Činnost Brněnské asociace futsalu je finančně podporována statutárním městem Brnem.
25.09.2018
ilustrační obrazek futsalbrnoNASAZENÍ ROZHODČÍCH NA 29. AŽ 30. ZÁŘÍ 2018
Komise rozhodčích nasadila sudí na pátek, sobotu a neděli 28. až 30. září 2018. Odměny za září budou odesílány na účty nejpozději v pondělí 1. října 2018. Pátek 28.9.2018 Soutěž Hřiště Čas Rozhodčí Rozhodčí Delegát 3.A třída Rybnická 09:00 - 12:10 Špeta Kulpa Bača     ...
NASAZENÍ ROZHODČÍCH NA 29. AŽ 30. ZÁŘÍ 2018

Krátké zprávy aktuálně

18.09.2018 - KAM NA FUTSAL - Sobota 22.9.: 1.A (Rybnická), 2.A (Kneslova+Jundrov), 3.B (Srbská). Neděle 23.9.: OP (Maloměřice), 1.B (Rybnická), 2.B (Řečkovice+Srbská).

18.09.2018 - Tým Old Blackburn (3.tř.) hledá soupeře na středeční treninky od 17:30-19:00 na hřišti Orla Řečkovice. Info na tel: 732131557 Libor Hájek. P.S. "nájem hřiště platí Old Blackburn".

02.09.2018 - Tým West Žab United hledá soupeře na středeční treninky od 18:30-20:00. Hřiště Kounicova, Sokol Brno 1. Info na tel: 777088238. Email: westzabunited@email.cz.

31.08.2018 - Tým Gepard (1.tř.) nabízí trénink v podobě zápasu v hale na Staňkové na podzim každou středu 21:00 až 22:30. Cena 500 Kč za tým, sprchy apod. samozřejmostí. Pro více info: Václav Plšek - 723 703 787, vedoucí Gepardů.

08.08.2018 - Futsalový tým Apollo Brno (2.A třída) hledá dva hráče do pole. Kontakt Petr Konicar 732745068, případně mail konicarpetr@gmail.com.

další krátké zprávy

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VV OkKF BRNO A B.A.F.

Zápis č.3/2018 z jednání VV OkKF Brno město  a  B.A.F.
dne 6.9.2018 na Rybnické 75 v Brně
 
Přítomni:    Polák,  Havíř,  Letzel,  Procházka
Omluven:   Valaškovčák, Rohánek
Hosté:  Popek
 
Program:
1)               Informace o přípravených soutěžích
2)               Dotace BAF a stav financí na obou účtech
3)               Informace o dění na SF a KKF od p. Procházky
4)               Informace z VVH OkKF, stav čp  a FUTIS
5)               Sponzoři a partneři – Penalty + Emotion
6)               Různé
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1)  předseda p. Polák a sekretář p. Havíř informovali o náročném průběhu příprav nového 26.ročníku soutěží OkKF 2018/19 s důrazem na počet končících a nově přihlášených klubů, na odesílání přihlášek, soupisek a hlavně startovného. Byly schváleny udělené pokuty.
 
2)  Pan Polák pak informoval o financích na účtech BAF a OkKF, hlavně o výběru startovného. Byl schválen předběžný rozpočet soutěží OkKF Brno 2018/19 jako závazný. Následně p.Polák hovořil o informacích od nepřítomného p. Rohánka o přípravě žádostí o dotace z MMB a ÚMČ NL na rok 2019.
 
3)  Dále p. Procházka podal členům VV informace z KKF JM, o pokračování krajské třídy pod názvem KP II. Dále o přípravě VH KKF JM.
 
4)  Za komisi rozhodčích přednesl p. Havíř zprávu o práci KRD, o školení a počtu delegátů a rozhodčích a jejich přípravě na sezónu 2018/19
 
5)  VV OkKF Brno probral průběh své volební VH a Grémia klubů a konstatoval, že vše proběhlo v naprostém pořádku s velmi uspokojivou účastí zástupců klubů a za jejich přístup jim patří velké poděkování. VV OkKF Brno dále projednával další postupy směrem ke Svazu futsalu, KF JM a ke členským příspěvkům futis vzhledem k nadcházejícím volebním Valným hromadám na všech vyšších úrovních.
 
6)  VV se v závěru jednání zabýval:
-  informacemi o stávajících sponzorech a partnerech futsalu a jejich smlouvami (Penalty, Emotion)
-  opravami v areálu – příprava na nový povrch antuky, oprava parkoviště a vjezdu do areálu a jeho financování 
-  přípravou zimní sezóny v areálu (naf.hala, turnaje, provoz).
 
