Činnost Brněnské asociace futsalu je finančně podporována statutárním městem Brnem.
23.01.2018
ilustrační obrazek futsalbrnoNASAZENÍ ROZHODČÍCH NA 26. AŽ 29.LEDNA 2018
Komise rozhodčích nasadila sudí na pátek až pondělí 26. a 29.ledna 2018. Odměny za leden budou odesílány na účty nejpozději ve čtvertek 1. února 2018. Pátek 26.1.2018 Soutěž Hřiště Čas Rozhodčí Rozhodčí Poznámka Brněnský pohár Rybnická 19:00 - 20:00 Jurča Krempaský   Sobota ...
NASAZENÍ ROZHODČÍCH NA 26. AŽ 29.LEDNA 2018

Krátké zprávy aktuálně

22.01.2018 - KAM NA FUTSAL - Penalty Open: Sobota a neděle 27. a 28.1.2018: 4.hrací den zimní ligy (Rybnická 8-18:00).

16.01.2018 - Kampa Brno (1.tř.) hledá sparingpartnera na čtvrteční tréninky v nafukovací hale na Rybnické (20:30-22:00). Info: Ondřej Kalivoda (fckampa@gmail.com, 604 600 312).

12.01.2018 - FC Jobsko (3.tř.) hledá parťáka do týmu. Nyní hrajeme zimní ligu a máme pravidelné treninky. Zároveň hledáme i soupeře na pravidelné tréninky s halou. Zájemci pište na fc-jobskobrno@seznam.cz, tel. 778 749 234.

11.01.2018 - 24-letý slovenský futsalista, hledá brněnský tým, se kterým by mohl trénovat a hrát soutěž. Info: Domi.Miklos@gmail.com, tel. +421907111877.

26.12.2017 - Hledáte někoho do týmu? Rád bych si u vás zahrál. Je mi 20 let a mám zkušenosti z fotbalu, které bych mohl snad uplatit i ve futsale :-) paulik.lukas@seznam.cz

další krátké zprávy

ZÁPIS ZE 13.ZASEDÁNÍ VV OKKF A BAF

Zápis č.13/2017 z jednání VV OkKF Brno město a B.A.F. 
dne 18.12.2017 na Rybnické 75 v Brně
 
Přítomni:   Polák,  Havíř, Valaškovčák, Zábrodský 
Omluven:  Chylík,  Sommer, Vaňkovský, Bača, Škaroupka, Popek
Hosté:  Rohánek (manager), Procházka (Iniciativa klubů), Letzel 
Program:
1) Informace o ukončení podzimní části a o přípravě jarní části soutěže
2) Dotace BAF a stav financí na obou účtech
3) Informace o dění na Svazu futsalu
4) Informace ze všech komisí:  KRD, DK, STDK 
5) Členství BAF a příprava VH na jaro, stav čp  a FUTIS
6) Rezignace členů BAF a OkKF a kooptace nových členů
7) Sponzoři a partneři
8) Různé
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1)  předseda p. Polák a sekretář p. Havíř informovali o bezproblémovém průběhu soutěží OkKF 2017/18 a informovali o některých nešvarech v soutěžích (odkládání utkání, neznalost pravidel u hráčů, nejednotnost dresů, rozlišováky atd.) Na všechny připomínky se VV zaměří v jarní části, která už je prakticky připravena a během ledna bude zveřejněno rozlosování všech soutěží. Na konci všech soutěží 16.června 2018 bude na přehradě v Prygl baru uspořádána závěrečná FutsalPárty 2018 s předáváním cen a uzavřením sezóny 2017/18.
 
2)  Pan Polák pak informoval o financích na účtech BAF a OkKF, účetních i pokladních zůstatcích. Na účtu BAF je na konci letošního roku 2017 suma 200 tisíc korun a na účtu soutěží 500 tisíc korun, což je o 300 tisíc korun méně než na konci roku 2016. Vzhledem k letošnímu nižšímu počtu klubů a nižšímu výběru na startovném je tato částka předpokládáná a soutěže budou zcela jistě finančně zajištěny až do konce. Přesto je zřejmé, že i letošní ročník bude ztrátový a dotovaný z rozpočtu BAF. Následně pan Rohánek hovořil o vyúčtovaných dotacích, o nových žádostech o dotace u MMB a ÚMČ NL.
 
