků. Je to příspěvek SF na rozvoj a podporu futsalu v daných okresech. 
Účet BAF odpovídá počáteční finanční rozvaze. Na účet BAF došly schválené dotace MMB a ÚMČ Nový – Lískovec na provoz areálu a podporu sportovní činnosti, dále i investiční dotace na rekonstrukci antukového hřiště. Vše v celkové výši 299 tisíc Kč.
Soutěže úspěšně spějí k závěrečným kolům dle daného rozpisu. Došlo však k mimořádné události, a to k vyloučení týmu Olymp. Tento tým opakovaně a bez omluvy se nedostavoval na svá utkání od konce dubna a v průběhu měsíce května už nenastoupil. Dle Propozic byl vyloučen a 1.A třída tak pokračuje se 14-ti účastníky. Stále se řeší jeho klubové neuhrazené pohledávky za pronájmy nafukovací haly.
Po ukončení soutěží budou v areálu prováděny venkovní úpravy. Jedná se zejména o přípravné zemní práce na položení nového povrchu antukového hřiště. Dále bude probíhat nové rozměření parkovacích stání a v neposlední řadě úklid a svoz černé skládky oken v prostorách za areálem, avšak na pozemcích MČ Nový – Lískovec. Úřad tvrdí, že jsou to okna ještě z dob rekonstrukce Sokolovny, když BAF má řádné potvzení a doklady firmy, která měla okna ze stavby odstranit a zabezpečit jejich likvidaci. Po společných jednáních se bude Úřad a BAF podílet na jejím odstranění polovinou vynaložených nákladů.
Členové BAF budou informování o možnosti účasti na těchto akcích.
 
2)  p.Polák přednesl návrh JmKKF, která nabídla nové setkání s OkKF Brno - město Toto setkání by se mělo uskutečnit 5.6.v prostorách areálu BAF. Členové VV účast na tomto setkání nepodpořili z důvodu neměnného stavu a žádné aktivity KKF JM od poslední schůzky v souvislosti s urovnáním vztahů mezi oběma komisemi. Stejně tak i řešení účasti klubů z tzv. KP II v brněnských soutěžích je zatím otevřené.
 
3)  p.Polák dále seznámil přítomné se stavem příprav na Futsal Párty. Kluby si průběžně rezervují místa, což pro pořadatele signalizuje podobný počet účastníků jako v loňském roce. Na jednotlivých hřištích budou rozdávány plakáty a pozvánky. Jsou oslovováni sponzoři, zajišťuje se živá hudba a připravuje se program předávání cen vítězným týmům jednotlivých skupin, nejlepším střelcům, brankářům a ceny Fair-play.
 
4)  Diskuzními příspěvky jednotlivých členů byl následně představen nový soutěžní ročník. Bylo nastíněno několik variant organizace a struktury soutěží, které se následně budou upřesňovat podle počtu přihlášených týmů a jejich zařazení do skupin v souladu s Propozicemi pro ročník 2019/20.
 
5)  Na závěr VV BAF schválil navýšení mzdy předsedy p.Poláka na základě podnětu členů VV BAF. Účinnost tohoto navýšení by měla vejít v platnost od 1.9.2019, její výše bude upřesněna po jednání s účetní asociace s ohledem na přípravu finanční rozvahy hospodaření BAF pro rok 2020.
 
6)  Příští zasedání se uskuteční po ukončení soutěží v průběhu měsíce července.
 
Zapsal místopředseda B.A.F. Zdeněk Rohánek

Zápis č.2/2019 z jednání VV OkKF Brno město  a  B.A.F.
ze dne 11.4.2019 na Rybnické 75 v Brně
Přítomni:    Polák,  Rohánek, Valaškovčák, Letzel,  Procházka, Havíř
Host:          Hložánek
Program:
1)               Informace o stavu soutěží OkKF Brno-město
2)               Informace o setkání zástupců OkKF a JmkKF
3)               Informace o stavu v BAF
4)               Různé
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1)  p.Polák informoval o financích na účtech BAF a OkKF Brno-město. Stav obou účtů je vyrovnaný a odpovídá jak počáteční finanční rozvaze před soutěžemi (účet OkKF Brno-město), tak průběžnému rozpočtu financí (účet B.A.F.) Do současné doby nebyly vydány žádné mimořádné finanční položky a výdaje. 
Soutěže běží řádným tempem dle daného rozpisu soutěží. Bylo nutné vyřešit závažnou událost, a to ukončení využívání hřiště na Kamínkách, kdy bylo sděleno ze strany této Základní školy, že z důvodu havarijního stavu není dále možné toto hřiště využívat. OkKF obratem zajistila náhradní hřiště v Brně – Jundrově.
 
