Činnost Brněnské asociace futsalu je finančně podporována statutárním městem Brnem.
23.01.2019
ilustrační obrazek futsalbrnoVALNÁ HROMADA B.A.F. SE KONÁ TENTO ČTVRTEK 24.LEDNA 2019
Určeno členům Brněnské asociace futsalu Ve čtvrtek 24. ledna 2019 se od 17.00 hodin koná v sále Brněnské asociace futsalu, restaurace Okruh v Brně – Novém Lískovci na Rybnické 75 (vstup restaurací Okruh PUB) VALNÁ  HROMADA  Brněnské asociace futsalu Na této Valné hromadě se budou projednávat tyto body: 1. Zahájení VH - úvod a presence 2. Schválení navrženého programu 3. Zpráva o stavu Brněnské asociace futsalu za uplynulé období - Historie (majetek, rekonstrukce, úvěr, dotace, náklady soutěže a areál) - Součanost (stav ...
VALNÁ HROMADA B.A.F. SE KONÁ TENTO ČTVRTEK 24.LEDNA 2019

Krátké zprávy aktuálně

17.01.2019 - KAM NA FUTSAL - Sobota 26.1.: Penalty Open (10:45-16:00, sk. A+B), Br.pohár (18:00-19:30). Neděle 27.1.: Penalty Open (10:45-16:00, sk. C+D). Vše v nafukovací hale na Rybnické.

02.11.2018 - Tým Old Blackburn (3.tř.) hledá jakehokoliv soupeře na páteční tréninky na Rybnické od 19:00-20:30. Info tel: 732131557 Libor Hájek. P.S. "nájem hřiště platí Blackburn".

08.08.2018 - Futsalový tým Apollo Brno (2.A třída) hledá dva hráče do pole. Kontakt Petr Konicar 732745068, případně mail konicarpetr@gmail.com.

12.07.2018 - Technika Brno hledá hráče k doplnění A (kraj) i B týmu (2 třída). Eventuálně tým ke sloučení (přechod do Techniky). Kontakt Zdeněk Vysloužil (608366315, vyslouzil@lac.cz).

04.07.2018 - Tým Gepard (1.třída) hledá nové tváře do hry a i k následnému posezení. Info: 737 943 790.

další krátké zprávy

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VV OkKF BRNO A B.A.F.

Zápis č.3/2018 z jednání VV OkKF Brno město  a  B.A.F.
dne 6.9.2018 na Rybnické 75 v Brně
 
Přítomni:    Polák,  Havíř,  Letzel,  Procházka
Omluven:   Valaškovčák, Rohánek
Hosté:  Popek
 
Program:
1)               Informace o přípravených soutěžích
2)               Dotace BAF a stav financí na obou účtech
3)               Informace o dění na SF a KKF od p. Procházky
4)               Informace z VVH OkKF, stav čp  a FUTIS
5)               Sponzoři a partneři – Penalty + Emotion
6)               Různé
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1)  předseda p. Polák a sekretář p. Havíř informovali o náročném průběhu příprav nového 26.ročníku soutěží OkKF 2018/19 s důrazem na počet končících a nově přihlášených klubů, na odesílání přihlášek, soupisek a hlavně startovného. Byly schváleny udělené pokuty.
 
2)  Pan Polák pak informoval o financích na účtech BAF a OkKF, hlavně o výběru startovného. Byl schválen předběžný rozpočet soutěží OkKF Brno 2018/19 jako závazný. Následně p.Polák hovořil o informacích od nepřítomného p. Rohánka o přípravě žádostí o dotace z MMB a ÚMČ NL na rok 2019.
 
3)  Dále p. Procházka podal členům VV informace z KKF JM, o pokračování krajské třídy pod názvem KP II. Dále o přípravě VH KKF JM.
 
4)  Za komisi rozhodčích přednesl p. Havíř zprávu o práci KRD, o školení a počtu delegátů a rozhodčích a jejich přípravě na sezónu 2018/19
 
5)  VV OkKF Brno probral průběh své volební VH a Grémia klubů a konstatoval, že vše proběhlo v naprostém pořádku s velmi uspokojivou účastí zástupců klubů a za jejich přístup jim patří velké poděkování. VV OkKF Brno dále projednával další postupy směrem ke Svazu futsalu, KF JM a ke členským příspěvkům futis vzhledem k nadcházejícím volebním Valným hromadám na všech vyšších úrovních.
 
6)  VV se v závěru jednání zabýval:
-  informacemi o stávajících sponzorech a partnerech futsalu a jejich smlouvami (Penalty, Emotion)
-  opravami v areálu – příprava na nový povrch antuky, oprava parkoviště a vjezdu do areálu a jeho financování 
-  přípravou zimní sezóny v areálu (naf.hala, turnaje, provoz).
 