3)  Dále byli členové VV informováni o dění na Svazu futsalu s vyhlídkami na volby ve SF. Situace na SF není pozitivní a vzhledem k brněnskému futsalu a očekávaným volebním VH lze očekávat další útoky ze strany opozice, která se snaží  zlikvidovat brněnský futsal pod vedením BAF a vytvořit novou OkKF Brno město pod svým vedením.
 
4)  Za komisi rozhodčích přednesl p. Havíř zprávu o práci KRD ve složení Bača, Havíř, Kincl, o školení, o počtech sudích a delegátů i o vyřazení některých rozhodčích. Pan Polák pak za DK přednesl zprávu o trestech a pokutách udělených v podzimní části. 
 
5)  VV BAF pak informoval o počtu členů a uhrazených členských příspěvcích za rok 2017, o dotaci ve výši 3 000 korun klubům OP a 1000 korun klubům ZL, které včas uhradily startovné a čp BAF za rok 2017. Dále byli členové VV informování o výdajích z čp BAF (naf.hala, opravy, okna atd.). Pan Polák informoval o návrhu na zvýšení čp BAF v roce 2018 na 2000 korun za člena a o přípravě jarní VH BAF. 
 
6) VV OkKF Brno a VV BAF přijal rezignaci místopředsedy p. Marka Zábrodského a VV BAF přijal písemnou rezignaci člena Michal Chylíka. Na návrh předsedy VV OkKF Brno město p. Poláka byl na místopředsedu VV OkKF Brno město navržen a kooptován p. Michal Letzel (Žab.Vlci) a na člena VV OkKF Brno město navržen a kooptován p. Miroslav Procházka (Lamy). Na návrh předsedy VV BAF p. Poláka byl na místopředsedu VV BAF navržen a schválen p. Zdeněk Rohánek.
 
7)  VV se v závěru jednání zabýval:
-  informacemi stávajících sponzorech a partnerů futsalu (Penalty, Emotion) a možných jednáním s Bison sportwear.
-  opravami v areálu – vlhké zdivo, dlažba vjezd, nátěr plotů, parkoviště, okna boxárna
8)  Příští zasedání se uskuteční v lednu 2018 na Rybnické.
 
Zapsal člen B.A.F. a sekretář OkKF Brno-město Milan Havíř
 

Zápis č.12/2017 z jednání VV OkKF Brno město  a  B.A.F.
dne 27.9.2017 na Rybnické 75 v Brně
 
Přítomni:  Polák, Havíř, Valaškovčák, Zábrodský 
Omluven:  Chylík, Sommer, Vaňkovský (KVA)
Hosté:  Rohánek (manager), Bača (KRD), Procházka (Iniciativa klubů)
 
Program:
1) Informace o zahájení 25.ročníku brněnského futsalu = podzimní části soutěžích 
2) Dotace BAF a stav financí na obou účtech
3) Informace o dění na Svazu futsalu, krajská soutěž, odvolání (v příloze)
4) Informace ze všech komisí:  KRD, DK, STDK 
5) Členství BAF a příprava VH na jaro, stav čp  a FUTIS
6) Sponzoři a partneři
7) Různé
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1)  předseda p. Polák a sekretář p. Havíř informovali o bezproblémovém zahájení soutěží OkKF 2017/18. Některé kluby ukončily činnost a některé odešly do konkurenční neoprávněně a uměle vytvořené krajské soutěže KKF JM. V soutěži startuje 128 týmů. Tři oddíly do 30.9. neuhradily startovné a dosud jim byla udělena pokuta ve výši 2500 korun a v říjnu již nebudou připuštěny do utkání. 

2)  Pan Polák pak informoval o financích na účtech BAF a OkKF, účetních i pokladních zůstatcích. Na startovném bylo na účet soutěží vybráno cca 1 500 000 korun, což je oproti minulým rokům méně, díky nižšímu počtu klubů. Na účtu areálu B.A.F. je na začátku sezóny 500 000 korun. Pan Rohánek hovořil o schválených dotacích i o nových žádostech na dotace a o partnerech brněnského futsalu firmách Emotion a Penalty.

