Činnost Brněnské asociace futsalu je finančně podporována statutárním městem Brnem.
19.04.2018
ilustrační obrazek futsalbrnoO VÍKENDU POKRAČUJE JARNÍ ČÁST BRNĚNSKÝCH SOUTĚŽÍ
V sobotu 21. dubna se odehraje 19.kolo 1.A třídy na Rybnické a 16. a 17.kolo 2.A třídy  na Kneslové a Kounicové a 18.kolo 2.B třídy v Jundrově a na Svážné. Dále pokračuje 15.kolem 3.B třída na Srbské. V neděli 22. dubna pokračuje 15.kolem Okresní přebor v Maloměřicích a dále se odehraje 17. a 18.kolo 2.C třídy na Srbské a v Jundrově. Také pokračuje 13. a 14.kolem 3.A třída na Rybnické. Sobota 21.4.2018 Soutěž Hřiště Čas ...
O VÍKENDU POKRAČUJE JARNÍ ČÁST BRNĚNSKÝCH SOUTĚŽÍ

Krátké zprávy aktuálně

18.04.2018 - Nově zformovaný Franklin Brno z 3.třídy shání soupeře pro nedělní večerní tréninky na hřišti Rybnická. Kontakt: Michal Rakus, tel.: 724917038.

11.04.2018 - KAM NA FUTSAL - Sobota 21.4.: 19.kolo 1.B (Rybn.), 16. a 17.kolo 2.A (Knesl. a Koun.), 18.kolo 2.B (Jundr. a Sváž.) 11. a 12. kolo 3.A (Rybnická), 15.kolo 3.B (Srbská). Neděle 22.4.: 15.kolo OP (Maloměř.), 17.a 18.kolo 2.C (Srbs. a Jundr.), 13. a 14.kolo 3.A (Rybn.).

10.04.2018 - All In Brno (3.tř.) hledá soupeře na společné tréninky - středa 19:30-21:00 hřiště Brno-Komín Pastviny. info: Otruba, tel: 724 307 430 / mail: otrubic@seznam.cz

09.04.2018 - FC Wodowa (OP) hledá sparingpartnera na středeční tréninky na Svážné v době od 19:30 do 21:00. Info: Martin Lončarič (m.loncaric@kreston.cz), tel.: 605 432 208.

15.03.2018 - Mladý 20tiletý hráč hledá angažmá v brněnském klubu Okresního přeboru nebo 1.třídy. Mám zkušenost z velkého fotbalu i futsalu. Rád bych trénoval a možná i nastoupil v jarní části soutěže. Kontakt: 733 308 898, Tomáš Kögler.

další krátké zprávy

ZÁPIS Z 1.ZASEDÁNÍ VV OKKF A BAF V ROCE 2018

Zápis č.1/2018 z jednání VV OkKF Brno město a B.A.F.
dne 1.3.2018 na Rybnické 75 v Brně
 
Přítomni:   Polák,  Havíř, Valaškovčák, Rohánek, Letzel, Procházka 
Omluven:  Vaňkovský, Popek, Sommer
Hosté: 
 
Program:
1) Informace o přípravě jarní části  25.ročníku brněnského futsalu
2) Dotace BAF a stav financí na obou účtech
3) Informace o dění na Svazu futsalu – dopis p. Mesteka
4) Informace ze všech komisí:  KRD, DK, STDK 
5) Členství BAF a příprava VH na jaro, stav čp  a FUTIS
6) Průběh zimních nesoutěžních turnajů a nesportovní akce Ples upírů a závěrečná Futsal Párty na Prýgl baru.
7) Sponzoři a partneři
8) Různé
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1)  předseda p. Polák a sekretář p. Havíř informovali o bezproblémové přípravě jarním části soutěží OkKF 2017/18 (objednávky hřišť, rozlosování, školení a vybavení rozhodčích, změny v rozlosování atd.) Na závěr letošní soutěže v sobotu  16.června 2018 bude uspořádána na přehradě v Prygl baru závěrečná FutsalPárty 2018 s předáváním cen a uzavřením sezóny 2017/18.
 
