Činnost Brněnské asociace futsalu je finančně podporována statutárním městem Brnem.
14.07.2018
ilustrační obrazek futsalbrnoINFORMACE PRO SEZÓNU 2018/19 - PŘIHLÁŠKY DO NEDĚLE 15.7.2018!!!
Připravili jsme pro vás předběžné rozlosování týmů do jednotlivých skupin po ukončené brněnské futsalové sezóně 2017/18. Vycházíme z konečných tabulek, které jsou na našich stránkách a z informací, které postupně získáváme od klubů. Prosíme všechny vedoucí klubů, aby nás co nejdříve informovali o možném nezájmu i zájmu o postup, o dobrovolném sestupu do nižší soutěže či o ukončení činnost a neúčasti v dalším ročníku soutěže.  ODESLAT ZÁVAZNOU ...
INFORMACE PRO SEZÓNU 2018/19 - PŘIHLÁŠKY DO NEDĚLE 15.7.2018!!!

Krátké zprávy aktuálně

12.07.2018 - Technika Brno hledá hráče k doplnění A (kraj) i B týmu (2 třída). Eventuálně tým ke sloučení (přechod do Techniky). Kontakt Zdeněk Vysloužil (608366315, vyslouzil@lac.cz).

08.07.2018 - KAM NA FUTSAL - Sobota 14.7.2018: Napoleon Cup 2018 (Prace).

04.07.2018 - Tým Gepard (1.třída) hledá nové tváře do hry a i k následnému posezení. Info: 737 943 790.

13.05.2018 - FK ELIŠKA hledá 2 až 3 nové hráče pro sezonu 2018/2019, kontakt: sdjs@seznam.cz

11.05.2018 - Musketeers (3.tř) hledá hráče na doplnění kádru. Ve středy máme celoročně tréninková utkání. Kontakt: Pavel Mucherl, 602 414 953, mucherl@seznam.cz

další krátké zprávy

AKTUALIZACE EMAILOVÝCH ADRES ČLENŮ BAF

Aktualizace emailových adres členů B.A.F.
Brněnská asociace futsalu na své dubnové VH rozhodla o zavedení emailové komunikace se svými členy a proto aktualizuje emailové adresy členů a žádá o jejich dodání nejpozději do konce června 2018. Adresy jsou uvedeny v seznamu členů níže.
Na počátku roku 2018 má BAF 50 členů, kteří uhradili členský poplatek 2000 korun. Tento poplatek nemá nic společného s členstvím ve Svazu futsalu (futis), ani s hraním futsalu a je zcela dobrovolný.
Členství v B.A.F. bylo nutné prodloužit úhradou členského příspěvku na rok 2018 ve výši 2000 korun na účet BAF č.ú. 182 176 698 / 0300 (uveďte jméno a příjmení a členský příspěvek BAF 2018). 
Ve čtvrtek 5.dubna 2018 proběhla VH BAF, na kterou měli přístup pouze členové s uhrazeným členským příspěvkem.