7)  Příští zasedání se uskuteční nejdříve ve čtvrtek 15.listopadu 2018 na Rybnické.
 
Zapsal člen B.A.F. a sekretář OkKF Brno-město Milan Havíř


Zápis z volební Valné hromady Okresní komise futsalu Brno město
dne 23. 8. 2018 v Brně-Novém Lískovci v sále na ulici Rybnické 75
 
Zúčastnilo se 70 zástupců  klubů ze 106 pozvaných.
 
1)  p. Zdeněk Polák přivítal všechny zúčastněné a přednesl návrh programu:
 
1. Zahájení VH - úvod a presence
2. Schválení navrženého programu, jednacího a volebního řádu a jednotlivých komisí VH
3. Zpráva o činnosti a hospodaření
4. Představení kandidátů
5. Volba nového výkonného výboru a předsedy OkKF Brno město
6. Zpráva Volební komise
7. Zpráva Návrhové komise
8. Schválení usnesení
9. Závěr
 
2) po schválení programu byl schválen jednací a volební řád, dále schváleni předsedající VH p. Polák, předseda mandátové komise p. Rohánek, předseda volební komise p. Havíř a předseda návrhové komise p. Valaškovčák.
 
3) poté předseda OkKF Brno město p. Zdeněk Polák přednesl zprávu o činnosti OkKF Brno město za období 2015-2018, ve které vyzdvihl tři úspěšně ukončené sezóny a hlavně konsolidaci stavu brněnského futsalu po neúspěšných pokusech o rozvrat brněnských soutěží od některých členů KKF JM i Svazu futsalu. Zdůraznil, že s následky, jak finančními tak i organizačními, se potýkáme doposud, hlavně co se týká poklesu členské základny, ztráty některých sponzorů, ale také pošpiněním dobrého jména brněnského futsalu. Poté p. Rohánek přednesl zprávu o  hospodaření soutěží za uplynulou sezónu 2017/18, která byla finančně zcela vyrovnaná a přebytek 40 tisíc korun je neuhrazeným nájmem za hřiště Srbská, kde se ještě řeší trojdohoda s firmou Calipso, které nebylo majitelem pozemku uhrazeno položení umělého povrchu.  
 
4) Na základě návrhu OkKF Brno město byli představeni kandidáti:
Na předsedu p. Zdeněk Polák, na místopředsedu p. Michal Letzel a na člena p. Miroslav Procházka.
Volba předsedy proběhla aklamací a většinou byl zvolen p. Polák (pro 68 – zdrželi se 2 – proti 0)
Volba místopředsedy proběhla aklamací a většinou byl zvolen p. Letzel (70  –  0  –  0).
Volba člena proběhla aklamací a většinou byl zvolen p. Procházka (70  –  0  –  0), který byl také schválen jako delegát na volební VH KKF JM.
 
5) Na závěr potvrdila mandátová komise počty zúčastněných členů (70), volební komise potvrdila výsledky voleb a návrhová komise přednesla závěrečné usnesení, které VH potvrdila.
 
6)  Na závěr p. Polák poděkoval všem za účast a popřál mnoho úspěchů v sezóně 2018/19.
 
V Brně dne 23. srpna 2018

Grémium klubů OkKF Brno – 23.srpna 2018
sál restaurace Okruh, Rybnická 75
 
Grémia se zúčastnilo 95 klubů ze 126 přihlášených do soutěže, soupisky odevzdaly všechny kluby kromě týmu XXX (2.B), Bianco B, Attack, Vema Kicker (2.C) a Kocovina (3.B), startovné uhradilo zatím 100 klubů.
 
Na začátku Grémia po presentaci klubů byly předány ceny nejlepším oddílům sezóny 2016/17, nejlepším střelcům, brankářům a ceny Fair Play, těm, kteří se nezúčastnili slavnostní Futsal Párty v Prýgl baru. Dále byly probrány a schváleny Propozice a rozpočet na sezónu 2018/19 a bylo odsouhlaseno rozlosování všech brněnských soutěží. Také byla vysvětlena registrace futis, placení čp jen pro OP a dopisování na soupisku. Dále se hovořilo o doplňování hráčů na soupisku při ukončení přestupů a hostování před jarní částí dne 31.3.2019, o zvyšování odměn rozhodčím a delegátům, o pokutách a kontumacích a o naplnění brněnských soutěžích v sezóně 2019/20. Dále bylo schváleno rozlosování a termíny Brněnského poháru a připomenuty zimní soutěže Brno Open 2019 a Turnaj Nadějí futsalu 2019. 
 
Zástupce firmy Winnersport Michal Mazač představil sportovní vybavení PENALTY a seznámil vedoucí klubů se slevami a  možností dotace na soutěže (500 – 1000 korun). Poté byly všem týmům OP a 1.třídy rozdány míče Penalty.
 