2)  Pan Polák pak informoval o financích na účtech BAF a OkKF, účetních i pokladních zůstatcích. Na účtu BAF je prozatím dostatek financí na splácení úvěru a další provozní náklady, na účtu OkKF je k aktuální částce 400 000 korun předpokládaný nárůst o dotace z členským příspěvků FAČR ve výši 115 000 korun (2304 členů v Brně), což by byl také dostatek financí pro řádné dohrání soutěží bez finanční ztráty. Následně pan Rohánek hovořil o dotacích, o nových projektech a žádostích o dotace u MMB a ÚMČ NL.
 
3)  Dále byli členové VV informováni o dění na Svazu futsalu, kdy byla OkKF Brno vyzvána k vyjádření o placení čp-futis a o počtu členů ve VV OkKF. VV OkKF vyjádření schválil a odeslal na Komisi futsalu. O dalším průběhu bude VV OkKF jednat na dalších zasedáních podle dalšího vyjádření Komise futsalu. 
 
4)  Za komisi rozhodčích přednesl p. Havíř zprávu o práci KRD, o jarním školení rozhodčích, o novém vybavení rozhodčích, o zvyšování odměn 2018/19 a rozdělení rozhodčích a tabulkových odměnách a pokutách v sezóně 2019/20. Pan Polák pak za DK přednesl zprávu o prvních trestech v jarní části (Svensson-1.B). 
 
5)  VV BAF pak informoval o členech a členských příspěvcích ve výši 2000 v roce 2018. Dále členové VV schválili termín VH BAF na čtvrtek 5.4.2018 na Rybnické. Byl rozpracován program VH BAF a povinnosti uhradit čp BAF do 31.3.2018. Po tomto termínu členství v BAF nezaplacením čp BAF zanikne. Také byly projednány typy slev pro členy BAF (hala, hřiště, ZL, TN, dotace aj.)
 
6) Pan Polák a Havíř informovali o průběhu ZL Penalty Brno Open 2018 a Turnaji Nadějí futsalu 2018, dále o projektu Tréninkové přípravy pro brankáře brněnských klubů (p. Kubíček), pozvání na futsalový Ples upírů (21.4.2018) a příprava na závěrečnou sezóny, tzv. Futsal Párty 2018 na Prýgl baru. 
 
7)  VV se v závěru jednání zabýval:
-  nečtením měsíčních Zpravodajů OkKF a BAF vedoucími brněnských klubů, nepředáváním informací hráčům klubů a z toho plynoucí problémy z neznalosti a nevědomosti o situaci v soutěžích i další problematice ve Svazu futsalu apod. 
-  informacemi stávajících sponzorech a partnerů futsalu (Penalty, Emotion) a možných jednáním s Teamstore.
-  opravami v areálu – hotová okna boxárna, příprava na nový povrch antuky, bourání nafukovací haly (6.4.2018) 
8)  Příští zasedání se uskuteční v 5.dubna 2018 na Rybnické po VH BAF.
 
Zapsal člen B.A.F. a sekretář OkKF Brno-město Milan Havíř
 

Zápis č.13/2017 z jednání VV OkKF Brno město a B.A.F.
dne 18.12.2017 na Rybnické 75 v Brně
 
Přítomni:   Polák,  Havíř, Valaškovčák, Zábrodský 
Omluven:  Chylík,  Sommer, Vaňkovský, Bača, Škaroupka, Popek
Hosté:  Rohánek (manager), Procházka (Iniciativa klubů), Letzel 
 
Program:
1) Informace o ukončení podzimní části a o přípravě jarní části soutěže
2) Dotace BAF a stav financí na obou účtech
3) Informace o dění na Svazu futsalu
4) Informace ze všech komisí:  KRD, DK, STDK 
5) Členství BAF a příprava VH na jaro, stav čp  a FUTIS
6) Rezignace členů BAF a OkKF a kooptace nových členů
7) Sponzoři a partneři
8) Různé
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1)  předseda p. Polák a sekretář p. Havíř informovali o bezproblémovém průběhu soutěží OkKF 2017/18 a informovali o některých nešvarech v soutěžích (odkládání utkání, neznalost pravidel u hráčů, nejednotnost dresů, rozlišováky atd.) Na všechny připomínky se VV zaměří v jarní části, která už je prakticky připravena a během ledna bude zveřejněno rozlosování všech soutěží. Na konci všech soutěží 16.června 2018 bude na přehradě v Prygl baru uspořádána závěrečná FutsalPárty 2018 s předáváním cen a uzavřením sezóny 2017/18.
 
