Činnost Brněnské asociace futsalu je finančně podporována statutárním městem Brnem (v roce 2019 dotací ve výši 275 000 Kč).
26.02.2020
ilustrační obrazek futsalbrnoO VÍKENDU POKRAČUJE OKRESNÍ PŘEBOR A TURNAJ NADĚJÍ, ZAHAJUJE 1.A TŘÍDA
V pátek 28.února pokračuje dvěma zápasy 16.kola OP v hale v Bohunicích (19.30-21:30).  V sobotu 29.února zahajuje jarní část 16.kolem 1.A třída v nafukovací hale na Rybnické  V neděli 1.března  pokračuje 16.kolo Okresního přeboru v hale v Maloměřicích a odehraje se play off a finále Turnaj Nadějí 2020 (9-18:00) v nafukovací hale na Rybnické. Okresní přebor Brno město 16.kolo                                                      ...
O VÍKENDU POKRAČUJE OKRESNÍ PŘEBOR A TURNAJ NADĚJÍ, ZAHAJUJE 1.A TŘÍDA

Krátké zprávy aktuálně

24.02.2020 - KAM NA FUTSAL - Pátek 28.2.: OP Bohunice (19:30-21:30), Sobota 29.2.: 1.A Rybnická (9-15:30). Neděle 1.3.: OP Maloměřice (9-13:00), Turnaj Nadějí Rybnická (9-18:00).

18.10.2019 - Mužstvo Old Blackurn (2.tř.) hledá tým ke společnému tréninku v nafukovací hale na Rybnické každý pátek v 19:00 -20:30. Info na 730 160 061 (Patrik Sysel). Nájem hradí Blackburn.

26.07.2019 - Partizan Bludare (OP) hľadá tým na tréningy v útorok v Maloměřicích od 21:00. Info: +421917069016, email: rtrastislavtoth@gmail.com.

14.06.2019 - Prodáme levně nerozbalené sady dresů značky Penalty. 1.sada 7x svítivě žlutý dres+šedé trenky vel. XL, 2.sada 4x oranžový dres+černé trenky vel. XL a 4x vel. L. Fotky a další informace na tel.: 774551993 (Martin Chroust).

23.05.2019 - Panama (1.A tř.) hledá od září dlouhodobého sparinga na trénování: středa U Hrocha 18:30 - 20:00, v zimě úterý ZŠ Janouškova 20 - 21:30. Tel. 734268366, Zdeněk Gala.

další krátké zprávy

VALNÁ HROMADA B.A.F. 2020 - ZÁPIS Z VH A ČP 2000 KORUN DO 31.3.2020

Zápis z VH B.A.F. ze dne 30.1.2020

1) Program zahájil předseda p. Zdeněk Polák přívítáním členů a konstatoval, že Valné hromady (dále jen VH) je přítomno 24 ze 44-ti právoplatných členů.

2) Byl schválen navržený program VH s připomínkou ze strany některých členů na body programu a to zvýšení členských příspěvků a kauza p.Kříž. Tyto připomínky p.Polák krátce vysvětlil s odkazem na podrobnosti ve Zprávě o činnosti B.A.F.

3) P .Polák pak vystoupil se Zprávou o činnosti B.A.F., kde nejprve zmínil všechny investiční akce a úpravy a opravy v areálu za uplynulý rok. Bylo zmíněno následující: položení nového povrchu s umělou trávou místo antuky na nohejbalovém hřišti, úpravy okolí jako je betonový vstup, instalace kůlů a ochranné sítě, pokácení ořechu napadeného hnilobou na parkovišti, nové rozkreslení míst k stání na parkovišti, zásadní rekonstrukce prostoru šaten (vymalování, osazení nových dveří, oprava oken, oprava toalet), rekonstrukce topení v boxárně, oprava kotle, instalace kamerového systému a v neposlední řadě stavba terasy restaurace. Dále nastínil rekonstrukce a nutné práce, které areál v nejbližší době čekají: revize komínů celého objektu, oprava fasády z ulice Rybnická, rekonstrukce osvětlení hřiště a úpravy prostoru okolo hřiště, oprava obložení, žaluzií a pódia tělocvičny, výměna popř. oprava stolů a židlí, instalace oken v boxárně a nakonec nové označení areálu  při vjezdu.

Další vystoupení bylo věnováno stavu hospodaření, kde p.Polák popsal strukturu příjmů a výdajů za rok 2019. Příjmy byly rozděleny na části a to budova, hřiště, členské příspěvky, dotace a převod (zůstatek k 1.1.) z roku 2019. Výdaje pak na úvěr, energie, platy, údržba, hřiště a kancelář. Podrobně seznámil členy s financemi jednotlivých částí a konstatoval, že se hospodařilo v souladu s finančním plánem a že rozvaha a výsledovka asociace je vyrovnaná, navíc mírně přebytková.

