Činnost Brněnské asociace futsalu je finančně podporována statutárním městem Brnem.
22.02.2019
ilustrační obrazek futsalbrnoO VÍKENDU ZAHÁJÍ JARNÍ ČÁST OKRESNÍ PŘEBOR A 1.B TŘÍDA
V sobotu 23. února se odehraje 12.kolo Okresního přeboru v hale v Maloměřicích. V neděli 24. února se odehraje 15.kolo 1.B třídy v nafukovací hale na Rybnické. LOS OKRESNÍHO PŘEBORU BRNA 12. KOLO                                                        (rozh. Vala Z., Vala M., del. Bača) SO 23.2. 09:00 R.I.P. - Napoleon      MALOMĚRICE SO 23.2. 10:00 Stones - Chl.pozůstalí MALOMĚRICE SO 23.2. 11:00 Stones - West Žab    MALOMĚRICE     ...
O VÍKENDU ZAHÁJÍ JARNÍ ČÁST OKRESNÍ PŘEBOR A 1.B TŘÍDA

Krátké zprávy aktuálně

22.02.2019 - KAM NA FUTSAL - Sobota 23.2.: 12.kolo OP (9-15 Maloměřice), Turnaj Nadějí (9-18 sk.C+D), Neděle 24.2.: 15.kolo 1.B třída (9-15:30 nafuk.hala Rybnická).

20.02.2019 - Hledáme brankáře na středeční tréninky proti 3.třídě, pokud budete mít chuť, můžeme se domluvit i na celou sezonu, trénujeme pravidelně. V případě zájmu mě prosím kontaktujte. Tel.: 776270704.

02.11.2018 - Tým Old Blackburn (3.tř.) hledá jakehokoliv soupeře na páteční tréninky na Rybnické od 19:00-20:30. Info tel: 732131557 Libor Hájek. P.S. "nájem hřiště platí Blackburn".

08.08.2018 - Futsalový tým Apollo Brno (2.A třída) hledá dva hráče do pole. Kontakt Petr Konicar 732745068, případně mail konicarpetr@gmail.com.

12.07.2018 - Technika Brno hledá hráče k doplnění A (kraj) i B týmu (2 třída). Eventuálně tým ke sloučení (přechod do Techniky). Kontakt Zdeněk Vysloužil (608366315, vyslouzil@lac.cz).

další krátké zprávy

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY B.A.F. ZE ČTVRTKA 24.1.2019

Zápis z VH BAF ze dne 24.1.2019

Program VH zahájil p. Zdeněk Rohánek jako místopředseda BAF z pověření předsedy p. Zdeňka Poláka, který byl v době zahájení mimo území republiky. 

Byli přivítáni všichni přítomní členové a následně bylo konstatováno, že se VH účastní 35 přítomných členů z 50-ti a je tedy usnášeníschopná.

Byl schválen navržený program VH.

Místopředseda p. Rohánek vystoupil se zprávou o hospodaření BAF. Uvedl stav účtu k 31.12.2018 a seznámil členy podrobně s příjmy a výdaji v roce 2018. Nejvýznamnější položky příjmů byly z nájmů hřiště, haly a všech prostor areálu. Na výdajové stránce hospodaření byly nejvíce zatěžující platby energií i přes snahu VV BAF najít na trhu co nejpřijatelnější podmínky a dodavatele. Bylo konstatováno, že finanční situace je vyrovnaná. Výhled na rok 2019 předpokládá opět vyrovnaný rozpočet, protože kromě běžných investic do provozu areálu se neplánují žádné větší akce. Nutno však podotknout, že hospodaření BAF počítá kromě jiného s dotacemi z města Brna i městské části Nový Lískovec.