7)  Příští zasedání se uskuteční nejdříve ve čtvrtek 15.listopadu 2018 na Rybnické.
 
Zapsal člen B.A.F. a sekretář OkKF Brno-město Milan Havíř


Zápis z volební Valné hromady Okresní komise futsalu Brno město
dne 23. 8. 2018 v Brně-Novém Lískovci v sále na ulici Rybnické 75
 
Zúčastnilo se 70 zástupců  klubů ze 106 pozvaných.
 
1)  p. Zdeněk Polák přivítal všechny zúčastněné a přednesl návrh programu:
 
1. Zahájení VH - úvod a presence
2. Schválení navrženého programu, jednacího a volebního řádu a jednotlivých komisí VH
3. Zpráva o činnosti a hospodaření
4. Představení kandidátů
5. Volba nového výkonného výboru a předsedy OkKF Brno město
6. Zpráva Volební komise
7. Zpráva Návrhové komise
8. Schválení usnesení
9. Závěr
 
2) po schválení programu byl schválen jednací a volební řád, dále schváleni předsedající VH p. Polák, předseda mandátové komise p. Rohánek, předseda volební komise p. Havíř a předseda návrhové komise p. Valaškovčák.
 
3) poté předseda OkKF Brno město p. Zdeněk Polák přednesl zprávu o činnosti OkKF Brno město za období 2015-2018, ve které vyzdvihl tři úspěšně ukončené sezóny a hlavně konsolidaci stavu brněnského futsalu po neúspěšných pokusech o rozvrat brněnských soutěží od některých členů KKF JM i Svazu futsalu. Zdůraznil, že s následky, jak finančními tak i organizačními, se potýkáme doposud, hlavně co se týká poklesu členské základny, ztráty některých sponzorů, ale také pošpiněním dobrého jména brněnského futsalu. Poté p. Rohánek přednesl zprávu o  hospodaření soutěží za uplynulou sezónu 2017/18, která byla finančně zcela vyrovnaná a přebytek 40 tisíc korun je neuhrazeným nájmem za hřiště Srbská, kde se ještě řeší trojdohoda s firmou Calipso, které nebylo majitelem pozemku uhrazeno položení umělého povrchu.  
 
4) Na základě návrhu OkKF Brno město byli představeni kandidáti:
Na předsedu p. Zdeněk Polák, na místopředsedu p. Michal Letzel a na člena p. Miroslav Procházka.
Volba předsedy proběhla aklamací a většinou byl zvolen p. Polák (pro 68 – zdrželi se 2 – proti 0)
Volba místopředsedy proběhla aklamací a většinou byl zvolen p. Letzel (70  –  0  –  0).
Volba člena proběhla aklamací a většinou byl zvolen p. Procházka (70  –  0  –  0), který byl také schválen jako delegát na volební VH KKF JM.
 
5) Na závěr potvrdila mandátová komise počty zúčastněných členů (70), volební komise potvrdila výsledky voleb a návrhová komise přednesla závěrečné usnesení, které VH potvrdila.
 
6)  Na závěr p. Polák poděkoval všem za účast a popřál mnoho úspěchů v sezóně 2018/19.
 
V Brně dne 23. srpna 2018

Grémium klubů OkKF Brno – 23.srpna 2018
sál restaurace Okruh, Rybnická 75
 
Grémia se zúčastnilo 95 klubů ze 126 přihlášených do soutěže, soupisky odevzdaly všechny kluby kromě týmu XXX (2.B), Bianco B, Attack, Vema Kicker (2.C) a Kocovina (3.B), startovné uhradilo zatím 100 klubů.
 
Na začátku Grémia po presentaci klubů byly předány ceny nejlepším oddílům sezóny 2016/17, nejlepším střelcům, brankářům a ceny Fair Play, těm, kteří se nezúčastnili slavnostní Futsal Párty v Prýgl baru. Dále byly probrány a schváleny Propozice a rozpočet na sezónu 2018/19 a bylo odsouhlaseno rozlosování všech brněnských soutěží. Také byla vysvětlena registrace futis, placení čp jen pro OP a dopisování na soupisku. Dále se hovořilo o doplňování hráčů na soupisku při ukončení přestupů a hostování před jarní částí dne 31.3.2019, o zvyšování odměn rozhodčím a delegátům, o pokutách a kontumacích a o naplnění brněnských soutěžích v sezóně 2019/20. Dále bylo schváleno rozlosování a termíny Brněnského poháru a připomenuty zimní soutěže Brno Open 2019 a Turnaj Nadějí futsalu 2019. 
 