2)  Pan Polák pak informoval o financích na účtech BAF a OkKF, účetních i pokladních zůstatcích. Na účtu BAF je na konci letošního roku 2017 suma 200 tisíc korun a na účtu soutěží 500 tisíc korun, což je o 300 tisíc korun méně než na konci roku 2016. Vzhledem k letošnímu nižšímu počtu klubů a nižšímu výběru na startovném je tato částka předpokládáná a soutěže budou zcela jistě finančně zajištěny až do konce. Přesto je zřejmé, že i letošní ročník bude ztrátový a dotovaný z rozpočtu BAF. Následně pan Rohánek hovořil o vyúčtovaných dotacích, o nových žádostech o dotace u MMB a ÚMČ NL.
 
3)  Dále byli členové VV informováni o dění na Svazu futsalu s vyhlídkami na volby ve SF. Situace na SF není pozitivní a vzhledem k brněnskému futsalu a očekávaným volebním VH lze očekávat další útoky ze strany opozice, která se snaží  zlikvidovat brněnský futsal pod vedením BAF a vytvořit novou OkKF Brno město pod svým vedením.
 
4)  Za komisi rozhodčích přednesl p. Havíř zprávu o práci KRD ve složení Bača, Havíř, Kincl, o školení, o počtech sudích a delegátů i o vyřazení některých rozhodčích. Pan Polák pak za DK přednesl zprávu o trestech a pokutách udělených v podzimní části. 
 
5)  VV BAF pak informoval o počtu členů a uhrazených členských příspěvcích za rok 2017, o dotaci ve výši 3 000 korun klubům OP a 1000 korun klubům ZL, které včas uhradily startovné a čp BAF za rok 2017. Dále byli členové VV informování o výdajích z čp BAF (naf.hala, opravy, okna atd.). Pan Polák informoval o návrhu na zvýšení čp BAF v roce 2018 na 2000 korun za člena a o přípravě jarní VH BAF. 
 
6) VV OkKF Brno a VV BAF přijal rezignaci místopředsedy p. Marka Zábrodského a VV BAF přijal písemnou rezignaci člena Michal Chylíka. Na návrh předsedy VV OkKF Brno město p. Poláka byl na místopředsedu VV OkKF Brno město navržen a kooptován p. Michal Letzel (Žab.Vlci) a na člena VV OkKF Brno město navržen a kooptován p. Miroslav Procházka (Lamy). Na návrh předsedy VV BAF p. Poláka byl na místopředsedu VV BAF navržen a schválen p. Zdeněk Rohánek.
 
7)  VV se v závěru jednání zabýval:
-  informacemi stávajících sponzorech a partnerů futsalu (Penalty, Emotion) a možných jednáním s Bison sportwear.
-  opravami v areálu – vlhké zdivo, dlažba vjezd, nátěr plotů, parkoviště, okna boxárna
8)  Příští zasedání se uskuteční v lednu 2018 na Rybnické.
 
Zapsal člen B.A.F. a sekretář OkKF Brno-město Milan Havíř
 

Zápis č.12/2017 z jednání VV OkKF Brno město  a  B.A.F.
dne 27.9.2017 na Rybnické 75 v Brně
 
Přítomni:  Polák, Havíř, Valaškovčák, Zábrodský 
Omluven:  Chylík, Sommer, Vaňkovský (KVA)
Hosté:  Rohánek (manager), Bača (KRD), Procházka (Iniciativa klubů)
 
Program:
1) Informace o zahájení 25.ročníku brněnského futsalu = podzimní části soutěžích 
2) Dotace BAF a stav financí na obou účtech
3) Informace o dění na Svazu futsalu, krajská soutěž, odvolání (v příloze)
4) Informace ze všech komisí:  KRD, DK, STDK 
5) Členství BAF a příprava VH na jaro, stav čp  a FUTIS
6) Sponzoři a partneři
7) Různé
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1)  předseda p. Polák a sekretář p. Havíř informovali o bezproblémovém zahájení soutěží OkKF 2017/18. Některé kluby ukončily činnost a některé odešly do konkurenční neoprávněně a uměle vytvořené krajské soutěže KKF JM. V soutěži startuje 128 týmů. Tři oddíly do 30.9. neuhradily startovné a dosud jim byla udělena pokuta ve výši 2500 korun a v říjnu již nebudou připuštěny do utkání. 