Následně se určitým živelným způsobem rozpoutala diskuze týkající se výše členských příspěvků a to už za přítomnosti předsedy p. Poláka. Bylo podáno několik návrhů: 1.000,- Kč/rok a snížit benefity pro členy o 50%, 1.000,- Kč/rok a zrušit dotace pro týmy OP, 2.000,- Kč/rok a zrušit všechny benefity, 2.000,- Kč/rok a zrušit benefity pro týmy OP a 100,- Kč/rok a zrušit všechny benefity. Po dlouhé a místy bouřlivé diskuzi byl hlasováním přijat návrh na výši členských příspěvků na rok 2019 v částce 2.000,- Kč/rok a zrušení všech benefitů s termínem zaplacení členského příspěvku do 31.3.2019

Dále byl podán návrh na vytvoření smluv s nájemci haly a hřiště, což by přineslo větší transparentnost v pronájmech a následnou důraznou vymahatelnost pronájmu. Návrh byl hlasováním přijat s tím, že vstoupí v platnost od 1.4.2019.

Dále byl opětovně podán návrh na úpravu stanov. Členové se vyjadřovali k některým bodům Stanov se snahou je upravit nebo změnit. Jednalo se o vznik členství v BAF a četnost Valných hromad.

V závěru bylo přijato následující usnesení:

- VH ukládá VV BAF vytvořit nájemní smlouvy s jednotlivými nájemci haly a hřiště a to v termínu od 1.4.2019

- VH schvaluje výši členského příspěvku pro rok 2019 v částce 2.000,- Kč bez benefitů pro jednotlivé členy s termínem úhrady do 31.3.2019

- VH pověřuje VV možností úpravy Stanov BAF a to v bodě přijímání nových členů, kde byl přijat návrh, aby o vzniku členství rozhodovala VH na základě doporučení VV. A dále v bodě, který řeší počet Valných hromad za období, kde byl přijat návrh, aby VH BAF se konala vždy jednou ročně.

- Termín následné VH BAF bude v lednu 2020

Na závěr p. Rohánek ukončil VH a poděkoval všem přítomným za účast.

V Brně dne 24.1.2019 Zapsal: Zdeněk Rohánek


Určeno členům Brněnské asociace futsalu

Ve čtvrtek 24. ledna 2019 se od 17.00 hodin koná v sále Brněnské asociace futsalu, restaurace Okruh v Brně – Novém Lískovci na Rybnické 75 (vstup restaurací Okruh PUB)

VALNÁ  HROMADA  Brněnské asociace futsalu

Na této Valné hromadě se budou projednávat tyto body:

1. Zahájení VH - úvod a presence
2. Schválení navrženého programu
3. Zpráva o stavu Brněnské asociace futsalu za uplynulé období
- Historie (majetek, rekonstrukce, úvěr, dotace, náklady soutěže a areál)
- Součanost (stav účtů, účetní, právník)
- Řešení (areál, čp, odměny, soutěže)
- Členství BAF (výše čp BAF, stanovy)
- Budoucnost (přijímání členů, soutěže, dotace)
4. Vystoupení hostů
5. Schválení usnesení
6. Diskuze
7. Závěr

Pozvánku na VH přineste s sebou, slouží jako hlasovací lístek!
Účast je pouze pro platné a pozvané členy B.A.F., kteří uhradili v roce 2018 členský příspěvek ve výši 2000 korun!
Bližší informace na 777 652 077

za VV B.A.F. Zdeněk POLÁK


Aktualizace emailových adres členů B.A.F.
Brněnská asociace futsalu na své dubnové VH rozhodla o zavedení emailové komunikace se svými členy a proto aktualizuje emailové adresy členů a žádá o jejich dodání nejpozději do konce června 2018. Adresy jsou uvedeny v seznamu členů níže.
Na počátku roku 2018 má BAF 50 členů, kteří uhradili členský poplatek 2000 korun. Tento poplatek nemá nic společného s členstvím ve Svazu futsalu (futis), ani s hraním futsalu a je zcela dobrovolný.
Členství v B.A.F. bylo nutné prodloužit úhradou členského příspěvku na rok 2018 ve výši 2000 korun na účet BAF č.ú. 182 176 698 / 0300 (uveďte jméno a příjmení a členský příspěvek BAF 2018). 
Ve čtvrtek 5.dubna 2018 proběhla VH BAF, na kterou měli přístup pouze členové s uhrazeným členským příspěvkem.
Do 30.8.2018 uhradilo členský příspěvek BAF 50 členů v celkové částce 100 000 korun.