Zástupce firmy Winnersport Michal Mazač představil sportovní vybavení PENALTY a seznámil vedoucí klubů se slevami a  možností dotace na soutěže (500 – 1000 korun). Poté byly všem týmům OP a 1.třídy rozdány míče Penalty.
 
Marián Kvasňovský představil projekt www.sport.video, který umožňuje mobilní nahrávání a ukládání záznamů ze zápasů týmů. Ty lze následně shlédnout na stránkách www.sport.video nebo na klubovém facebooku.
 
Závěrem předseda p. Polák upozornil vedoucí klubů na sledování a kontrolu počtu udělených karet během celé soutěže a také na povinnost sledovat sdělení OkKF Brno na stránkách www.futsalbrno.cz i ve Zpravodaji, který je vedoucím klubů rozesílán každý měsíc.
 
Během celého Grémia klubů byly rozdány všem zúčastněným vedoucím klubů soupisky, které musí být vedoucími podepsány a orazítkovány, čímž je potvrzena jejich platnost jak ze strany OkkF, tak ze strany klubu. 

Zápis č.2/2018 z jednání VV OkKF Brno město  a  B.A.F.
dne 17.5.2018 na Rybnické 75 v Brně
 
Přítomni:    Polák,  Havíř,  Valaškovčák,  Rohánek,  Letzel,  Procházka 
Omluven:   Vaňkovský,  Sommer,  Škaroupka
Hosté:  Šimeček,  Popek
 
Program:
1)               Informace o soutěžích a příprava na závěrečnou Futsal Party - program
2)               Dotace BAF a stav financí na obou účtech
3)               Informace o SF a KKF od p.Procházky, hř. Řečkovice a výzva p.Lesenského
4)               Informace ze všech komisí:  KRD, DK, STDK 
5)               VH BAF a příprava VH OkKF, stav čp  a FUTIS
6)               Průběh Ples upírů a závěrečná Futsal Párty na Prýgl baru
7)               Sponzoři a partneři - Decathlon
8)               Různé
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1)  předseda p. Polák a sekretář p. Havíř informovali o bezproblémové průběhu jarním části soutěží OkKF 2017/18 a o přípravě závěrečné FutsalPárty 2018 (v sobotu 16.června 2018 od 18:00 v Prygl baru na přehradě) s předáváním cen a uzavřením sezóny 2017/18. Byl představen program akce, moderátor Procházka, hudba Sedlo:
17:00-18:00 otevření pro účastníky+občerstvení, 18:30 zahájení (Polák) – hudba Sedlo, 18:50 ocenění rozh.+del. (Havíř) – hudba Sedlo, 19:10 ocenění Fair Play (Valaškovčák) – hudba Sedlo, 19:30 ocenění brank. (Sommer) – hudba Sedlo, 19:50 ocenění střelci (Letzel) – hudba Sedlo, 20:10 ocenění kluby (Polák).
 
2)  Pan Polák pak informoval o financích na účtech BAF a OkKF, účetních i pokladních zůstatcích. Na účtu BAF je prozatím dostatek financí na splacení úvěru a další provozní náklady, na účtu OkKF je po zaslání dotace z čp (futis) dostatek financí pro řádné dohrání soutěží. Následně pan Rohánek hovořil o výši dotací z MMB a ÚMČ NL, které obdržela BAF na provoz v roce 2018.
 
3)  Dále p. Procházka podal členům VV informace z KKF JM o možném pokračování krajské třídy, což by dle členů VV OkKF Brno mohlo mít vliv na setrvání brněnských soutěží pod Svazem futsalu a hrazení dalšího čp (futis). Proto si VV OkKKF Brno vyžádá co nejdříve stanovisko Svazu futsalu k uvedené krajské třídě. Dále byli členové informování o jednání s p. Bořeckým a Lesenským o zařazení hřiště v Řečkovicích a týmů tzv. orelské ligy zpět do brněnských futsalových soutěží pod OkKF. Byly schváleny návrhy pro jednání (nájem, KS, Orel.soutěž) a oba vedoucí týmů budou pozváni na zasedání VV ve čtvrtek 21.6.2018.
 
4)  Za komisi rozhodčích přednesl p. Havíř zprávu o práci KRD a byl schválen seznam oceňovaných rozhodčích a delegátů na Futsal Párty. Pan Polák pak za DK přednesl zprávu o trestech v jarní části (Svoboda-2.B). 
 
5)  VV BAF pak jednal o stavu e-mailových adres členů, členských příspěvcích a o Stanovách BAF. 
 