3)  Dále byli účastníci informování o Iniciativě klubů na podporu futsalu v Brně pod vedení současného OkKF a BAF. Pan Polák informoval o schůzce početné skupiny zástupců brněnských a jihomoravských klubů s vedením Svazu futsalu a o závěrech z této schůzky. Bohužel Svaz futsalu potom schválil neoprávněné vytvoření krajské soutěže 2017/18 s kluby, které bez schválení OkKF Brno město opustili okresní soutěž. Tyto všechny kroky jsou několikerým porušením Stanov Svazu futsalu a Komise futsalu tak zcela evidentně porušuje své schválené Stanovy a řády. OkKF Brno město proti těmto porušením podala odvolání a přezkum usnesení k ORK.

4)  Za komisi rozhodčích přednesl p. Havíř zprávu o schválení nového složení KRD – Bača, Havíř, Kincl, o školení, o počtech sudích a delegátů, o vybavení – nákup teplákových souprav Penalty, o vyřazení – Daňa, Holeček, o spolupráci Brno-Blansko (cesťáky) a o řešení rozhodčích v další neoficiální řečkovické lize. Pan Polák pak za DK přednesl zprávu o dosud udělených trestech a pokutách. 

5)  VV BAF pak informoval o počtě členů a uhrazených členských příspěvcích. Dále schválil dotaci ve výši 3 000 korun klubům OP, které uhradily v termínu startovné a čp BAF: RIP, Eliška, Wodowa, Atlantis, Stones. Dalších členům bude o 1000 korun sníženo startovné při přihlášení do Brno Open 2018. 

6) VV OkKF Brno projednával přípravu brněnských futsalových soutěží 2018/19, kde bude nutné navýšit odměny rozhodčích do soutěží a poháru dle rozhodnutí Svazu futsalu (porovnání: zápas 1.ligy 1800 korun – divize 800 korun – OP Brno 200 korun)  

7)  VV se v závěru jednání zabýval:
-  stavbou nafukovací haly v areálu BAF v pátek 27.10.2017 – pivo zdarma.
-  zajištěním dalších sponzorů a partnerů futsalu a reklam na hřišti (Penalty, Emotion).
-  opravami v areálu – vlhké zdivo, dlažba vjezd, nátěr plotů, parkoviště, okna boxárny, aj.

8)  Příští zasedání se uskuteční v listopadu 2017 na Rybnické.

Zapsal člen B.A.F. a sekretář OkKF Brno-město Milan Havíř
 


Zápis č.11/2017 z jednání VV OkKF Brno město a B.A.F.
dne 13.7.2017 na Rybnické 75 v Brně
 
Přítomni:   Polák,  Havíř, Valaškovčák, Zábrodský 
Omluven:  Chylík,  Sommer
Hosté:  Rohánek (manager), Rek (KRD)

Program:
1) Informace o ukončení sezóny 2016/17 a stav financí na obou účtech
2) Informace z VH BAF
3) Informace o přípravě soutěží 2017/18 
4) Informace o kauze Orel, Atraps x OkKF Brno a rozhodnutí o odvolání 
5) Sponzoři a partneři
6) Různé
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1)  předseda p. Polák a sekretář p. Havíř informovali o bezproblémovém ukončení soutěží OkKF 2016/17. 
 
2)  Pan Polák pak informoval o financích na účtech BAF a OkKF, účetních i pokladních zůstatcích a o schválených dotacích. 
 
3)  Dále byli účastníci informování o průběhu VH BAF, o vytvoření skupiny na jednání s právníkem, o dalším postupu proti nepravdivým obviněním a o žádosti Orla Řečkovice projednat nezařazení do soutěží OkKF. VV se také zabýval písemným návrhem několika členů BAF a účastníků VH BAF na svolání další mimořádné VH BAF ještě v tomto roce za účelem vyřešit členství těch členů, kteří zcela jasně vystupují proti Brněnské asociaci futsalu a jejímu vedení, za účelem destabilizace futsalu v Brně, což se jednoznačně projevilo na VH i v jejich prohlášení a činnosti po VH BAF. 
 
4)  Předseda OkKF Polák informoval o přípravě soutěží na sezónu 2017/18. Klubům byly zaslány předběžné propozice, rozpočet, přihlášky i nejdůležitější termíny pro podání přihlášky, uhrazení startovného, zaslání soupisky, Gremia klubů a začátku podzimní části.
 