Výdaje z členských příspěvků B.A.F. v roce 2018:
- 5x dotace 2000 korun členům BAF na OP =    10 000 korun
- výdaje za bourání nafuk. haly jaro 2017    =    22 000 korun
- faktura za opravu vjezdu do areálu BAF    =    50 000 korun
- výdaje na stavbu nafuk. haly podz. 2017   =  107 000 korun
--------------------------------------------------------------------------------
CELKEM ...................................................... 189 000 korun
 

SEZNAM ČLENŮ B.A.F. 2018

č. příjmení a jméno oddíl čp 17 čp 18 bonus 17 bonus 18 čp 19
1 Bača Libor
LiborB@seznam.cz
BAF 1000 2000 0 0 0
2 Bartoš Jan
lamon@volny.cz
RIP 1000 2000 OP hřiště+OP 0
3 Bartoš Jan ml.
barttis@email.cz
RIP 1000 2000 OP hřiště+OP 0
4 Bořecký Petr
boreckype@gmail.com
Orel Řečk. 1000 2000 0 0 0
5 Cízler Jan
j.cizler@gmail.com
Bianco 0 2000 hala hala+ZL 2000
6 Čapka Zdeněk
capkaz@seznam.cz
Jezdci 1000 2000 0 0 0
7 Dilhof Martin
martin.dilhof@innogy.com
Blue Flames 1000 2000 0 0 0
8 Dvořák Miloš
mdvorak73@seznam.cz
Fauna 1000 2000 0 0+ZL 0
9 Ehrenberger David
david.ehrenberger@email.cz
Kampa 1000 2000 ZL hala+ZL 0
10 Gondek Petr
petr@akon.cz
Kampa 1000 2000 ZL hala+ZL 0
11 Handl Roman
handlosh@email.cz
Kampa 1000 2000 ZL hala+ZL 0
12 Havíř Milan
milanhavir@seznam.cz
BAF 1000 2000 0 0 2000
13 Hložánek Tomáš
tomas.hlozanek@puxdesign.cz
Gladiators 1000 2000 0 ZL 0
14 Hofr Ladislav
ladislavhofr@seznam.cz
Eliška 1000 2000 OP OP+ZL 0
15 Hrabík Václav
vasek.hrabik@seznam.cz
Kampa 1000 2000 ZL hala+ZL 0
16 Chaloupka Milan
13chaloupka@seznam.cz
Starobrno 1000 2000 0 0 0
17 Jurda Tomáš
jurdas88@seznam.cz
Kampa 1000 2000 ZL hala+ZL 0
18 Jurnečka Martin
martin.jurnecka@centrum.cz
Tropicana 1000 2000 0 0 0
19 Kadlec Miroslav
kadlec-mira@seznam.cz
Tropicana 1000 2000 0 0 0
20 Kalivoda Ondřej
kaliwasser@gmail.com
Kampa 1000 2000 ZL hala+ZL 0
21 Kříž Petr
petr.zdenka@seznam.cz
Eliška 1000 2000 OP OP+ZL 0
22 Lajdorf Martin
etwass@seznam.cz
Raz Náraz 1000 2000 0 ZL 0
23 Lecointre Etienne
lecointre76@yahoo.fr
Kampa 1000 2000 ZL hala+ZL 0
24 Lesenský Petr
petr@lesensky.cz
Raz Náraz 1000 2000 0 ZL 0
25 Letzel Michal
letzel.michal@fnbrno.cz
Žabin.Vlci 1000 2000 ZL ZL 0
26 Lončarič Martin
m.loncaric@kreston.cz
Wodowa 1000 2000 OP hřiště+OP 0
27 Machek Libor
liborio@centrum.cz
Bystrc 1000 2000 0 0 0
28 Pilarčík Tomáš
pigin003@gmail.com
Kampa 1000 2000 ZL hala+ZL 0
29 Pohanka Josef
jos.pohanka@post.cz
Stones 1000 2000 OP hřiště+OP 0
30 Polák Zdeněk
bamako.polak@volny.cz
BAF 1000 2000 0 0 2000
31 Popek Petr
popek@lucatec.cz
Madrid 1000 2000 0 ZL 0
32 Procházka Miroslav
prochin11@centrum.cz
Lamy 1000 2000 ZL ZL 0
33 Průdek Dušan
dusan.prudek@seznam.cz
ASK 1000 2000 0 hřiště 0
34 Pyrochta Roman
romanhroch3@seznam.cz
Helas 1000 2000 hala hřiště+hala 0
35 Rek Lubomír
luba.rek@seznam.cz
Blansko 1000 2000 0 0 0
36 Rohánek Zdeněk
z.rohanek@seznam.cz
BAF 1000 2000 0 0 2000
37 Skácel Josef
josef.skacel@porr.cz
Eliška 1000 2000 OP OP+ZL 0
38 Sommer Michal
mishasom@seznam.cz
FFT 1000 2000 DK 0 0
39 Soukup Pavel
soukup_pavel@centrum.cz
Litrpůl 1000 2000 0 0 0
40 Sýkora Patrik
patrik.sykora@viaaurea.cz
Orel Řečk. 1000 2000 0 0 0
41 Šimeček Roman
tomson.stz.brno@seznam.cz
STŽ 1000 2000 0 0 0
42 Škaroupka Petr
skaroupka.petr@seznam.cz
Svážná 1000 2000 DK 0 0
43 Štencl Roman
romanek.stencl@gmail.com
Kampa 1000 2000 ZL hala+ZL 0
44 Švanda Jan
ja.svanda@seznam.cz
Poclain 1000 2000 ZL 0 0
45 Táborský Petr
taborak@email.cz
XXX 1000 2000 0 0 0
46 Vaďura Vladimír
vladimir.vadura@gmail.com
XXX 1000 2000 0 0 0
47 Valaškovčák Michal
m.v.5@seznam.cz
Atlantis 1000 2000 OP OP+ZL 0
48 Vančura Zbyněk
zbynek_vancura@seznam.cz
BAF 1000 2000 0 0 2000
49 Vitásek Martin M2 Shoes 1000 2000 0 0 0
50 Vrábel Luboš
lvrabel@seznam.cz
Kampa 1000 2000 ZL hala+ZL 0
  CELKEM UHRAZENO 57 000 100 000      