6) Pan Polák a Havíř informovali o průběhu futsalového Ples upírů a přípravách na Volební VH OkKF Brno-město připravovanou v souběhu se schůzkami klubů v polovině srpna 2018. 
 
7)  VV se v závěru jednání zabýval:
-  informacemi o stávajících sponzorech a partnerech futsalu (Penalty, Emotion)
- informacemi o jednání s partnery Teamstore a Decathlon.
-  opravami v areálu – příprava na nový povrch antuky, oprava parkoviště, prázdninový provoz areálu.
- opětovným pokusem o vytvoření brněnské Ligy Veteránů – hráčů nad 40 let.
 
8)  Příští zasedání se uskuteční v 21.června 2018 na Rybnické.
 
Zapsal člen B.A.F. a sekretář OkKF Brno-město Milan Havíř

Zápis č.1/2018 z jednání VV OkKF Brno město a B.A.F.
dne 1.3.2018 na Rybnické 75 v Brně
 
Přítomni:   Polák,  Havíř, Valaškovčák, Rohánek, Letzel, Procházka 
Omluven:  Vaňkovský, Popek, Sommer
Hosté: 
 
Program:
1) Informace o přípravě jarní části  25.ročníku brněnského futsalu
2) Dotace BAF a stav financí na obou účtech
3) Informace o dění na Svazu futsalu – dopis p. Mesteka
4) Informace ze všech komisí:  KRD, DK, STDK 
5) Členství BAF a příprava VH na jaro, stav čp  a FUTIS
6) Průběh zimních nesoutěžních turnajů a nesportovní akce Ples upírů a závěrečná Futsal Párty na Prýgl baru.
7) Sponzoři a partneři
8) Různé
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1)  předseda p. Polák a sekretář p. Havíř informovali o bezproblémové přípravě jarním části soutěží OkKF 2017/18 (objednávky hřišť, rozlosování, školení a vybavení rozhodčích, změny v rozlosování atd.) Na závěr letošní soutěže v sobotu  16.června 2018 bude uspořádána na přehradě v Prygl baru závěrečná FutsalPárty 2018 s předáváním cen a uzavřením sezóny 2017/18.
 
2)  Pan Polák pak informoval o financích na účtech BAF a OkKF, účetních i pokladních zůstatcích. Na účtu BAF je prozatím dostatek financí na splácení úvěru a další provozní náklady, na účtu OkKF je k aktuální částce 400 000 korun předpokládaný nárůst o dotace z členským příspěvků FAČR ve výši 115 000 korun (2304 členů v Brně), což by byl také dostatek financí pro řádné dohrání soutěží bez finanční ztráty. Následně pan Rohánek hovořil o dotacích, o nových projektech a žádostích o dotace u MMB a ÚMČ NL.
 
3)  Dále byli členové VV informováni o dění na Svazu futsalu, kdy byla OkKF Brno vyzvána k vyjádření o placení čp-futis a o počtu členů ve VV OkKF. VV OkKF vyjádření schválil a odeslal na Komisi futsalu. O dalším průběhu bude VV OkKF jednat na dalších zasedáních podle dalšího vyjádření Komise futsalu. 
 
4)  Za komisi rozhodčích přednesl p. Havíř zprávu o práci KRD, o jarním školení rozhodčích, o novém vybavení rozhodčích, o zvyšování odměn 2018/19 a rozdělení rozhodčích a tabulkových odměnách a pokutách v sezóně 2019/20. Pan Polák pak za DK přednesl zprávu o prvních trestech v jarní části (Svensson-1.B). 
 
5)  VV BAF pak informoval o členech a členských příspěvcích ve výši 2000 v roce 2018. Dále členové VV schválili termín VH BAF na čtvrtek 5.4.2018 na Rybnické. Byl rozpracován program VH BAF a povinnosti uhradit čp BAF do 31.3.2018. Po tomto termínu členství v BAF nezaplacením čp BAF zanikne. Také byly projednány typy slev pro členy BAF (hala, hřiště, ZL, TN, dotace aj.)
 
6) Pan Polák a Havíř informovali o průběhu ZL Penalty Brno Open 2018 a Turnaji Nadějí futsalu 2018, dále o projektu Tréninkové přípravy pro brankáře brněnských klubů (p. Kubíček), pozvání na futsalový Ples upírů (21.4.2018) a příprava na závěrečnou sezóny, tzv. Futsal Párty 2018 na Prýgl baru. 
 