5)  VV BAF a OkKF podrobně probraly odvolání klubů Orel Řečkovice a Atraps Hombres proti nezařazení do soutěží a OkKF rozhodla o zrušení svého rozhodnutí a zařazení všech oddílů obou klubů zpět do brněnských futsalových soutěží s prodlouženou lhůtou na podání přihlášky do 21.7.2017. Důvodem je zklidnění vyhrocené situace, kterou některé kluby v Brně vytvořily a možnost hrát futsal v Brně i hráčům, kteří přes negativní kampaň proti vedení BAF a OkKF za chování svého vedení a statutárních zástupců nemohou. 
 
6) VV BAF rozhodl, že po dohodě s partnerem Okresního přeboru firmou Emotion zašle dotaci ve výši 3000 korun klubu Okresního přeboru 2017/18, který má uhrazené členství v BAF a včas uhradí startovné OP. Dále VV BAF schválil možnost vyplacení dotace na soutěž klubům s členstvím v BAF na sezónu 2018/19 v zatím neurčené výši. O vyplacení dotace rozhoduje výhradně VV BAF a nelze jej nijak nárokovat.  
 
7)  VV se v závěru jednání zabýval:
-  prázdninovou brigádou v areálu BAF – listí, tráva, úklid
-  zajištěním dalších sponzorů a partnerů futsalu (Penalty, Emotion)
-  prázdninovým Předsezónním turnajem BAF (19. A 20.8.)
 
8)  Příští zasedání se uskuteční v srpnu 2017 na Rybnické po Grémiu klubů.
 
Zapsal člen B.A.F. a sekretář OkKF Brno-město Milan Havíř

Určeno:

Orel Řečkovice Brno, zastoupen Petrem Bořeckým - předsedou

Atraps Hombres Brno, zastoupen Zdeňkem Pekárkem - předsedou

Věc: Rozhodnutí o odvolání proti Rozhodnutí OkKF Brno město

Okresní komise futsalu Brno město rozhodla na svém zasedání dne 13.7.2017 ZRUŠIT SVÉ ROZHODNUTÍ nezařadit kluby Orel Řečkovice Brno a Atraps Hombres Brno do soutěží OkKF Brno město 2017/18 pro vážné porušení Stanov, směrnic a propozic futsalu, Etického kodexu futsalu a poškození dobrého jména brněnského a českého futsalu.

Oba týmy mohou podat přihlášky do všech soutěží OkKF Brno město, tak jak v nich po loňské sezóně skončily ihned po obdržení tohoto rozhodnutí a to v prodlouženém termínu až do pátku 21.7.2017.

Orlu Řečkovice bude vrácen poplatek za správní poplatek ve výši 1000 korun na účet 160987123/0300

Za VV OkKF Brno město

Zdeněk Polák

V Brně 13.7.2017Zápis č.10/2017 z jednání VV OkKF Brno město a B.A.F.
dne 20.4.2017 na Rybnické 75 v Brně


Přítomni: Polák, Havíř, Valaškovčák, 
Omluven: Chylík, Zábrodský, Sommer (DK)
Hosté: Vaňkovský (KVA), Rohánek (manager), Rek (KRD)

Program:
1) Informace o jarní části soutěžích a stav financí na obou účtech
2) Dotace BAF
3) Informace o dění na Svazu futsalu, PČR, FÚ, 
4) Informace ze všech komisí: KRD, DK, STDK 
5) Členství BAF a příprava VH, stav čp FUTIS
6) Sponzoři a partneři
7) Různé
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) předseda p. Polák a sekretář p. Havíř informovali zúčastněné o průběhu všech soutěží, hlavně o začátku jarní části soutěže pro 2. a 3.třídy. O bourání nafukovací haly a velikonoční přestávce. Všechny soutěže zahájily zcela bez problémů a všechny změny zápasů jsou uvedeny a schváleny na stránkách brněnského futsalu. 