2)  Pan Polák pak informoval o financích na účtech BAF a OkKF, účetních i pokladních zůstatcích. Na startovném bylo na účet soutěží vybráno cca 1 500 000 korun, což je oproti minulým rokům méně, díky nižšímu počtu klubů. Na účtu areálu B.A.F. je na začátku sezóny 500 000 korun. Pan Rohánek hovořil o schválených dotacích i o nových žádostech na dotace a o partnerech brněnského futsalu firmách Emotion a Penalty.

3)  Dále byli účastníci informování o Iniciativě klubů na podporu futsalu v Brně pod vedení současného OkKF a BAF. Pan Polák informoval o schůzce početné skupiny zástupců brněnských a jihomoravských klubů s vedením Svazu futsalu a o závěrech z této schůzky. Bohužel Svaz futsalu potom schválil neoprávněné vytvoření krajské soutěže 2017/18 s kluby, které bez schválení OkKF Brno město opustili okresní soutěž. Tyto všechny kroky jsou několikerým porušením Stanov Svazu futsalu a Komise futsalu tak zcela evidentně porušuje své schválené Stanovy a řády. OkKF Brno město proti těmto porušením podala odvolání a přezkum usnesení k ORK.

4)  Za komisi rozhodčích přednesl p. Havíř zprávu o schválení nového složení KRD – Bača, Havíř, Kincl, o školení, o počtech sudích a delegátů, o vybavení – nákup teplákových souprav Penalty, o vyřazení – Daňa, Holeček, o spolupráci Brno-Blansko (cesťáky) a o řešení rozhodčích v další neoficiální řečkovické lize. Pan Polák pak za DK přednesl zprávu o dosud udělených trestech a pokutách. 

5)  VV BAF pak informoval o počtě členů a uhrazených členských příspěvcích. Dále schválil dotaci ve výši 3 000 korun klubům OP, které uhradily v termínu startovné a čp BAF: RIP, Eliška, Wodowa, Atlantis, Stones. Dalších členům bude o 1000 korun sníženo startovné při přihlášení do Brno Open 2018. 

6) VV OkKF Brno projednával přípravu brněnských futsalových soutěží 2018/19, kde bude nutné navýšit odměny rozhodčích do soutěží a poháru dle rozhodnutí Svazu futsalu (porovnání: zápas 1.ligy 1800 korun – divize 800 korun – OP Brno 200 korun)  

7)  VV se v závěru jednání zabýval:
-  stavbou nafukovací haly v areálu BAF v pátek 27.10.2017 – pivo zdarma.
-  zajištěním dalších sponzorů a partnerů futsalu a reklam na hřišti (Penalty, Emotion).
-  opravami v areálu – vlhké zdivo, dlažba vjezd, nátěr plotů, parkoviště, okna boxárny, aj.

8)  Příští zasedání se uskuteční v listopadu 2017 na Rybnické.

Zapsal člen B.A.F. a sekretář OkKF Brno-město Milan Havíř
 


Zápis č.11/2017 z jednání VV OkKF Brno město a B.A.F.
dne 13.7.2017 na Rybnické 75 v Brně
 
Přítomni:   Polák,  Havíř, Valaškovčák, Zábrodský 
Omluven:  Chylík,  Sommer
Hosté:  Rohánek (manager), Rek (KRD)

Program:
1) Informace o ukončení sezóny 2016/17 a stav financí na obou účtech
2) Informace z VH BAF
3) Informace o přípravě soutěží 2017/18 
4) Informace o kauze Orel, Atraps x OkKF Brno a rozhodnutí o odvolání 
5) Sponzoři a partneři
6) Různé
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1)  předseda p. Polák a sekretář p. Havíř informovali o bezproblémovém ukončení soutěží OkKF 2016/17. 
 
2)  Pan Polák pak informoval o financích na účtech BAF a OkKF, účetních i pokladních zůstatcích a o schválených dotacích. 
 