2) p.Polák informoval o setkání se zástupci JmKKF. Toto setkání bylo iniciováno ze strany našeho nadřízeného orgánu se snahou vyrovnat vztahy mezi těmito komisemi. OkKF Brno-město předalo JmKKF své vyjádření a stále čeká na reakci či aspoň odpověď. Vysvětlování a argumentace obou stran zatím nevedly ke smysluplným závěrům a situace tak zůstává otevřená a nevyřešená.
 
3)  p.Polák dále sdělil, že byly vytvořeny jednoduché nájemní smlouvy se subjekty pronajímající si sportoviště v areálu. Potvrdil počet členů B.A.F. ke dni 31.3.2019 (stav je uveden na oficiálních stránkách B.A.F.). Informoval o úspěšném zbourání nafukovací haly za vyrazného přispění studentů BPA (počet účastníků akce a finanční náročnost je uvedena na stránkách B.A.F.)
Ve svém vystoupení členům obou VV přednesl na závěr reakci na návštěvu p. Hložánka v prostorách kanceláře B.A.F. Jednání vedlo ke zvážení možnosti přehodnocení investic do obnovy antukového hřiště a zrušení stavby brány regulující vjezd do areálu. Nebylo však možné ani ze strany místopředsedy p.Rohánka vysvětlit výše zmíněnému členu, že zejména investice do brány je v souladu se stavebním zákonem, kdy po konzultaci se stavebním úřadem bylo naší asociaci sděleno právní stanovisko k nutnosti zajištění parkovacích míst pro nájemní byty v objektu B.A.F. Marnost tohoto jednání i se zpětným ohledem na průběh lednové Valné hromady, kdy někteří členové tyto aktivity zpochybňovali, vedlo VV B.A.F. k přehodnocení těchto investičních aktivit, nicméně Výkonný výbor B.A.F. konstatoval, že přes nepochopení a nízkou neznalost situace některých členů, se bude nadále těmito investičními záměry zabývat.
 
4) Na úplný závěr bylo dáno k diskuzi jednání týmu Olymp (1.A třída), který dluží naší asociaci významnou částku za nájem nafukovací haly z předešlého období. K řešení situace zatím nebyla nalezena shoda a situace je dále otevřená.
 
5)  Příští zasedání se uskuteční před ukončením soutěží v průběhu začátku měsíce června.
 
Zapsal místopředseda B.A.F. Zdeněk Rohánek

Zápis č.1/2019 z jednání VV OkKF Brno město  a  B.A.F.
ze dne 7.2.2019 na Rybnické 75 v Brně
Přítomni:  Polák, Rohánek, Valaškovčák, Letzel, Procházka, Havíř
Hosté:  Popek
Program:
1)               Informace z VH BAF
2)               Informace o dění na SF
3)               Informace o stavu soutěží OkKF Brno-město a Brněnského poháru
4)               Různé
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1)  p. Rohánek seznámil přítomné s usnesením z VH BAF z 24.1.2019 a předložil ho k diskuzi. Bylo schváleno vytvořit jednoduché smlouvy s nájemci prostor areálu a trvalá kontrola plateb z nájmu. Bylo přijato opatření ke zrušení všech benefitů ze zaplacených členských příspěvků  od 1.4.2019.
 
2)  p.Polák pak informoval o financích na účtech BAF a OkKF. Sdělil, že vyrovnanost stavu účtů je zatím dlouhodobě stabilní, ale do budoucna nemusí být udržitelná. Vzhledem k výši dotací z podaných žádostí na dotační tituly vypsané magistrátem města Brna a městskou částí Nový Lískovec se v roce 2019 budou odvíjet, kromě nezbytné a nutné provozní údržby, rekonstrukční a investiční práce v areálu. Jde zejména o opravu antukového hřiště a zajištění vjezdu do areálu s následným řešením parkováním.
Zdůraznil nutnost zapojení se členů BAF do údržby areálu formou např.brigád, zvláště při stavění popř. bourání naf.haly. Jinak se musí vždy platit externím osobám či firmám, což snižuje efektivitu vynaložených prostředků k získávání příjmů z pronájmů. Dva zaměstnanci BAF to opravdu nemouhou zvládat sami. Dále uvedl možnost navýšení odměny těmto zaměstnancům, ať už formou zvýšení mzdy z minimální na obvyklou nebo formou finanční odměny ve druhé polovině roku.
 