2) Pan Polák pak informoval o financích na účtech BAF a OkKF, účetních i pokladních zůstatcích a o schválených dotacích. Rozpočet na soutěže OkKF Brno i na provoz areálu BAF je stále vyrovnaný a během dubna 2017 budou uhrazeny všechny nájmy za hřiště a výplaty zaměstnanců, rozhodčích i delegátů. Zůstatek bude uveden ve Zpravodaji na květen. Pokud nedojde k nenadálým finančním problémům, tak po květnových a červnových odeslaných odměnách zaměstnancům, rozhodčím a delegátům zůstanou na účtu soutěží pouze vratné částky klubům. Na účet areálu budou v nejbližší době zaslány schválené dotace z Magistrátu města Brna ve výši 95 tisíc korun (15 tisíc Open, 80 tisíc energie).

3) Dále byli účastníci informování o ukončení tzv. kauzy „BRNO“ u Finančního úřadu i u Policie ČR.
Finanční úřad dopočítal daň z příjmu za rok 2014 pro BAF ve výši 100 tisíc korun a pokutu ve výši 30 tisíc korun. Vše již bylo doplaceno, avšak bude potřeba najít zdroje, jak tyto finance, které byly v roce 2014 využity na brněnské futsalové soutěže, opět získat, aby v rozpočtu nechyběly. 
Policie ČR odložila trestní věc v tzv. kauze "BRNO" neboť p. Polák se žádného přečinu nedopustil. Trestní oznámení podali Zdeněk Pekárek, Marek Blažek a Petr Havlík. Lživou výpovědí vše doplnili Kamil Bednář a Jiří Stix. Během prošetřování bylo potvrzeno, že údajné trestné činy ve správě cizího majetku, tedy BAF, OkKF Brno a KKF JM se nestaly, a to vzhledem k provedeným výslechům, zajištěné dokumentaci a provedeným kontrolám Finančním úřadem. VV BAF schválil, že po dohodě s právníky nebude další postup směrem ke Svazu futsalu a její Disciplinární komisí a směrem k dalšímu postupu ve věci pomluvy, křivého obvinění a náhrady škody veřejně sdělovat a komentovat.
V dohledné době se pro veřejnost připraví informace v Brněnském deníku (Rek) a kluby budeme informovat na prázdninových futsalových turnajích Pro Radost, Za čistý futsal, Má to smysl, Nejsme jako oni.

4) člen komise rozhodčích p. Havíř informoval VV o práci s rozhodčími a o jejich školení v březnu, dále o vybavení novými dresy a možným zajištěním teplákových souprav.
Předseda Disciplinární komise p. Sommer se omluvil a sekretář Havíř informoval VV o trestech v uplynulých měsících a o chování a trestu pro hráče Borýska z FFT, kterému byla zamítnuta žádost o snížení trestu.

5) VV BAF podrobně projednával přípravu VH BAF koncem června 2017, zvýšení členského příspěvku do Brněnské asociace futsalu na 1000 korun a odměny, benefity a výhody s tím spojené.
VV OkKF Brno podrobně projednával povinnosti registrace ve Futisu a hrazení členských poplatků. Prozatímní nedostatky u klubů a hráčů budou řešeny během několika následujících dní a to nejprve pokutami, disciplinárním řízením, kontumacemi a nakonec vyloučením ze soutěže. Další ročník soutěže 2017/2018 bude platit pouze pro správně zaregistrované hráče bez výjimek a předseda Polák představil nový systém hrazení soutěží, který bude rozdělen na startovné a přesné náklady na soutěž, tak jak je to v ostatních a vyšších soutěžích v republice. 

6) VV se v závěru jednání zabýval:
- brigádou v areálu BAF – listí, tráva, úklid
- zajištěním dalších sponzorů a partnerů futsalu (Allianz)
- prázdninovými turnaji BAF (Pro radost, aj.)

7) Příští zasedání se uskuteční v červnu 2017 na Rybnické.

Zapsal člen B.A.F. a sekretář OkKF Brno-město Milan Havíř

 


Zápis č.9/2016 z jednání VV OkKF Brno město  a  B.A.F.
dne 1.12.2016 na Rybnické 75 v Brně
 
Přítomni:   Polák, Havíř, Valaškovčák, Zábrodský
Omluven:  Chylík, 
Hosté:  Vaňkovský (KVA), Sommer (DK), Rohánek
 
Program:
1) Informace o soutěžích a financích
2) Dotace BAF
3) Informace o dění na Svazu futsalu, Aktiv OkKF, PČR, FÚ, 
4) Informace ze všech komisí:  KRD – Kokrda, DK – Kadlčák (CHP), STDK – Šíma (Panama) 
5) Členství BAF a FUTIS
6) Sponzoři a partneři
7) Různé
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1)  předseda p. Polák a sekretář p. Havíř informovali zúčastněné o průběhu všech soutěží během října a listopadu. Všechny soutěže proběhly zcela bez problémů a všechny odložené zápasy byly včas a řádně dohrány. Pouze 4 utkání se neodehrály a skončily kontumací. Disciplinární komise řešila pouze několik výjimečných případů chování hráčů na hřišti. 
 