Dále se měly projednávat body týkající se bytu p.Poláka, situace okolo p.Kříže, činnost členské základny ve vztahu k brigádám a placení členských příspěvků. P.Polák přednesl stanovisko své i výkonného výboru (dále jen VV):

řešení situace užívání bytu předsedou p.Polákem bude navrženo VV v průběhu tohoto roku, dále podněty p.Kříže na provedení analýzy financí v hospodaření asociace přednést na zasedání  VV B.A.F. s tím, že, Komise vnitřního auditu vypracuje analýzu toku financí a seznámí s ní členy na příští VH, dále zavést povinnost členů účastnit se v průběhu roku brigád a nakonec zvýšit členské příspěvky na 3.000,- Kč a tím podpořit asociaci a její členství v ní.

Situace na VH však přešla v neorganizovanou diskuzi, kde každý se vyjadřoval k různým otázkám, podnětům a příspěvkům druhých.

V živelné rozpravě mimo jiné zaznělo několik návrhů. P. Bořecký navrhl provedení optimalizace financí, která se uskuteční ve spolupráci p.Kříže a p.Hložánka na straně jedné a p.Poláka s účetní asociace na straně druhé v termínu bez zbytečného odkladu. Návrh dle hlasování byl přijat.

Návrh předsedy p.Poláka povinnosti účastnit se brigád v areálu B.A.F. VH hlasováním zamítla, návrh nebyl přijat.

Návrh předsedy p.Poláka zvýšit roční členské příspěvky ze 2.000,- Kč na 3.000,- Kč VH hlasováním zamítla, návrh nebyl přijat.

Diskuze dále pokračovala ze strany předsedy p.Poláka reakcí na dotazy členů VH vysvětlováním činnosti B.A.F. jako servisní organizace pro OkKF a informacemi o změnách a právní identitě OkSF Brno-město a kontinuitě futsalového prostředí v Brně.

4) VH byla poté ukončena nestandartním odchodem některých členů z jednání. VH nepřijala žádné usnesení.

Zapsal místopředseda B.A.F. Zdeněk Rohánek


Členský příspěvek v B.A.F. na rok 2020
Brněnská asociace futsalu na svém lednovém zasedání VV rozhodla o úhradě členského příspěvku na rok 2020 ve výši 2000 korun do 31.března 2020 na účet BAF č.ú. 182 176 698 / 0300 (uveďte jméno a příjmení a členský příspěvek BAF 2020). 
Tento poplatek nemá nic společného s členstvím ve Svazu futsalu (futis), ani s hraním futsalu a je zcela dobrovolný.