3)  Dále byli účastníci informování o průběhu VH BAF, o vytvoření skupiny na jednání s právníkem, o dalším postupu proti nepravdivým obviněním a o žádosti Orla Řečkovice projednat nezařazení do soutěží OkKF. VV se také zabýval písemným návrhem několika členů BAF a účastníků VH BAF na svolání další mimořádné VH BAF ještě v tomto roce za účelem vyřešit členství těch členů, kteří zcela jasně vystupují proti Brněnské asociaci futsalu a jejímu vedení, za účelem destabilizace futsalu v Brně, což se jednoznačně projevilo na VH i v jejich prohlášení a činnosti po VH BAF. 
 
4)  Předseda OkKF Polák informoval o přípravě soutěží na sezónu 2017/18. Klubům byly zaslány předběžné propozice, rozpočet, přihlášky i nejdůležitější termíny pro podání přihlášky, uhrazení startovného, zaslání soupisky, Gremia klubů a začátku podzimní části.
 
5)  VV BAF a OkKF podrobně probraly odvolání klubů Orel Řečkovice a Atraps Hombres proti nezařazení do soutěží a OkKF rozhodla o zrušení svého rozhodnutí a zařazení všech oddílů obou klubů zpět do brněnských futsalových soutěží s prodlouženou lhůtou na podání přihlášky do 21.7.2017. Důvodem je zklidnění vyhrocené situace, kterou některé kluby v Brně vytvořily a možnost hrát futsal v Brně i hráčům, kteří přes negativní kampaň proti vedení BAF a OkKF za chování svého vedení a statutárních zástupců nemohou. 
 
6) VV BAF rozhodl, že po dohodě s partnerem Okresního přeboru firmou Emotion zašle dotaci ve výši 3000 korun klubu Okresního přeboru 2017/18, který má uhrazené členství v BAF a včas uhradí startovné OP. Dále VV BAF schválil možnost vyplacení dotace na soutěž klubům s členstvím v BAF na sezónu 2018/19 v zatím neurčené výši. O vyplacení dotace rozhoduje výhradně VV BAF a nelze jej nijak nárokovat.  
 
7)  VV se v závěru jednání zabýval:
-  prázdninovou brigádou v areálu BAF – listí, tráva, úklid
-  zajištěním dalších sponzorů a partnerů futsalu (Penalty, Emotion)
-  prázdninovým Předsezónním turnajem BAF (19. A 20.8.)
 
8)  Příští zasedání se uskuteční v srpnu 2017 na Rybnické po Grémiu klubů.
 
Zapsal člen B.A.F. a sekretář OkKF Brno-město Milan Havíř

Určeno:

Orel Řečkovice Brno, zastoupen Petrem Bořeckým - předsedou

Atraps Hombres Brno, zastoupen Zdeňkem Pekárkem - předsedou

Věc: Rozhodnutí o odvolání proti Rozhodnutí OkKF Brno město

Okresní komise futsalu Brno město rozhodla na svém zasedání dne 13.7.2017 ZRUŠIT SVÉ ROZHODNUTÍ nezařadit kluby Orel Řečkovice Brno a Atraps Hombres Brno do soutěží OkKF Brno město 2017/18 pro vážné porušení Stanov, směrnic a propozic futsalu, Etického kodexu futsalu a poškození dobrého jména brněnského a českého futsalu.

Oba týmy mohou podat přihlášky do všech soutěží OkKF Brno město, tak jak v nich po loňské sezóně skončily ihned po obdržení tohoto rozhodnutí a to v prodlouženém termínu až do pátku 21.7.2017.

Orlu Řečkovice bude vrácen poplatek za správní poplatek ve výši 1000 korun na účet 160987123/0300

Za VV OkKF Brno město

Zdeněk Polák

V Brně 13.7.2017Zápis č.10/2017 z jednání VV OkKF Brno město a B.A.F.
dne 20.4.2017 na Rybnické 75 v Brně


Přítomni: Polák, Havíř, Valaškovčák, 
Omluven: Chylík, Zábrodský, Sommer (DK)
Hosté: Vaňkovský (KVA), Rohánek (manager), Rek (KRD)

Program:
1) Informace o jarní části soutěžích a stav financí na obou účtech
2) Dotace BAF
3) Informace o dění na Svazu futsalu, PČR, FÚ, 
4) Informace ze všech komisí: KRD, DK, STDK 
5) Členství BAF a příprava VH, stav čp FUTIS
6) Sponzoři a partneři
7) Různé
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) předseda p. Polák a sekretář p. Havíř informovali zúčastněné o průběhu všech soutěží, hlavně o začátku jarní části soutěže pro 2. a 3.třídy. O bourání nafukovací haly a velikonoční přestávce. Všechny soutěže zahájily zcela bez problémů a všechny změny zápasů jsou uvedeny a schváleny na stránkách brněnského futsalu. 