3)  Dále p. Procházka podal členům VV informace z vyvíjející se kauzi Disciplinárního řízení SF proti VV OkKF Brno-město související s problematikou placení členských příspěvků futis brněnských členů na Svaz futsalu. Dle posledních informací nenastal ve věci žádný posun.
 
4)  p. Havíř informoval o přípravě soutěží na jarní část, o turnajích Penalty Open a Turnaji nadějí. Soutěže i turnaje jsou zajištěné se vším servisem.
p.Polák následně pověřil pp. Procházku a Letzela vytvořením Pohárové komise, která nabídne klubům pro Brněnský pohár 2019/2020 nový hrací model.
 
5)  VV se v závěru jednání zabýval kandidaturou p.Poláka do Komise futsalu na post člen za Moravu na jarní Volební Valné hromadě SF. Byla vyslovena jenoznačná podpora.
 
6)  Příští zasedání se uskuteční nejdříve po zahájení soutěží začátkem měsíce dubna. Informace sdělí s dostatečným předstihem sekretář p.Havíř
 
Zapsal místopředseda B.A.F. Zdeněk Rohánek

Zápis č.3/2018 z jednání VV OkKF Brno město  a  B.A.F.
dne 6.9.2018 na Rybnické 75 v Brně
Přítomni:    Polák,  Havíř,  Letzel,  Procházka
Omluven:   Valaškovčák, Rohánek
Hosté:  Popek
Program:
1)               Informace o přípravených soutěžích
2)               Dotace BAF a stav financí na obou účtech
3)               Informace o dění na SF a KKF od p. Procházky
4)               Informace z VVH OkKF, stav čp  a FUTIS
5)               Sponzoři a partneři – Penalty + Emotion
6)               Různé
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1)  předseda p. Polák a sekretář p. Havíř informovali o náročném průběhu příprav nového 26.ročníku soutěží OkKF 2018/19 s důrazem na počet končících a nově přihlášených klubů, na odesílání přihlášek, soupisek a hlavně startovného. Byly schváleny udělené pokuty.
 
2)  Pan Polák pak informoval o financích na účtech BAF a OkKF, hlavně o výběru startovného. Byl schválen předběžný rozpočet soutěží OkKF Brno 2018/19 jako závazný. Následně p.Polák hovořil o informacích od nepřítomného p. Rohánka o přípravě žádostí o dotace z MMB a ÚMČ NL na rok 2019.
 
3)  Dále p. Procházka podal členům VV informace z KKF JM, o pokračování krajské třídy pod názvem KP II. Dále o přípravě VH KKF JM.
 
4)  Za komisi rozhodčích přednesl p. Havíř zprávu o práci KRD, o školení a počtu delegátů a rozhodčích a jejich přípravě na sezónu 2018/19
 
5)  VV OkKF Brno probral průběh své volební VH a Grémia klubů a konstatoval, že vše proběhlo v naprostém pořádku s velmi uspokojivou účastí zástupců klubů a za jejich přístup jim patří velké poděkování. VV OkKF Brno dále projednával další postupy směrem ke Svazu futsalu, KF JM a ke členským příspěvkům futis vzhledem k nadcházejícím volebním Valným hromadám na všech vyšších úrovních.
 
6)  VV se v závěru jednání zabýval:
-  informacemi o stávajících sponzorech a partnerech futsalu a jejich smlouvami (Penalty, Emotion)
-  opravami v areálu – příprava na nový povrch antuky, oprava parkoviště a vjezdu do areálu a jeho financování 
-  přípravou zimní sezóny v areálu (naf.hala, turnaje, provoz).
 
7)  Příští zasedání se uskuteční nejdříve ve čtvrtek 15.listopadu 2018 na Rybnické.
 
Zapsal člen B.A.F. a sekretář OkKF Brno-město Milan Havíř

Zápis z volební Valné hromady Okresní komise futsalu Brno město
dne 23. 8. 2018 v Brně-Novém Lískovci v sále na ulici Rybnické 75
 
Zúčastnilo se 70 zástupců  klubů ze 106 pozvaných.
 