Zápisu z VH BAF dne 5.dubna 2018

1) Program zahájil p. Zdeněk Polák přívítáním členů a konstatoval, že Valné hromady (dále jen VH) je přítomno 33 právoplatných členů.

2) Byl schválen program VH včetně nového bodu a to doplnění a upřesnění stanov Brněnské asociace futsalu (dále jen BAF) - četnost VH za dané období, kooptace nových členů do Výkonného výboru BAF (dále jen VV BAF), výše platby členských příspěvků

3) Předseda p.Polák vystoupil se zprávou o hospodaření BAF, přednesl podrobný rozbor o příjmech a výdajích a stavu účtu, přičemž bylo konstatováno, že finanční situace je vyrovnaná.
Seznámil členy se stavem areálu jak po stránce stavebně-technické tak po stránce komerční využitelnosti. Nastínil pokračování investičních úprav, např. rekonstrukce oken boxárny, nutnost řešení parkoviště a příjezdu do areálu a také renovace obložení stěn tělocvičny.
Důrazně uvedl havarijní stav komínů objektu.
Dále přednesl požadavek na schválení dvou nových členů do VV BAF, kteří byli do tohoto výboru již dříve kooptováni. Pánové Michal Letzel a Zdeněk Rohánek byli následně voleni jednomyslně.
V rámci jednání tohoto bodu programu VH se členové vyjadřovali k současným stanovám BAF a navrhovali úpravy článků a bodů – četnost VH, výše členských příspěvků, volba členů VV BAF, přijímání nových členů, popř. způsob jejich vyloučení. Všechny podněty, návrhy a případné změny byly navrženy do návrhu usnesení. 