7)  VV se v závěru jednání zabýval:
-  nečtením měsíčních Zpravodajů OkKF a BAF vedoucími brněnských klubů, nepředáváním informací hráčům klubů a z toho plynoucí problémy z neznalosti a nevědomosti o situaci v soutěžích i další problematice ve Svazu futsalu apod. 
-  informacemi stávajících sponzorech a partnerů futsalu (Penalty, Emotion) a možných jednáním s Teamstore.
-  opravami v areálu – hotová okna boxárna, příprava na nový povrch antuky, bourání nafukovací haly (6.4.2018) 
8)  Příští zasedání se uskuteční v 5.dubna 2018 na Rybnické po VH BAF.
 
Zapsal člen B.A.F. a sekretář OkKF Brno-město Milan Havíř
 

Zápis č.13/2017 z jednání VV OkKF Brno město a B.A.F.
dne 18.12.2017 na Rybnické 75 v Brně
 
Přítomni:   Polák,  Havíř, Valaškovčák, Zábrodský 
Omluven:  Chylík,  Sommer, Vaňkovský, Bača, Škaroupka, Popek
Hosté:  Rohánek (manager), Procházka (Iniciativa klubů), Letzel 
 
Program:
1) Informace o ukončení podzimní části a o přípravě jarní části soutěže
2) Dotace BAF a stav financí na obou účtech
3) Informace o dění na Svazu futsalu
4) Informace ze všech komisí:  KRD, DK, STDK 
5) Členství BAF a příprava VH na jaro, stav čp  a FUTIS
6) Rezignace členů BAF a OkKF a kooptace nových členů
7) Sponzoři a partneři
8) Různé
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1)  předseda p. Polák a sekretář p. Havíř informovali o bezproblémovém průběhu soutěží OkKF 2017/18 a informovali o některých nešvarech v soutěžích (odkládání utkání, neznalost pravidel u hráčů, nejednotnost dresů, rozlišováky atd.) Na všechny připomínky se VV zaměří v jarní části, která už je prakticky připravena a během ledna bude zveřejněno rozlosování všech soutěží. Na konci všech soutěží 16.června 2018 bude na přehradě v Prygl baru uspořádána závěrečná FutsalPárty 2018 s předáváním cen a uzavřením sezóny 2017/18.
 
2)  Pan Polák pak informoval o financích na účtech BAF a OkKF, účetních i pokladních zůstatcích. Na účtu BAF je na konci letošního roku 2017 suma 200 tisíc korun a na účtu soutěží 500 tisíc korun, což je o 300 tisíc korun méně než na konci roku 2016. Vzhledem k letošnímu nižšímu počtu klubů a nižšímu výběru na startovném je tato částka předpokládáná a soutěže budou zcela jistě finančně zajištěny až do konce. Přesto je zřejmé, že i letošní ročník bude ztrátový a dotovaný z rozpočtu BAF. Následně pan Rohánek hovořil o vyúčtovaných dotacích, o nových žádostech o dotace u MMB a ÚMČ NL.
 
3)  Dále byli členové VV informováni o dění na Svazu futsalu s vyhlídkami na volby ve SF. Situace na SF není pozitivní a vzhledem k brněnskému futsalu a očekávaným volebním VH lze očekávat další útoky ze strany opozice, která se snaží  zlikvidovat brněnský futsal pod vedením BAF a vytvořit novou OkKF Brno město pod svým vedením.
 
4)  Za komisi rozhodčích přednesl p. Havíř zprávu o práci KRD ve složení Bača, Havíř, Kincl, o školení, o počtech sudích a delegátů i o vyřazení některých rozhodčích. Pan Polák pak za DK přednesl zprávu o trestech a pokutách udělených v podzimní části. 
 
5)  VV BAF pak informoval o počtu členů a uhrazených členských příspěvcích za rok 2017, o dotaci ve výši 3 000 korun klubům OP a 1000 korun klubům ZL, které včas uhradily startovné a čp BAF za rok 2017. Dále byli členové VV informování o výdajích z čp BAF (naf.hala, opravy, okna atd.). Pan Polák informoval o návrhu na zvýšení čp BAF v roce 2018 na 2000 korun za člena a o přípravě jarní VH BAF. 
 
6) VV OkKF Brno a VV BAF přijal rezignaci místopředsedy p. Marka Zábrodského a VV BAF přijal písemnou rezignaci člena Michal Chylíka. Na návrh předsedy VV OkKF Brno město p. Poláka byl na místopředsedu VV OkKF Brno město navržen a kooptován p. Michal Letzel (Žab.Vlci) a na člena VV OkKF Brno město navržen a kooptován p. Miroslav Procházka (Lamy). Na návrh předsedy VV BAF p. Poláka byl na místopředsedu VV BAF navržen a schválen p. Zdeněk Rohánek.
 