1)  p. Zdeněk Polák přivítal všechny zúčastněné a přednesl návrh programu:
 
1. Zahájení VH - úvod a presence
2. Schválení navrženého programu, jednacího a volebního řádu a jednotlivých komisí VH
3. Zpráva o činnosti a hospodaření
4. Představení kandidátů
5. Volba nového výkonného výboru a předsedy OkKF Brno město
6. Zpráva Volební komise
7. Zpráva Návrhové komise
8. Schválení usnesení
9. Závěr
 
2) po schválení programu byl schválen jednací a volební řád, dále schváleni předsedající VH p. Polák, předseda mandátové komise p. Rohánek, předseda volební komise p. Havíř a předseda návrhové komise p. Valaškovčák.
 
3) poté předseda OkKF Brno město p. Zdeněk Polák přednesl zprávu o činnosti OkKF Brno město za období 2015-2018, ve které vyzdvihl tři úspěšně ukončené sezóny a hlavně konsolidaci stavu brněnského futsalu po neúspěšných pokusech o rozvrat brněnských soutěží od některých členů KKF JM i Svazu futsalu. Zdůraznil, že s následky, jak finančními tak i organizačními, se potýkáme doposud, hlavně co se týká poklesu členské základny, ztráty některých sponzorů, ale také pošpiněním dobrého jména brněnského futsalu. Poté p. Rohánek přednesl zprávu o  hospodaření soutěží za uplynulou sezónu 2017/18, která byla finančně zcela vyrovnaná a přebytek 40 tisíc korun je neuhrazeným nájmem za hřiště Srbská, kde se ještě řeší trojdohoda s firmou Calipso, které nebylo majitelem pozemku uhrazeno položení umělého povrchu.  
 
4) Na základě návrhu OkKF Brno město byli představeni kandidáti:
Na předsedu p. Zdeněk Polák, na místopředsedu p. Michal Letzel a na člena p. Miroslav Procházka.
Volba předsedy proběhla aklamací a většinou byl zvolen p. Polák (pro 68 – zdrželi se 2 – proti 0)
Volba místopředsedy proběhla aklamací a většinou byl zvolen p. Letzel (70  –  0  –  0).
Volba člena proběhla aklamací a většinou byl zvolen p. Procházka (70  –  0  –  0), který byl také schválen jako delegát na volební VH KKF JM.
 
5) Na závěr potvrdila mandátová komise počty zúčastněných členů (70), volební komise potvrdila výsledky voleb a návrhová komise přednesla závěrečné usnesení, které VH potvrdila.
 
6)  Na závěr p. Polák poděkoval všem za účast a popřál mnoho úspěchů v sezóně 2018/19.
 
V Brně dne 23. srpna 2018

Grémium klubů OkKF Brno – 23.srpna 2018
sál restaurace Okruh, Rybnická 75
 
Grémia se zúčastnilo 95 klubů ze 126 přihlášených do soutěže, soupisky odevzdaly všechny kluby kromě týmu XXX (2.B), Bianco B, Attack, Vema Kicker (2.C) a Kocovina (3.B), startovné uhradilo zatím 100 klubů.
 
Na začátku Grémia po presentaci klubů byly předány ceny nejlepším oddílům sezóny 2016/17, nejlepším střelcům, brankářům a ceny Fair Play, těm, kteří se nezúčastnili slavnostní Futsal Párty v Prýgl baru. Dále byly probrány a schváleny Propozice a rozpočet na sezónu 2018/19 a bylo odsouhlaseno rozlosování všech brněnských soutěží. Také byla vysvětlena registrace futis, placení čp jen pro OP a dopisování na soupisku. Dále se hovořilo o doplňování hráčů na soupisku při ukončení přestupů a hostování před jarní částí dne 31.3.2019, o zvyšování odměn rozhodčím a delegátům, o pokutách a kontumacích a o naplnění brněnských soutěžích v sezóně 2019/20. Dále bylo schváleno rozlosování a termíny Brněnského poháru a připomenuty zimní soutěže Brno Open 2019 a Turnaj Nadějí futsalu 2019. 
 
Zástupce firmy Winnersport Michal Mazač představil sportovní vybavení PENALTY a seznámil vedoucí klubů se slevami a  možností dotace na soutěže (500 – 1000 korun). Poté byly všem týmům OP a 1.třídy rozdány míče Penalty.
 
Marián Kvasňovský představil projekt www.sport.video, který umožňuje mobilní nahrávání a ukládání záznamů ze zápasů týmů. Ty lze následně shlédnout na stránkách www.sport.video nebo na klubovém facebooku.
 
Závěrem předseda p. Polák upozornil vedoucí klubů na sledování a kontrolu počtu udělených karet během celé soutěže a také na povinnost sledovat sdělení OkKF Brno na stránkách www.futsalbrno.cz i ve Zpravodaji, který je vedoucím klubů rozesílán každý měsíc.
 