Marián Kvasňovský představil projekt www.sport.video, který umožňuje mobilní nahrávání a ukládání záznamů ze zápasů týmů. Ty lze následně shlédnout na stránkách www.sport.video nebo na klubovém facebooku.
 
Závěrem předseda p. Polák upozornil vedoucí klubů na sledování a kontrolu počtu udělených karet během celé soutěže a také na povinnost sledovat sdělení OkKF Brno na stránkách www.futsalbrno.cz i ve Zpravodaji, který je vedoucím klubů rozesílán každý měsíc.
 
Během celého Grémia klubů byly rozdány všem zúčastněným vedoucím klubů soupisky, které musí být vedoucími podepsány a orazítkovány, čímž je potvrzena jejich platnost jak ze strany OkkF, tak ze strany klubu. 

Zápis č.2/2018 z jednání VV OkKF Brno město  a  B.A.F.
dne 17.5.2018 na Rybnické 75 v Brně
 
Přítomni:    Polák,  Havíř,  Valaškovčák,  Rohánek,  Letzel,  Procházka 
Omluven:   Vaňkovský,  Sommer,  Škaroupka
Hosté:  Šimeček,  Popek
 
Program:
1)               Informace o soutěžích a příprava na závěrečnou Futsal Party - program
2)               Dotace BAF a stav financí na obou účtech
3)               Informace o SF a KKF od p.Procházky, hř. Řečkovice a výzva p.Lesenského
4)               Informace ze všech komisí:  KRD, DK, STDK 
5)               VH BAF a příprava VH OkKF, stav čp  a FUTIS
6)               Průběh Ples upírů a závěrečná Futsal Párty na Prýgl baru
7)               Sponzoři a partneři - Decathlon
8)               Různé
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1)  předseda p. Polák a sekretář p. Havíř informovali o bezproblémové průběhu jarním části soutěží OkKF 2017/18 a o přípravě závěrečné FutsalPárty 2018 (v sobotu 16.června 2018 od 18:00 v Prygl baru na přehradě) s předáváním cen a uzavřením sezóny 2017/18. Byl představen program akce, moderátor Procházka, hudba Sedlo:
17:00-18:00 otevření pro účastníky+občerstvení, 18:30 zahájení (Polák) – hudba Sedlo, 18:50 ocenění rozh.+del. (Havíř) – hudba Sedlo, 19:10 ocenění Fair Play (Valaškovčák) – hudba Sedlo, 19:30 ocenění brank. (Sommer) – hudba Sedlo, 19:50 ocenění střelci (Letzel) – hudba Sedlo, 20:10 ocenění kluby (Polák).
 
2)  Pan Polák pak informoval o financích na účtech BAF a OkKF, účetních i pokladních zůstatcích. Na účtu BAF je prozatím dostatek financí na splacení úvěru a další provozní náklady, na účtu OkKF je po zaslání dotace z čp (futis) dostatek financí pro řádné dohrání soutěží. Následně pan Rohánek hovořil o výši dotací z MMB a ÚMČ NL, které obdržela BAF na provoz v roce 2018.
 
3)  Dále p. Procházka podal členům VV informace z KKF JM o možném pokračování krajské třídy, což by dle členů VV OkKF Brno mohlo mít vliv na setrvání brněnských soutěží pod Svazem futsalu a hrazení dalšího čp (futis). Proto si VV OkKKF Brno vyžádá co nejdříve stanovisko Svazu futsalu k uvedené krajské třídě. Dále byli členové informování o jednání s p. Bořeckým a Lesenským o zařazení hřiště v Řečkovicích a týmů tzv. orelské ligy zpět do brněnských futsalových soutěží pod OkKF. Byly schváleny návrhy pro jednání (nájem, KS, Orel.soutěž) a oba vedoucí týmů budou pozváni na zasedání VV ve čtvrtek 21.6.2018.
 
4)  Za komisi rozhodčích přednesl p. Havíř zprávu o práci KRD a byl schválen seznam oceňovaných rozhodčích a delegátů na Futsal Párty. Pan Polák pak za DK přednesl zprávu o trestech v jarní části (Svoboda-2.B). 
 
5)  VV BAF pak jednal o stavu e-mailových adres členů, členských příspěvcích a o Stanovách BAF. 
 
6) Pan Polák a Havíř informovali o průběhu futsalového Ples upírů a přípravách na Volební VH OkKF Brno-město připravovanou v souběhu se schůzkami klubů v polovině srpna 2018. 
 
7)  VV se v závěru jednání zabýval:
-  informacemi o stávajících sponzorech a partnerech futsalu (Penalty, Emotion)
- informacemi o jednání s partnery Teamstore a Decathlon.
-  opravami v areálu – příprava na nový povrch antuky, oprava parkoviště, prázdninový provoz areálu.
- opětovným pokusem o vytvoření brněnské Ligy Veteránů – hráčů nad 40 let.
 