SEZNAM ČLENŮ B.A.F. 2019

č. příjmení a jméno oddíl čp 17 čp 18 čp 19 čp 20
1. Bača Libor
LiborB@seznam.cz
BAF 1000 2000 2000 2000
2. Bartoš Jan
lamon@volny.cz
RIP 1000 2000 2000 0
3. Bartoš Jan ml.
barttis@email.cz
RIP 1000 2000 2000 0
4. Bořecký Petr
boreckype@gmail.com
Orel Řečk. 1000 2000 2000 0
5. Cízler Jan
j.cizler@gmail.com
Bianco 0 2000 2000 0
6. Čapka Zdeněk
capkaz@seznam.cz
Jezdci 1000 2000 2000 0
7. Dilhof Martin
martin.dilhof@innogy.com
Bl. Flames 1000 2000 2000 2000
8. Dvořák Miloš
mdvorak73@seznam.cz
Fauna 1000 2000 2000 0
9. Ehrenberger David
david.ehrenberger@email.cz
Kampa 1000 2000 2000 0
10. Gondek Petr
petr@akon.cz
Kampa 1000 2000 2000 0
11. Handl Roman
handlosh@email.cz
Kampa 1000 2000 2000 0
12. Havíř Milan
milanhavir@seznam.cz
BAF 1000 2000 2000 2000
13. Hložánek Tomáš
tomas.hlozanek@puxdesign.cz
Gladiators 1000 2000 2000 2000
14. Hofr Ladislav
ladislavhofr@seznam.cz
Eliška 1000 2000 2000 0
15. Hrabík Václav
vasek.hrabik@seznam.cz
Kampa 1000 2000 2000 0
16. Chaloupka Milan
13chaloupka@seznam.cz
Starobrno 1000 2000 2000 0
17. Jurda Tomáš
jurdas88@seznam.cz
Kampa 1000 2000 2000 0
18. Jurnečka Martin
martin.jurnecka@centrum.cz
Tropicana 1000 2000 2000 0
19. Kadlec Miroslav
kadlec-mira@seznam.cz
Tropicana 1000 2000 2000 0
20. Kalivoda Ondřej
kaliwasser@gmail.com
Kampa 1000 2000 2000 0
21. Kříž Petr
petr.zdenka@seznam.cz
Eliška 1000 2000 2000 0
22. Lecointre Etienne
lecointre76@yahoo.fr
Kampa 1000 2000 2000 0
23. Lesenský Petr
petr@lesensky.cz
Raz Náraz 1000 2000 2000 0
24. Letzel Michal
letzel.michal@fnbrno.cz
Žabin.Vlci 1000 2000 2000 2000
25. Lončarič Martin
m.loncaric@kreston.cz
Wodowa 1000 2000 2000 0
26. Machek Libor
liborio@centrum.cz
Bystrc 1000 2000 2000 0
27. Pilarčík Tomáš
pigin003@gmail.com
Kampa 1000 2000 2000 0
28. Pohanka Josef
jos.pohanka@post.cz
Stones 1000 2000 2000 2000
29. Polák Zdeněk
bamako.polak@volny.cz
BAF 1000 2000 2000 2000
30. Popek Petr
popek@lucatec.c
Madrid 1000 2000 2000 2000
31. Procházka Miroslav
prochin11@centrum.cz
Lamy 1000 2000 2000 2000
32. Průdek Dušan
dusan.prudek@seznam.cz
ASK 1000 2000 2000 0
33. Rek Lubomír
luba.rek@seznam.cz
Blansko 1000 2000 2000 0
34. Rohánek Zdeněk
z.rohanek@seznam.cz
BAF 1000 2000 2000 2000
35. Skácel Josef
sdjs@seznam.cz
Eliška 1000 2000 2000 0
36. Soukup Pavel
soukup_pavel@centrum.cz
Litrpůl 1000 2000 2000 0
37. Sýkora Patrik
patrik.sykora@viaaurea.cz
Orel Řečk. 1000 2000 2000 0
38. Šimeček Roman
tomson.stz.brno@seznam.cz
STŽ 1000 2000 2000 0
39. Štencl Roman
romanek.stencl@gmail.com
Kampa 1000 2000 2000 0
40. Švanda Jan
ja.svanda@seznam.cz
Poclain 1000 2000 2000 0
41. Táborský Petr
taborak@email.cz
XXX 1000 2000 2000 0
42. Valaškovčák Michal
m.v.5@seznam.cz
Atlantis 1000 2000 2000 2000
43. Vančura Zbyněk
zbynek_vancura@seznam.cz
BAF 1000 2000 2000 2000
44. Vrábel Luboš
lvrabel@seznam.cz
Kampa 1000 2000 2000 0
  CELKEM UHRAZENO 57 000 100 000 88 000 24 000

Výdaje z členských příspěvků B.A.F. v roce 2019 na postavení naf.haly:
PRÁCE:  26 brigádníků x 500 = 13 000 korun
OBĚD+SVAČINA = 3 442 + 449 = 3 891 korun 
DESTA:        1 000 korun
CALYPSO: 16 480 korun
CELKEM: 34 371 korun

Výdaje z členských příspěvků B.A.F. v roce 2019 na zbourání naf.haly:

- 30x odměna 500 korun  =  15 000 korun
- 31 x obědy                     =    3 320 korun
- svačina + piný režim      =       408 korun
- desta                              =    1 000 korun
- práce Calypso                =   7 623 korun
--------------------------------------------------------------------------------
CELKEM  .......................    27 351 korun


Zápis z VH BAF ze dne 24.1.2019

Program VH zahájil p. Zdeněk Rohánek jako místopředseda BAF z pověření předsedy p. Zdeňka Poláka, který byl v době zahájení mimo území republiky. 

Byli přivítáni všichni přítomní členové a následně bylo konstatováno, že se VH účastní 35 přítomných členů z 50-ti a je tedy usnášeníschopná.

Byl schválen navržený program VH.

Místopředseda p. Rohánek vystoupil se zprávou o hospodaření BAF. Uvedl stav účtu k 31.12.2018 a seznámil členy podrobně s příjmy a výdaji v roce 2018. Nejvýznamnější položky příjmů byly z nájmů hřiště, haly a všech prostor areálu. Na výdajové stránce hospodaření byly nejvíce zatěžující platby energií i přes snahu VV BAF najít na trhu co nejpřijatelnější podmínky a dodavatele. Bylo konstatováno, že finanční situace je vyrovnaná. Výhled na rok 2019 předpokládá opět vyrovnaný rozpočet, protože kromě běžných investic do provozu areálu se neplánují žádné větší akce. Nutno však podotknout, že hospodaření BAF počítá kromě jiného s dotacemi z města Brna i městské části Nový Lískovec.