Během celého Grémia klubů byly rozdány všem zúčastněným vedoucím klubů soupisky, které musí být vedoucími podepsány a orazítkovány, čímž je potvrzena jejich platnost jak ze strany OkkF, tak ze strany klubu. 

Zápis č.2/2018 z jednání VV OkKF Brno město  a  B.A.F.
dne 17.5.2018 na Rybnické 75 v Brně
Přítomni:    Polák,  Havíř,  Valaškovčák,  Rohánek,  Letzel,  Procházka 
Omluven:   Vaňkovský,  Sommer,  Škaroupka
Hosté:  Šimeček,  Popek
Program:
1)               Informace o soutěžích a příprava na závěrečnou Futsal Party - program
2)               Dotace BAF a stav financí na obou účtech
3)               Informace o SF a KKF od p.Procházky, hř. Řečkovice a výzva p.Lesenského
4)               Informace ze všech komisí:  KRD, DK, STDK 
5)               VH BAF a příprava VH OkKF, stav čp  a FUTIS
6)               Průběh Ples upírů a závěrečná Futsal Párty na Prýgl baru
7)               Sponzoři a partneři - Decathlon
8)               Různé
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1)  předseda p. Polák a sekretář p. Havíř informovali o bezproblémové průběhu jarním části soutěží OkKF 2017/18 a o přípravě závěrečné FutsalPárty 2018 (v sobotu 16.června 2018 od 18:00 v Prygl baru na přehradě) s předáváním cen a uzavřením sezóny 2017/18. Byl představen program akce, moderátor Procházka, hudba Sedlo:
17:00-18:00 otevření pro účastníky+občerstvení, 18:30 zahájení (Polák) – hudba Sedlo, 18:50 ocenění rozh.+del. (Havíř) – hudba Sedlo, 19:10 ocenění Fair Play (Valaškovčák) – hudba Sedlo, 19:30 ocenění brank. (Sommer) – hudba Sedlo, 19:50 ocenění střelci (Letzel) – hudba Sedlo, 20:10 ocenění kluby (Polák).
 
2)  Pan Polák pak informoval o financích na účtech BAF a OkKF, účetních i pokladních zůstatcích. Na účtu BAF je prozatím dostatek financí na splacení úvěru a další provozní náklady, na účtu OkKF je po zaslání dotace z čp (futis) dostatek financí pro řádné dohrání soutěží. Následně pan Rohánek hovořil o výši dotací z MMB a ÚMČ NL, které obdržela BAF na provoz v roce 2018.
 
3)  Dále p. Procházka podal členům VV informace z KKF JM o možném pokračování krajské třídy, což by dle členů VV OkKF Brno mohlo mít vliv na setrvání brněnských soutěží pod Svazem futsalu a hrazení dalšího čp (futis). Proto si VV OkKKF Brno vyžádá co nejdříve stanovisko Svazu futsalu k uvedené krajské třídě. Dále byli členové informování o jednání s p. Bořeckým a Lesenským o zařazení hřiště v Řečkovicích a týmů tzv. orelské ligy zpět do brněnských futsalových soutěží pod OkKF. Byly schváleny návrhy pro jednání (nájem, KS, Orel.soutěž) a oba vedoucí týmů budou pozváni na zasedání VV ve čtvrtek 21.6.2018.
 
4)  Za komisi rozhodčích přednesl p. Havíř zprávu o práci KRD a byl schválen seznam oceňovaných rozhodčích a delegátů na Futsal Párty. Pan Polák pak za DK přednesl zprávu o trestech v jarní části (Svoboda-2.B). 
 
5)  VV BAF pak jednal o stavu e-mailových adres členů, členských příspěvcích a o Stanovách BAF. 
 
6) Pan Polák a Havíř informovali o průběhu futsalového Ples upírů a přípravách na Volební VH OkKF Brno-město připravovanou v souběhu se schůzkami klubů v polovině srpna 2018. 
 
7)  VV se v závěru jednání zabýval:
-  informacemi o stávajících sponzorech a partnerech futsalu (Penalty, Emotion)
- informacemi o jednání s partnery Teamstore a Decathlon.
-  opravami v areálu – příprava na nový povrch antuky, oprava parkoviště, prázdninový provoz areálu.
- opětovným pokusem o vytvoření brněnské Ligy Veteránů – hráčů nad 40 let.
 
8)  Příští zasedání se uskuteční v 21.června 2018 na Rybnické.
 