7)  VV se v závěru jednání zabýval:
-  informacemi stávajících sponzorech a partnerů futsalu (Penalty, Emotion) a možných jednáním s Bison sportwear.
-  opravami v areálu – vlhké zdivo, dlažba vjezd, nátěr plotů, parkoviště, okna boxárna
8)  Příští zasedání se uskuteční v lednu 2018 na Rybnické.
 
Zapsal člen B.A.F. a sekretář OkKF Brno-město Milan Havíř
 

Zápis č.12/2017 z jednání VV OkKF Brno město  a  B.A.F.
dne 27.9.2017 na Rybnické 75 v Brně
 
Přítomni:  Polák, Havíř, Valaškovčák, Zábrodský 
Omluven:  Chylík, Sommer, Vaňkovský (KVA)
Hosté:  Rohánek (manager), Bača (KRD), Procházka (Iniciativa klubů)
 
Program:
1) Informace o zahájení 25.ročníku brněnského futsalu = podzimní části soutěžích 
2) Dotace BAF a stav financí na obou účtech
3) Informace o dění na Svazu futsalu, krajská soutěž, odvolání (v příloze)
4) Informace ze všech komisí:  KRD, DK, STDK 
5) Členství BAF a příprava VH na jaro, stav čp  a FUTIS
6) Sponzoři a partneři
7) Různé
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1)  předseda p. Polák a sekretář p. Havíř informovali o bezproblémovém zahájení soutěží OkKF 2017/18. Některé kluby ukončily činnost a některé odešly do konkurenční neoprávněně a uměle vytvořené krajské soutěže KKF JM. V soutěži startuje 128 týmů. Tři oddíly do 30.9. neuhradily startovné a dosud jim byla udělena pokuta ve výši 2500 korun a v říjnu již nebudou připuštěny do utkání. 

2)  Pan Polák pak informoval o financích na účtech BAF a OkKF, účetních i pokladních zůstatcích. Na startovném bylo na účet soutěží vybráno cca 1 500 000 korun, což je oproti minulým rokům méně, díky nižšímu počtu klubů. Na účtu areálu B.A.F. je na začátku sezóny 500 000 korun. Pan Rohánek hovořil o schválených dotacích i o nových žádostech na dotace a o partnerech brněnského futsalu firmách Emotion a Penalty.

3)  Dále byli účastníci informování o Iniciativě klubů na podporu futsalu v Brně pod vedení současného OkKF a BAF. Pan Polák informoval o schůzce početné skupiny zástupců brněnských a jihomoravských klubů s vedením Svazu futsalu a o závěrech z této schůzky. Bohužel Svaz futsalu potom schválil neoprávněné vytvoření krajské soutěže 2017/18 s kluby, které bez schválení OkKF Brno město opustili okresní soutěž. Tyto všechny kroky jsou několikerým porušením Stanov Svazu futsalu a Komise futsalu tak zcela evidentně porušuje své schválené Stanovy a řády. OkKF Brno město proti těmto porušením podala odvolání a přezkum usnesení k ORK.

4)  Za komisi rozhodčích přednesl p. Havíř zprávu o schválení nového složení KRD – Bača, Havíř, Kincl, o školení, o počtech sudích a delegátů, o vybavení – nákup teplákových souprav Penalty, o vyřazení – Daňa, Holeček, o spolupráci Brno-Blansko (cesťáky) a o řešení rozhodčích v další neoficiální řečkovické lize. Pan Polák pak za DK přednesl zprávu o dosud udělených trestech a pokutách. 

5)  VV BAF pak informoval o počtě členů a uhrazených členských příspěvcích. Dále schválil dotaci ve výši 3 000 korun klubům OP, které uhradily v termínu startovné a čp BAF: RIP, Eliška, Wodowa, Atlantis, Stones. Dalších členům bude o 1000 korun sníženo startovné při přihlášení do Brno Open 2018. 

6) VV OkKF Brno projednával přípravu brněnských futsalových soutěží 2018/19, kde bude nutné navýšit odměny rozhodčích do soutěží a poháru dle rozhodnutí Svazu futsalu (porovnání: zápas 1.ligy 1800 korun – divize 800 korun – OP Brno 200 korun)  

7)  VV se v závěru jednání zabýval:
-  stavbou nafukovací haly v areálu BAF v pátek 27.10.2017 – pivo zdarma.
-  zajištěním dalších sponzorů a partnerů futsalu a reklam na hřišti (Penalty, Emotion).
-  opravami v areálu – vlhké zdivo, dlažba vjezd, nátěr plotů, parkoviště, okna boxárny, aj.