2)  Pan Polák pak informoval o financích na účtech BAF a OkKF, účetních i pokladních zůstatcích a o podaných dotacích. Rozpočet na soutěže i na provoz areálu BAF je stále vyrovnaný a na konci roku 2016 budou finance na účtu soutěží přesně v polovině vybrané částky. Pokud tedy nedojde k nenadálým finančním problémům, tak by rozpočet neměl být ztrátový.
 
3)  Dále byli účastníci informování o dění na Svazu futsalu, o e-mailové korespondenci od p. Kolmana, p. Kliera a p. Nepila a Blažka, dále o Aktivu předsedů všech soutěží v sobotu 10.12.2016 u Jihlavy. Předseda p. Polák potom okomentoval šetření PČR a FÚ, které bylo zřejmě ke 30.11.2016 ukončeno a během prosince by měly dojít závěrečné zprávy. Zatím nebyly podány žádné informace, že by kromě nějakých drobností došlo o nějakém vážnému pochybění či problémech v činnosti a financích.
V tomto bodě informoval předseda KVA p. Vaňkovský o fungování své komise a o vydání prohlášení KVA Brno na Aktiv předsedů. 
 
4)  člen komise rozhodčích p. Havíř informoval VV o práci s rozhodčími v říjnu a listopadu a o odvolání rozhodčího Kokrdy proti trestu, čímž se bude odvolací komise zabývat ve čtvrtek 8.12.2016. Předseda Disciplinární komise p. Sommer informoval VV o trestech v uplynulých měsících a o chování a trestech pro hráče Chlupových pozůstalých z 1.A třídy. Předseda p. Polák pak osvětlil kauzu hráče Šímy z Panamy B (1.A třída), který nastoupil za A-tým, ačkoliv neměl vyřešený přestup z Helasu. Tato kauza bude dořešena před začátkem jarní části. 
 
5)  VV BAF opětovně probíral dobrovolné členské příspěvky ve výši 100 korun do Brněnské asociace futsalu, které již nejsou spojeny s hraním futsalových soutěží pod OkKF Brno a proto nejsou pro žádného hráče povinné. Členové BAF byli upozorněni a vyzvání k úhradě členství do konce roku 2016. V případě neuhrazení členského příspěvku členství v BAF dle Stanov zaniká. Do této chvíle bylo  do BAF uhrazeno 40 členských příspěvků, tj. 4000 korun.
OkKF Brno byla Svazem futsalu upozorněna na kluby, které nesplnění povinnosti registrace ve Futisu a hrazení členských poplatků. Většina problémů byla během několika následujících dní vyřešena a jeden zbývající klub bude předán k řešení Disciplinární komisi a může být ze soutěže vyloučen!
 
6)  VV se v závěru jednání zabýval:
-  opravami v areálu BAF – nová šatna a připevnění reklam, stavba a náklady nafukovací haly
-  zajištěním dalších sponzorů a partnerů futsalu (SportsDirect, Kajot, Penalty, Nářadí Veselý, Kooperativa a další)
-  zimními turnaji BAF (zimní liga Brno Open 2017 a turnaj Nadějí futsalu 2017).
 
8)  Příští zasedání se uskuteční v únoru 2017 na Rybnické.
 