4) S příspěvkem vystoupil p.Valaškovčák, který hodnotil práci VV BAF a zdůraznil jednotnost vedení BAF a pozitivní trend stavu a rozvoje BAF. Dle jeho slov byla přirozená expanze velmi dobře fungující organizace v nedávné minulosti sice výrazně zpomalena, avšak po zdárném překonání kontraproduktivních skutečností se BAF opět vydala cestou rozvoje, směřujícímu ke spokojenosti všech jejich členů, resp. všech futsalistů v našem městě.
Předseda p.Polák následně pozval přítomné na společensko-kulturní akce jako Futsalový ples a Futsalovou párty.

5) VH BAF po živé diskuzi schválila níže uvedené usnesení:
- VH schvaluje navržený program včetně nových bodů a to řešení způsobu přijímání nových členů a jejich případného vyloučení a dále problematiku úprav současných stanov
- VH schvaluje dva nové členy VV BAF a to pp. Michala Letzela a Zdeňka Rohánka
- VH schvaluje současné stanovy BAF jako platné
- VH pověřuje VV BAF návrhem úpravy stanov BAF na základě podnětů členů do konce roku s termínem předložení konkrétních úprav do příští VH BAF
- VH ukládá VV BAF předložit návrh výše členských příspěvků na rok 2019 spolu s odůvodněním této částky do příští VH BAF
- VH schvaluje a potvrzuje termín příští VH BAF na leden 2019 a ukládá VV BAF zajistit včas a každému členu přímé a adresné pozvání elektronickou formou přes e-mailovou adresu, přičemž členové jsou zodpovědní za sdělení přesného a platného kontaktu.

6) Diskuze VH BAF se vyznačovala podporou současného vedení BAF v čele s jeho předsedou p.Polákem a snahou společně a jednotně rozvíjet současné i budoucí aktivity BAF při jednotném postoji všech členů.

7) Na závěr p.Polák všem členům poděkoval za účast a VH ukončil.

V Brně dne 5.4.2018 Zapsal … p. Rohánek Zdeněk .....


Vážení sportovní přátelé,
ve čtvrtek 5. dubna 2018 se od 17:00 hodin koná v sále Brněnské asociace futsalu, restaurace Okruh PUB v Brně - Novém Lískovci na Rybnické 75 (vstup restaurací Okruh PUB)

VALNÁ  HROMADA  Brněnské asociace futsalu

Na této Valné hromadě se budou projednávat tyto body:
1.  Zahájení VH - úvod a presence
2.  Schválení navrženého programu
3.  Zpráva o stavu Brněnské asociace futsalu za uplynulé období
- historie (majetek, rekonstrukce, úvěr, dotace, náklady soutěže a areál)
- součanost (stav účtů, účetní, právník)
- řešení (areál, čp, odměny, soutěže)
- členství BAF (hlasování, kooptace člena VV, čp BAF)
- budoucnost (přijímání členů, soutěže, dotace)
4.  Vystoupení hostů
5.  Schválení usnesení
6.  Diskuze
7.  Závěr

Účast je pouze pro platné a pozvané členy B.A.F., kteří uhradili v roce 2018 členský příspěvek ve výši 2000 korun!
Bližší informace na 777 652 077.
V Brně 1. března 2018     za VV B.A.F.   Zdeněk POLÁK


Brněnská asociace futsalu měla na začátku roku 2017 přesně 107 členů, kteří měli do 31.8.2017 uhradit členský poplatek 1000 korun na účet 182 176 698 / 0300. Tento poplatek nemá nic společného s členstvím ve Svazu futsalu (futis), ani s hraním futsalu a je zcela dobrovolný. Při platbě na účet uveďte jméno a příjmení a členský příspěvek BAF 2017.

Do 14.9.2017 uhradilo členský příspěvek BAF z 57 členů 57 členů v celkové částce 57 000 korun.

Výdaje z členských příspěvků BAF v roce 2017:
- 5x dotace 3000 korun do OP  =  15 000 korun
- faktura za stavbu nafuk.haly   =  42 000 korun
-------------------------------------------------------------
CELKEM .................................. 57 000 korun