SEZNAM ČLENŮ B.A.F. 2018

č. příjmení a jméno oddíl čp 17 čp 18 bonus 17 bonus 18
1 Bača Libor
LiborB@seznam.cz
BAF 1000 2000 0 0
2 Bartoš Jan
lamon@volny.cz
RIP 1000 2000 OP hřiště
3 Bartoš Jan ml.
barttis@email.cz
RIP 1000 2000 OP hřiště
4 Bořecký Petr
boreckype@gmail.com
Orel Řečk. 1000 2000 0 0
5 Cízler Jan
j.cizler@gmail.com
Bianco 0 2000 hala 0
6 Čapka Zdeněk
capkaz@seznam.cz
Jezdci 1000 2000 0 0
7 Dilhof Martin
martin.dilhof@innogy.com
Blue Flames 1000 2000 0 0
8 Dvořák Miloš
mdvorak73@seznam.cz
Fauna 1000 2000 0 0
9 Ehrenberger David
david.ehrenberger@email.cz
Kampa 1000 2000 ZL 0
10 Gondek Petr
petr@akon.cz
Kampa 1000 2000 ZL 0
11 Handl Roman
handlosh@email.cz
Kampa 1000 2000 ZL 0
12 Havíř Milan
milanhavir@seznam.cz
BAF 1000 2000 0 0
13 Hložánek Tomáš Gladiators 1000 2000 0 0
14 Hofr Ladislav Eliška 1000 2000 OP 0
15 Hrabík Václav
vasek.hrabik@seznam.cz
Kampa 1000 2000 ZL 0
16 Chaloupka Milan
13chaloupka@seznam.cz
Starobrno 1000 2000 0 0
17 Jurda Tomáš
jurdas88@seznam.cz
Kampa 1000 2000 ZL 0
18 Jurnečka Martin Tropicana 1000 2000 0 0
19 Kadlec Miroslav
kadlec-mira@seznam.cz
Tropicana 1000 2000 0 0
20 Kalivoda Ondřej
kaliwasser@gmail.com
Kampa 1000 2000 ZL 0
21 Kříž Petr
petrzdeny@seznam.cz
Eliška 1000 2000 OP 0
22 Lajdorf Martin
etwass@seznam.cz
Raz Náraz 1000 2000 0 0
23 Lecointre Etienne
lecointre76@yahoo.fr
Kampa 1000 2000 ZL 0
24 Lesenský Petr
petr@lesensky.cz
Raz Náraz 1000 2000 0 0
25 Letzel Michal
letzel.michal@fnbrno.cz
Žabin.Vlci 1000 2000 ZL 0
26 Lončarič Martin
m.loncaric@kreston.cz
Wodowa 1000 2000 OP hřiště
27 Machek Libor Bystrc 1000 2000 0 0
28 Pilarčík Tomáš
pigin003@gmail.com
Kampa 1000 2000 ZL 0
29 Pohanka Josef
jos.pohanka@post.cz
Stones 1000 2000 OP hřiště
30 Polák Zdeněk
bamako.polak@volny.cz
BAF 1000 2000 0 0
31 Popek Petr
popek@lucatec.cz
Madrid 1000 2000 0 0
32 Procházka Miroslav
prochin11@centrum.cz
Lamy 1000 2000 ZL 0
33 Průdek Dušan
dusan.prudek@seznam.cz
ASK 1000 2000 0 hřiště
34 Pyrochta Roman
romanhroch3@seznam.cz
Helas 1000 2000 hala hřiště
35 Rek Lubomír
luba.rek@seznam.cz
Blansko 1000 2000 0 0
36 Rohánek Zdeněk
z.rohanek@seznam.cz
BAF 1000 2000 0 0
37 Skácel Josef
josef.skacel@porr.cz
Eliška 1000 2000 OP 0
38 Sommer Michal
mishasom@seznam.cz
FFT 1000 2000 DK 0
39 Soukup Pavel
soukup_pavel@centrum.cz
Litrpůl 1000 2000 0 0
40 Sýkora Patrik Orel Řečk. 1000 2000 0 0
41 Šimeček Roman
tomson.stz.brno@seznam.cz
STŽ 1000 2000 0 0
42 Škaroupka Petr
skaroupka.petr@seznam.cz
Svážná 1000 2000 DK 0
43 Štencl Roman
romanek.stencl@gmail.com
Kampa 1000 2000 ZL 0
44 Švanda Jan
ja.svanda@seznam.cz
Poclain 1000 2000 ZL 0
45 Táborský Petr XXX 1000 2000 0 0
46 Vaďura Vladimír
vadura@teiresias.muni
XXX 1000 2000 0 0
47 Valaškovčák Michal
m.v.5@seznam.cz
Atlantis 1000 2000 OP 0
48 Vančura Zbyněk
zbynek_vancura@seznam.cz
kAPPLe 1000 2000 0 0
49 Vitásek Martin M2 Shoes 1000 2000 0 0
50 Vrábel Luboš
lvrabel@seznam.cz
Kampa 1000 2000 ZL 0
  CELKEM UHRAZENO 57 000 100 000  

Zápisu z VH BAF dne 5.dubna 2018

1) Program zahájil p. Zdeněk Polák přívítáním členů a konstatoval, že Valné hromady (dále jen VH) je přítomno 33 právoplatných členů.

2) Byl schválen program VH včetně nového bodu a to doplnění a upřesnění stanov Brněnské asociace futsalu (dále jen BAF) - četnost VH za dané období, kooptace nových členů do Výkonného výboru BAF (dále jen VV BAF), výše platby členských příspěvků

3) Předseda p.Polák vystoupil se zprávou o hospodaření BAF, přednesl podrobný rozbor o příjmech a výdajích a stavu účtu, přičemž bylo konstatováno, že finanční situace je vyrovnaná.
Seznámil členy se stavem areálu jak po stránce stavebně-technické tak po stránce komerční využitelnosti. Nastínil pokračování investičních úprav, např. rekonstrukce oken boxárny, nutnost řešení parkoviště a příjezdu do areálu a také renovace obložení stěn tělocvičny.
Důrazně uvedl havarijní stav komínů objektu.
Dále přednesl požadavek na schválení dvou nových členů do VV BAF, kteří byli do tohoto výboru již dříve kooptováni. Pánové Michal Letzel a Zdeněk Rohánek byli následně voleni jednomyslně.
V rámci jednání tohoto bodu programu VH se členové vyjadřovali k současným stanovám BAF a navrhovali úpravy článků a bodů – četnost VH, výše členských příspěvků, volba členů VV BAF, přijímání nových členů, popř. způsob jejich vyloučení. Všechny podněty, návrhy a případné změny byly navrženy do návrhu usnesení. 