8)  Příští zasedání se uskuteční v listopadu 2017 na Rybnické.

Zapsal člen B.A.F. a sekretář OkKF Brno-město Milan Havíř
 

Zápis č.11/2017 z jednání VV OkKF Brno město a B.A.F.
dne 13.7.2017 na Rybnické 75 v Brně
 
Přítomni:   Polák,  Havíř, Valaškovčák, Zábrodský 
Omluven:  Chylík,  Sommer
Hosté:  Rohánek (manager), Rek (KRD)

Program:
1) Informace o ukončení sezóny 2016/17 a stav financí na obou účtech
2) Informace z VH BAF
3) Informace o přípravě soutěží 2017/18 
4) Informace o kauze Orel, Atraps x OkKF Brno a rozhodnutí o odvolání 
5) Sponzoři a partneři
6) Různé
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1)  předseda p. Polák a sekretář p. Havíř informovali o bezproblémovém ukončení soutěží OkKF 2016/17. 
 
2)  Pan Polák pak informoval o financích na účtech BAF a OkKF, účetních i pokladních zůstatcích a o schválených dotacích. 
 
3)  Dále byli účastníci informování o průběhu VH BAF, o vytvoření skupiny na jednání s právníkem, o dalším postupu proti nepravdivým obviněním a o žádosti Orla Řečkovice projednat nezařazení do soutěží OkKF. VV se také zabýval písemným návrhem několika členů BAF a účastníků VH BAF na svolání další mimořádné VH BAF ještě v tomto roce za účelem vyřešit členství těch členů, kteří zcela jasně vystupují proti Brněnské asociaci futsalu a jejímu vedení, za účelem destabilizace futsalu v Brně, což se jednoznačně projevilo na VH i v jejich prohlášení a činnosti po VH BAF. 
 
4)  Předseda OkKF Polák informoval o přípravě soutěží na sezónu 2017/18. Klubům byly zaslány předběžné propozice, rozpočet, přihlášky i nejdůležitější termíny pro podání přihlášky, uhrazení startovného, zaslání soupisky, Gremia klubů a začátku podzimní části.
 
5)  VV BAF a OkKF podrobně probraly odvolání klubů Orel Řečkovice a Atraps Hombres proti nezařazení do soutěží a OkKF rozhodla o zrušení svého rozhodnutí a zařazení všech oddílů obou klubů zpět do brněnských futsalových soutěží s prodlouženou lhůtou na podání přihlášky do 21.7.2017. Důvodem je zklidnění vyhrocené situace, kterou některé kluby v Brně vytvořily a možnost hrát futsal v Brně i hráčům, kteří přes negativní kampaň proti vedení BAF a OkKF za chování svého vedení a statutárních zástupců nemohou. 
 
6) VV BAF rozhodl, že po dohodě s partnerem Okresního přeboru firmou Emotion zašle dotaci ve výši 3000 korun klubu Okresního přeboru 2017/18, který má uhrazené členství v BAF a včas uhradí startovné OP. Dále VV BAF schválil možnost vyplacení dotace na soutěž klubům s členstvím v BAF na sezónu 2018/19 v zatím neurčené výši. O vyplacení dotace rozhoduje výhradně VV BAF a nelze jej nijak nárokovat.  
 
7)  VV se v závěru jednání zabýval:
-  prázdninovou brigádou v areálu BAF – listí, tráva, úklid
-  zajištěním dalších sponzorů a partnerů futsalu (Penalty, Emotion)
-  prázdninovým Předsezónním turnajem BAF (19. A 20.8.)
 
8)  Příští zasedání se uskuteční v srpnu 2017 na Rybnické po Grémiu klubů.
 
Zapsal člen B.A.F. a sekretář OkKF Brno-město Milan Havíř

Zápis č.10/2017 z jednání VV OkKF Brno město a B.A.F. 
dne 20.4.2017 na Rybnické 75 v Brně

Přítomni: Polák, Havíř, Valaškovčák, 
Omluven: Chylík, Zábrodský, Sommer (DK)
Hosté: Vaňkovský (KVA), Rohánek (manager), Rek (KRD)

Program:
1) Informace o jarní části soutěžích a stav financí na obou účtech
2) Dotace BAF
3) Informace o dění na Svazu futsalu, PČR, FÚ, 
4) Informace ze všech komisí: KRD, DK, STDK 
5) Členství BAF a příprava VH, stav čp FUTIS
6) Sponzoři a partneři
7) Různé
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) předseda p. Polák a sekretář p. Havíř informovali zúčastněné o průběhu všech soutěží, hlavně o začátku jarní části soutěže pro 2. a 3.třídy. O bourání nafukovací haly a velikonoční přestávce. Všechny soutěže zahájily zcela bez problémů a všechny změny zápasů jsou uvedeny a schváleny na stránkách brněnského futsalu. 