8)  Příští zasedání se uskuteční v 21.června 2018 na Rybnické.
 
Zapsal člen B.A.F. a sekretář OkKF Brno-město Milan Havíř

Zápis č.1/2018 z jednání VV OkKF Brno město a B.A.F.
dne 1.3.2018 na Rybnické 75 v Brně
 
Přítomni:   Polák,  Havíř, Valaškovčák, Rohánek, Letzel, Procházka 
Omluven:  Vaňkovský, Popek, Sommer
Hosté: 
 
Program:
1) Informace o přípravě jarní části  25.ročníku brněnského futsalu
2) Dotace BAF a stav financí na obou účtech
3) Informace o dění na Svazu futsalu – dopis p. Mesteka
4) Informace ze všech komisí:  KRD, DK, STDK 
5) Členství BAF a příprava VH na jaro, stav čp  a FUTIS
6) Průběh zimních nesoutěžních turnajů a nesportovní akce Ples upírů a závěrečná Futsal Párty na Prýgl baru.
7) Sponzoři a partneři
8) Různé
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1)  předseda p. Polák a sekretář p. Havíř informovali o bezproblémové přípravě jarním části soutěží OkKF 2017/18 (objednávky hřišť, rozlosování, školení a vybavení rozhodčích, změny v rozlosování atd.) Na závěr letošní soutěže v sobotu  16.června 2018 bude uspořádána na přehradě v Prygl baru závěrečná FutsalPárty 2018 s předáváním cen a uzavřením sezóny 2017/18.
 
2)  Pan Polák pak informoval o financích na účtech BAF a OkKF, účetních i pokladních zůstatcích. Na účtu BAF je prozatím dostatek financí na splácení úvěru a další provozní náklady, na účtu OkKF je k aktuální částce 400 000 korun předpokládaný nárůst o dotace z členským příspěvků FAČR ve výši 115 000 korun (2304 členů v Brně), což by byl také dostatek financí pro řádné dohrání soutěží bez finanční ztráty. Následně pan Rohánek hovořil o dotacích, o nových projektech a žádostích o dotace u MMB a ÚMČ NL.
 
3)  Dále byli členové VV informováni o dění na Svazu futsalu, kdy byla OkKF Brno vyzvána k vyjádření o placení čp-futis a o počtu členů ve VV OkKF. VV OkKF vyjádření schválil a odeslal na Komisi futsalu. O dalším průběhu bude VV OkKF jednat na dalších zasedáních podle dalšího vyjádření Komise futsalu. 
 
4)  Za komisi rozhodčích přednesl p. Havíř zprávu o práci KRD, o jarním školení rozhodčích, o novém vybavení rozhodčích, o zvyšování odměn 2018/19 a rozdělení rozhodčích a tabulkových odměnách a pokutách v sezóně 2019/20. Pan Polák pak za DK přednesl zprávu o prvních trestech v jarní části (Svensson-1.B). 
 
5)  VV BAF pak informoval o členech a členských příspěvcích ve výši 2000 v roce 2018. Dále členové VV schválili termín VH BAF na čtvrtek 5.4.2018 na Rybnické. Byl rozpracován program VH BAF a povinnosti uhradit čp BAF do 31.3.2018. Po tomto termínu členství v BAF nezaplacením čp BAF zanikne. Také byly projednány typy slev pro členy BAF (hala, hřiště, ZL, TN, dotace aj.)
 
6) Pan Polák a Havíř informovali o průběhu ZL Penalty Brno Open 2018 a Turnaji Nadějí futsalu 2018, dále o projektu Tréninkové přípravy pro brankáře brněnských klubů (p. Kubíček), pozvání na futsalový Ples upírů (21.4.2018) a příprava na závěrečnou sezóny, tzv. Futsal Párty 2018 na Prýgl baru. 
 
7)  VV se v závěru jednání zabýval:
-  nečtením měsíčních Zpravodajů OkKF a BAF vedoucími brněnských klubů, nepředáváním informací hráčům klubů a z toho plynoucí problémy z neznalosti a nevědomosti o situaci v soutěžích i další problematice ve Svazu futsalu apod. 
-  informacemi stávajících sponzorech a partnerů futsalu (Penalty, Emotion) a možných jednáním s Teamstore.
-  opravami v areálu – hotová okna boxárna, příprava na nový povrch antuky, bourání nafukovací haly (6.4.2018) 
8)  Příští zasedání se uskuteční v 5.dubna 2018 na Rybnické po VH BAF.
 
Zapsal člen B.A.F. a sekretář OkKF Brno-město Milan Havíř