4) S příspěvkem vystoupil p.Valaškovčák, který hodnotil práci VV BAF a zdůraznil jednotnost vedení BAF a pozitivní trend stavu a rozvoje BAF. Dle jeho slov byla přirozená expanze velmi dobře fungující organizace v nedávné minulosti sice výrazně zpomalena, avšak po zdárném překonání kontraproduktivních skutečností se BAF opět vydala cestou rozvoje, směřujícímu ke spokojenosti všech jejich členů, resp. všech futsalistů v našem městě.
Předseda p.Polák následně pozval přítomné na společensko-kulturní akce jako Futsalový ples a Futsalovou párty.

5) VH BAF po živé diskuzi schválila níže uvedené usnesení:
- VH schvaluje navržený program včetně nových bodů a to řešení způsobu přijímání nových členů a jejich případného vyloučení a dále problematiku úprav současných stanov
- VH schvaluje dva nové členy VV BAF a to pp. Michala Letzela a Zdeňka Rohánka
- VH schvaluje současné stanovy BAF jako platné
- VH pověřuje VV BAF návrhem úpravy stanov BAF na základě podnětů členů do konce roku s termínem předložení konkrétních úprav do příští VH BAF
- VH ukládá VV BAF předložit návrh výše členských příspěvků na rok 2019 spolu s odůvodněním této částky do příští VH BAF
- VH schvaluje a potvrzuje termín příští VH BAF na leden 2019 a ukládá VV BAF zajistit včas a každému členu přímé a adresné pozvání elektronickou formou přes e-mailovou adresu, přičemž členové jsou zodpovědní za sdělení přesného a platného kontaktu.

6) Diskuze VH BAF se vyznačovala podporou současného vedení BAF v čele s jeho předsedou p.Polákem a snahou společně a jednotně rozvíjet současné i budoucí aktivity BAF při jednotném postoji všech členů.

7) Na závěr p.Polák všem členům poděkoval za účast a VH ukončil.

V Brně dne 5.4.2018 Zapsal … p. Rohánek Zdeněk .....


Vážení sportovní přátelé,
ve čtvrtek 5. dubna 2018 se od 17:00 hodin koná v sále Brněnské asociace futsalu, restaurace Okruh PUB v Brně - Novém Lískovci na Rybnické 75 (vstup restaurací Okruh PUB)

VALNÁ  HROMADA  Brněnské asociace futsalu

Na této Valné hromadě se budou projednávat tyto body:
1.  Zahájení VH - úvod a presence
2.  Schválení navrženého programu
3.  Zpráva o stavu Brněnské asociace futsalu za uplynulé období
- historie (majetek, rekonstrukce, úvěr, dotace, náklady soutěže a areál)
- součanost (stav účtů, účetní, právník)
- řešení (areál, čp, odměny, soutěže)
- členství BAF (hlasování, kooptace člena VV, čp BAF)
- budoucnost (přijímání členů, soutěže, dotace)
4.  Vystoupení hostů
5.  Schválení usnesení
6.  Diskuze
7.  Závěr

Účast je pouze pro platné a pozvané členy B.A.F., kteří uhradili v roce 2018 členský příspěvek ve výši 2000 korun!
Bližší informace na 777 652 077.
V Brně 1. března 2018     za VV B.A.F.   Zdeněk POLÁK


Brněnská asociace futsalu měla na začátku roku 2017 přesně 107 členů, kteří měli do 31.8.2017 uhradit členský poplatek 1000 korun na účet 182 176 698 / 0300. Tento poplatek nemá nic společného s členstvím ve Svazu futsalu (futis), ani s hraním futsalu a je zcela dobrovolný. Při platbě na účet uveďte jméno a příjmení a členský příspěvek BAF 2017.

Do 14.9.2017 uhradilo členský příspěvek BAF z 57 členů 57 členů v celkové částce 58 000 korun.

Výdaje z členských příspěvků BAF v roce 2017:
- 5x dotace 3000 korun do OP  =  15 000 korun
- faktura za stavbu nafuk.haly   =  43 000 korun
-------------------------------------------------------------
CELKEM .................................. 58 000 korun