Zapsal člen B.A.F. a sekretář OkKF Brno-město Milan Havíř
 


Zápis č.8/2016 z jednání VV OkKF Brno město  a  B.A.F.
dne 6.10.2016 na Rybnické 75 v Brně
 
Přítomni:  Polák, Havíř, Valaškovčák, Zábrodský
Omluven: Chylík, Vaňkovský (KVA)
Hosté: Sommer (DK), Rohánek
 
Program:
1) Informace o soutěžích a financích
2) Stanovy BAF
3) Dotace
4) Informace o dění na Svazu futsalu
5) Informace ze všech komisí (KRD – causa Kokrda, DK – causa Havlík) 
6) Členství BAF
7) Různé
 
1)  předseda p. Polák a sekretář p. Havíř informovali zúčastněné o průběhu všech soutěží během měsíce září. Všechny soutěže včetně 1.kola Okresního přeboru v Maloměřicích proběhly bez velkých problémů a všechny malé nedostatky, které nastaly byly ihned a bez komplikací vyřešeny. Pan Polák pak informoval o financích na účtech BAF a OkKF, účetních i pokladních zůstatcích, neuhrazených doplatcích a o plánech směrem k dotacím. Rozpočet na soutěže i na provoz areálu BAF je vyrovnaný a pokud nedojde k nenadálým finančním problémům, tak by rozpočet  neměl být ztrátový.
 
2)  člen BAF p. Valaškovčák informoval o usnesení Krajského soudu o zápisu do spolkového rejstříku Brněnské asociace futsalu, z.s. a o potvrzení nových stanov a všech potřebných dokumentů. 
 
3)  p. Polák informoval o vytvoření skupiny pro vytvoření žádostí o dotace z rozpočtu MMB, ÚMČ N.Lískovec a MŠMT ve složení p. Valaškovčák a p. Rohánek (novým členem provozu a marketingu BAF), společně s předsedou p. Polákem.
 
4)  p. Polák informoval VV o pokračování šetření na FÚ a PČR a také o situaci na Svazu futsalu po Aktivu předsedů okresních a krajských komisí (v září u Jihlavy), na kterém několik předsedů (převážně českých okresů) podepsalo Prohlášení směřující k destabilizaci ve futsalu a neplacení členských příspěvků v příštím roce, pokud předseda SF a komise futsalu nepřijme jejich ultimativní požadavky. OkKF Brno město stejně jako další okresy jižní Moravy se Aktivu nezúčastnily (vyjma Blanska), stojí za předsedou Mestek a odsuzují toto Prohlášení jako nátlakové. Jedná se o další negativní činnosti opoziční skupiny, která nyní po kauze Brno směřuje k odstavení současného vedení SF a převzetí moci nad českým futsalem.
 
5)  člen komise rozhodčích p. Havíř informoval o problematice rozhodčích a hlavně o potrestání rozhodčího Kokrdy, který v zápase 3.B třídy mezi mužstvy Madrid B a Antabus nedovolil v prvním poločase dopsání hráče Madridu B do zápisu o utkání, udělil mu za nastoupení červenou kartu a sdělil všem hráčům, že utkání bude kontumováno. Všechny jeho kroky nejsou v souladu se Soutěžním řádem a Pravidly futsalu a proto byl DK potrestán zastavením činnosti a pokutou, která bude využita na uhrazení dohrávky tohoto utkání. Poté předseda DK p. Sommer informoval o činnosti Disciplinární komise a velice náročném víkendu 1. a 2.září, kde bylo uděleno mnoho trestů, pokuty a důtky. Dále pak předseda p. Polák informoval členy o projednání odvolání p. Havlíka proti udělenému trestu za nerespektování rozhodnutí řídících orgánů, protože uvedl nepravdivé údaje v dokladech a sděleních na účtu soutěží OkKF Brno město.  VV OkKF jako odvolací orgán odvolání p. Havlíka zamítl a odešle klubu Orel Řečkovice své rozhodnutí, proti kterému se může odvolat k ORK SF.
 
6)  VV BAF opětovně potvrdil dobrovolné členské příspěvky ve výši 100 korun do Brněnské asociace futsalu, které již není spojeno s hraním futsalových soutěží pod OkKF Brno a proto není pro žádného hráče povinné. Členové BAF byli upozorněni a vyzvání k úhradě členství do konce roku 2016. V případě neuhrazení členského příspěvku členství v BAF dle Stanov zaniká.
 
7)  VV se zabýval:
-  opravami v areálu BAF, správcovstvím a úklidem
-  zajištěním aktuálního Souboru předpisů pro futsal ze SF
-  zajištěním dalších sponzorů a partnerů futsalu (DRFG, SportsDirect a dalšími)
-  stavbou nafukovací haly a zimními turnaji BAF (zimní liga 2017 a turnaj Nadějí futsalu 2017).
 