Zapsal člen B.A.F. a sekretář OkKF Brno-město Milan Havíř

Zápis č.1/2018 z jednání VV OkKF Brno město a B.A.F.
dne 1.3.2018 na Rybnické 75 v Brně
Přítomni:   Polák,  Havíř, Valaškovčák, Rohánek, Letzel, Procházka 
Omluven:  Vaňkovský, Popek, Sommer
Hosté: 
Program:
1) Informace o přípravě jarní části  25.ročníku brněnského futsalu
2) Dotace BAF a stav financí na obou účtech
3) Informace o dění na Svazu futsalu – dopis p. Mesteka
4) Informace ze všech komisí:  KRD, DK, STDK 
5) Členství BAF a příprava VH na jaro, stav čp  a FUTIS
6) Průběh zimních nesoutěžních turnajů a nesportovní akce Ples upírů a závěrečná Futsal Párty na Prýgl baru.
7) Sponzoři a partneři
8) Různé
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1)  předseda p. Polák a sekretář p. Havíř informovali o bezproblémové přípravě jarním části soutěží OkKF 2017/18 (objednávky hřišť, rozlosování, školení a vybavení rozhodčích, změny v rozlosování atd.) Na závěr letošní soutěže v sobotu  16.června 2018 bude uspořádána na přehradě v Prygl baru závěrečná FutsalPárty 2018 s předáváním cen a uzavřením sezóny 2017/18.
 
2)  Pan Polák pak informoval o financích na účtech BAF a OkKF, účetních i pokladních zůstatcích. Na účtu BAF je prozatím dostatek financí na splácení úvěru a další provozní náklady, na účtu OkKF je k aktuální částce 400 000 korun předpokládaný nárůst o dotace z členským příspěvků FAČR ve výši 115 000 korun (2304 členů v Brně), což by byl také dostatek financí pro řádné dohrání soutěží bez finanční ztráty. Následně pan Rohánek hovořil o dotacích, o nových projektech a žádostích o dotace u MMB a ÚMČ NL.
 
3)  Dále byli členové VV informováni o dění na Svazu futsalu, kdy byla OkKF Brno vyzvána k vyjádření o placení čp-futis a o počtu členů ve VV OkKF. VV OkKF vyjádření schválil a odeslal na Komisi futsalu. O dalším průběhu bude VV OkKF jednat na dalších zasedáních podle dalšího vyjádření Komise futsalu. 
 
4)  Za komisi rozhodčích přednesl p. Havíř zprávu o práci KRD, o jarním školení rozhodčích, o novém vybavení rozhodčích, o zvyšování odměn 2018/19 a rozdělení rozhodčích a tabulkových odměnách a pokutách v sezóně 2019/20. Pan Polák pak za DK přednesl zprávu o prvních trestech v jarní části (Svensson-1.B). 
 
5)  VV BAF pak informoval o členech a členských příspěvcích ve výši 2000 v roce 2018. Dále členové VV schválili termín VH BAF na čtvrtek 5.4.2018 na Rybnické. Byl rozpracován program VH BAF a povinnosti uhradit čp BAF do 31.3.2018. Po tomto termínu členství v BAF nezaplacením čp BAF zanikne. Také byly projednány typy slev pro členy BAF (hala, hřiště, ZL, TN, dotace aj.)
 
6) Pan Polák a Havíř informovali o průběhu ZL Penalty Brno Open 2018 a Turnaji Nadějí futsalu 2018, dále o projektu Tréninkové přípravy pro brankáře brněnských klubů (p. Kubíček), pozvání na futsalový Ples upírů (21.4.2018) a příprava na závěrečnou sezóny, tzv. Futsal Párty 2018 na Prýgl baru. 
 
7)  VV se v závěru jednání zabýval:
-  nečtením měsíčních Zpravodajů OkKF a BAF vedoucími brněnských klubů, nepředáváním informací hráčům klubů a z toho plynoucí problémy z neznalosti a nevědomosti o situaci v soutěžích i další problematice ve Svazu futsalu apod. 
-  informacemi stávajících sponzorech a partnerů futsalu (Penalty, Emotion) a možných jednáním s Teamstore.
-  opravami v areálu – hotová okna boxárna, příprava na nový povrch antuky, bourání nafukovací haly (6.4.2018) 
8)  Příští zasedání se uskuteční v 5.dubna 2018 na Rybnické po VH BAF.
 
Zapsal člen B.A.F. a sekretář OkKF Brno-město Milan Havíř