2) Pan Polák pak informoval o financích na účtech BAF a OkKF, účetních i pokladních zůstatcích a o schválených dotacích. Rozpočet na soutěže OkKF Brno i na provoz areálu BAF je stále vyrovnaný a během dubna 2017 budou uhrazeny všechny nájmy za hřiště a výplaty zaměstnanců, rozhodčích i delegátů. Zůstatek bude uveden ve Zpravodaji na květen. Pokud nedojde k nenadálým finančním problémům, tak po květnových a červnových odeslaných odměnách zaměstnancům, rozhodčím a delegátům zůstanou na účtu soutěží pouze vratné částky klubům. Na účet areálu budou v nejbližší době zaslány schválené dotace z Magistrátu města Brna ve výši 95 tisíc korun (15 tisíc Open, 80 tisíc energie).

3) Dále byli účastníci informování o ukončení tzv. kauzy „BRNO“ u Finančního úřadu i u Policie ČR.
Finanční úřad dopočítal daň z příjmu za rok 2014 pro BAF ve výši 100 tisíc korun a pokutu ve výši 30 tisíc korun. Vše již bylo doplaceno, avšak bude potřeba najít zdroje, jak tyto finance, které byly v roce 2014 využity na brněnské futsalové soutěže, opět získat, aby v rozpočtu nechyběly. 
Policie ČR odložila trestní věc v tzv. kauze "BRNO" neboť p. Polák se žádného přečinu nedopustil. Trestní oznámení podali Zdeněk Pekárek, Marek Blažek a Petr Havlík. Lživou výpovědí vše doplnili Kamil Bednář a Jiří Stix. Během prošetřování bylo potvrzeno, že údajné trestné činy ve správě cizího majetku, tedy BAF, OkKF Brno a KKF JM se nestaly, a to vzhledem k provedeným výslechům, zajištěné dokumentaci a provedeným kontrolám Finančním úřadem. VV BAF schválil, že po dohodě s právníky nebude další postup směrem ke Svazu futsalu a její Disciplinární komisí a směrem k dalšímu postupu ve věci pomluvy, křivého obvinění a náhrady škody veřejně sdělovat a komentovat.
V dohledné době se pro veřejnost připraví informace v Brněnském deníku (Rek) a kluby budeme informovat na prázdninových futsalových turnajích Pro Radost, Za čistý futsal, Má to smysl, Nejsme jako oni.

4) člen komise rozhodčích p. Havíř informoval VV o práci s rozhodčími a o jejich školení v březnu, dále o vybavení novými dresy a možným zajištěním teplákových souprav.
Předseda Disciplinární komise p. Sommer se omluvil a sekretář Havíř informoval VV o trestech v uplynulých měsících a o chování a trestu pro hráče Borýska z FFT, kterému byla zamítnuta žádost o snížení trestu.

5) VV BAF podrobně projednával přípravu VH BAF koncem června 2017, zvýšení členského příspěvku do Brněnské asociace futsalu na 1000 korun a odměny, benefity a výhody s tím spojené.
VV OkKF Brno podrobně projednával povinnosti registrace ve Futisu a hrazení členských poplatků. Prozatímní nedostatky u klubů a hráčů budou řešeny během několika následujících dní a to nejprve pokutami, disciplinárním řízením, kontumacemi a nakonec vyloučením ze soutěže. Další ročník soutěže 2017/2018 bude platit pouze pro správně zaregistrované hráče bez výjimek a předseda Polák představil nový systém hrazení soutěží, který bude rozdělen na startovné a přesné náklady na soutěž, tak jak je to v ostatních a vyšších soutěžích v republice. 

6) VV se v závěru jednání zabýval:
- brigádou v areálu BAF – listí, tráva, úklid
- zajištěním dalších sponzorů a partnerů futsalu (Allianz)
- prázdninovými turnaji BAF (Pro radost, aj.)

7) Příští zasedání se uskuteční v červnu 2017 na Rybnické.

Zapsal člen B.A.F. a sekretář OkKF Brno-město Milan Havíř