2) Pan Polák pak informoval o financích na účtech BAF a OkKF, účetních i pokladních zůstatcích a o schválených dotacích. Rozpočet na soutěže OkKF Brno i na provoz areálu BAF je stále vyrovnaný a během dubna 2017 budou uhrazeny všechny nájmy za hřiště a výplaty zaměstnanců, rozhodčích i delegátů. Zůstatek bude uveden ve Zpravodaji na květen. Pokud nedojde k nenadálým finančním problémům, tak po květnových a červnových odeslaných odměnách zaměstnancům, rozhodčím a delegátům zůstanou na účtu soutěží pouze vratné částky klubům. Na účet areálu budou v nejbližší době zaslány schválené dotace z Magistrátu města Brna ve výši 95 tisíc korun (15 tisíc Open, 80 tisíc energie).

3) Dále byli účastníci informování o ukončení tzv. kauzy „BRNO“ u Finančního úřadu i u Policie ČR.
Finanční úřad dopočítal daň z příjmu za rok 2014 pro BAF ve výši 100 tisíc korun a pokutu ve výši 30 tisíc korun. Vše již bylo doplaceno, avšak bude potřeba najít zdroje, jak tyto finance, které byly v roce 2014 využity na brněnské futsalové soutěže, opět získat, aby v rozpočtu nechyběly. 
Policie ČR odložila trestní věc v tzv. kauze "BRNO" neboť p. Polák se žádného přečinu nedopustil. Trestní oznámení podali Zdeněk Pekárek, Marek Blažek a Petr Havlík. Lživou výpovědí vše doplnili Kamil Bednář a Jiří Stix. Během prošetřování bylo potvrzeno, že údajné trestné činy ve správě cizího majetku, tedy BAF, OkKF Brno a KKF JM se nestaly, a to vzhledem k provedeným výslechům, zajištěné dokumentaci a provedeným kontrolám Finančním úřadem. VV BAF schválil, že po dohodě s právníky nebude další postup směrem ke Svazu futsalu a její Disciplinární komisí a směrem k dalšímu postupu ve věci pomluvy, křivého obvinění a náhrady škody veřejně sdělovat a komentovat.
V dohledné době se pro veřejnost připraví informace v Brněnském deníku (Rek) a kluby budeme informovat na prázdninových futsalových turnajích Pro Radost, Za čistý futsal, Má to smysl, Nejsme jako oni.

4) člen komise rozhodčích p. Havíř informoval VV o práci s rozhodčími a o jejich školení v březnu, dále o vybavení novými dresy a možným zajištěním teplákových souprav.
Předseda Disciplinární komise p. Sommer se omluvil a sekretář Havíř informoval VV o trestech v uplynulých měsících a o chování a trestu pro hráče Borýska z FFT, kterému byla zamítnuta žádost o snížení trestu.

5) VV BAF podrobně projednával přípravu VH BAF koncem června 2017, zvýšení členského příspěvku do Brněnské asociace futsalu na 1000 korun a odměny, benefity a výhody s tím spojené.
VV OkKF Brno podrobně projednával povinnosti registrace ve Futisu a hrazení členských poplatků. Prozatímní nedostatky u klubů a hráčů budou řešeny během několika následujících dní a to nejprve pokutami, disciplinárním řízením, kontumacemi a nakonec vyloučením ze soutěže. Další ročník soutěže 2017/2018 bude platit pouze pro správně zaregistrované hráče bez výjimek a předseda Polák představil nový systém hrazení soutěží, který bude rozdělen na startovné a přesné náklady na soutěž, tak jak je to v ostatních a vyšších soutěžích v republice. 

6) VV se v závěru jednání zabýval:
- brigádou v areálu BAF – listí, tráva, úklid
- zajištěním dalších sponzorů a partnerů futsalu (Allianz)
- prázdninovými turnaji BAF (Pro radost, aj.)

7) Příští zasedání se uskuteční v červnu 2017 na Rybnické.

Zapsal člen B.A.F. a sekretář OkKF Brno-město Milan Havíř