8)  Příští zasedání se uskuteční dle potřeby do konce roku 2016 na Rybnické.
 
Zapsal člen B.A.F. a sekretář OkKF Brno-město Milan Havíř
 

Zápis č.7/2016 z jednání VV OkKF Brno město a  B.A.F.
dne 24.8.2016 na Rybnické 75 v Brně

 

Přítomni:  Polák, Havíř, Valaškovčák, Zábrodský

Omluven:  Chylík
Host:  Bača

 

Program: 

1)  Přípravenost soutěží OkKF Brno a Grémia klubů

2)  Schválení KRD a DK OkKF Brno

3)  FÚ a PČR, Finance 

4)  Zasílání výpisů z účtu
5)  Členství a čp v BAF
6)  KVA

7)  Stanovy BAF a dotace 

8)  Různé

1)  VV OkKF schválil Propozice soutěže, rozpočet na sezónu 2016/17, objednávky hřišť a rozlosování všech soutěží včetně poháru. Dále byl schválen program Grémia brněnských klubů a účast členů VV a komisí na zdárném průběhu celého Grémia a systému kontroly účasti, soupisek, plateb, FUTisu a razítek klubů.
 
2)  VV OkkF schválil navržené členy Komise rozhodčích a delegátů ve složení – předseda Libor Bača a členové Lubomír Rek a Milan Havíř. Dále schválil navržené členy Disciplinární komise ve složení – předseda Michal Sommer a členové Petr Škaroupka, Zdeněk Polák a Milan Havíř. 
 
3)  p. Polák informoval VV o pokračování šetření na Finančním úřadě a PČR, která zatím nezjistila žádná pochybení. V měsíci červenci byla provedena další majetková kontrola v areálu BAF ze strany FÚ a v srpnu byl předseda Polák opět u PČR na podání vysvětlení tentokrát nově k hospodaření OkKF Brno, které opozice připravila z rozesílaných výpisů z účtu. VV OkkF i BAF konstatoval, že negativní činnost opoziční skupiny ani po mimořádné VH v Brně nebyla ukončena a pokračuje.
 
4) VV OkKF Brno město schválil jednomyslně, že na základě negativní činnosti opoziční skupiny a zcela nesmyslného vyšetřování a vysvětlování u PČR a FÚ množství položek v účetnictví, které jsou zcela jasné, jednoduché a transparentní, tak se už nebude klubům posílat e-mailem výpis z účtu soutěží OkKF Brno. Kontrolu účtu soutěží OkKF bude provádět zvolená KVA pouze v kanceláři BAF nebo může být po schválení OkKF, BAF a KVA předložena k nahlížené na požádání vedoucímu klubu.
 
5) VV BAF jednomyslně schválila návrh na dobrovolné členské příspěvky ve výši 100 korun do Brněnské asociace futsalu a zveřejnění tohoto rozhodnutí s vysvětlením na stránkách www.futsalbrno.cz. Placení čp do BAF již není spojeno s hraním futsalových soutěží pod OkKF Brno a proto není pro žádného hráče povinné. Členové BAF na to budou upozorněni a vyzvání k úhradě členství do konce roku 2016. V případě neuhrazení členského příspěvku členství v BAF dle Stanov zaniká. 
 
6)  p. Polák informoval o schůzce VV OkKF Brno s KVA, která proběhla v přátelské náladě a obě strany si vysvětlily všechny nejasnosti a postupy v další společné činnosti ke zveřejňování transparentního financování soutěží.
 
7)  VV BAF pověřila svého člena Michala Valaškovčáka, aby zajistil podání schválených Stanov BAF u rejstříkového soudu a přípravit podklady pro získání dotací u MMB, ÚMČ N.Lískovce a MŠMT přes ČUS-BTS. 
 
8)  VV se zabýval:
-  doplatky za OP 2015/16, 
-  nezařazením týmu Arsenal do brněnských soutěží, 
-  pojmem výpalné, které zaslal p. Havlík za Orel Řečkovice na účet soutěží,
-  stížnostmi na nefukčnost nebo dlouhé časové prodlevy v činnosti FUTismanagera,
 
9)  Příští zasedání se uskuteční koncem září 2016 na Rybnické.
 
Zapsal člen B.A.F. a sekretář OkKF Brno-město Milan Havíř