Následně se určitým živelným způsobem rozpoutala diskuze týkající se výše členských příspěvků a to už za přítomnosti předsedy p. Poláka. Bylo podáno několik návrhů: 1.000,- Kč/rok a snížit benefity pro členy o 50%, 1.000,- Kč/rok a zrušit dotace pro týmy OP, 2.000,- Kč/rok a zrušit všechny benefity, 2.000,- Kč/rok a zrušit benefity pro týmy OP a 100,- Kč/rok a zrušit všechny benefity. Po dlouhé a místy bouřlivé diskuzi byl hlasováním přijat návrh na výši členských příspěvků na rok 2019 v částce 2.000,- Kč/rok a zrušení všech benefitů s termínem zaplacení členského příspěvku do 31.3.2019

Dále byl podán návrh na vytvoření smluv s nájemci haly a hřiště, což by přineslo větší transparentnost v pronájmech a následnou důraznou vymahatelnost pronájmu. Návrh byl hlasováním přijat s tím, že vstoupí v platnost od 1.4.2019.

Dále byl opětovně podán návrh na úpravu stanov. Členové se vyjadřovali k některým bodům Stanov se snahou je upravit nebo změnit. Jednalo se o vznik členství v BAF a četnost Valných hromad.

V závěru bylo přijato následující usnesení:
- VH ukládá VV BAF vytvořit nájemní smlouvy s jednotlivými nájemci haly a hřiště a to v termínu od 1.4.2019
- VH schvaluje výši členského příspěvku pro rok 2019 v částce 2.000,- Kč bez benefitů pro jednotlivé členy s termínem úhrady do 31.3.2019
- VH pověřuje VV možností úpravy Stanov BAF a to v bodě přijímání nových členů, kde byl přijat návrh, aby o vzniku členství rozhodovala VH na základě doporučení VV. A dále v bodě, který řeší počet Valných hromad za období, kde byl přijat návrh, aby VH BAF se konala vždy jednou ročně.
- Termín následné VH BAF bude v lednu 2020

Na závěr p. Rohánek ukončil VH a poděkoval všem přítomným za účast.

V Brně dne 24.1.2019 Zapsal: Zdeněk Rohánek


Aktualizace emailových adres členů B.A.F.
Brněnská asociace futsalu na své dubnové VH rozhodla o zavedení emailové komunikace se svými členy a proto aktualizuje emailové adresy členů a žádá o jejich dodání nejpozději do konce června 2018. Adresy jsou uvedeny v seznamu členů níže.
Na počátku roku 2018 má BAF 50 členů, kteří uhradili členský poplatek 2000 korun. Tento poplatek nemá nic společného s členstvím ve Svazu futsalu (futis), ani s hraním futsalu a je zcela dobrovolný.
Členství v B.A.F. bylo nutné prodloužit úhradou členského příspěvku na rok 2018 ve výši 2000 korun na účet BAF č.ú. 182 176 698 / 0300 (uveďte jméno a příjmení a členský příspěvek BAF 2018). 
Ve čtvrtek 5.dubna 2018 proběhla VH BAF, na kterou měli přístup pouze členové s uhrazeným členským příspěvkem.
Do 30.8.2018 uhradilo členský příspěvek BAF 50 členů v celkové částce 100 000 korun.

Výdaje z členských příspěvků B.A.F. v roce 2018:
- 5x dotace 2000 korun členům BAF na OP =    10 000 korun
- výdaje za bourání nafuk. haly jaro 2017    =    22 000 korun
- faktura za opravu vjezdu do areálu BAF    =    50 000 korun
- výdaje na stavbu nafuk. haly podz. 2017   =  107 000 korun
--------------------------------------------------------------------------------
CELKEM ...................................................... 189 000 korun
  

Zápisu z VH BAF dne 5.dubna 2018


1) Program zahájil p. Zdeněk Polák přívítáním členů a konstatoval, že Valné hromady (dále jen VH) je přítomno 33 právoplatných členů.

2) Byl schválen program VH včetně nového bodu a to doplnění a upřesnění stanov Brněnské asociace futsalu (dále jen BAF) - četnost VH za dané období, kooptace nových členů do Výkonného výboru BAF (dále jen VV BAF), výše platby členských příspěvků

3) Předseda p.Polák vystoupil se zprávou o hospodaření BAF, přednesl podrobný rozbor o příjmech a výdajích a stavu účtu, přičemž bylo konstatováno, že finanční situace je vyrovnaná.
Seznámil členy se stavem areálu jak po stránce stavebně-technické tak po stránce komerční využitelnosti. Nastínil pokračování investičních úprav, např. rekonstrukce oken boxárny, nutnost řešení parkoviště a příjezdu do areálu a také renovace obložení stěn tělocvičny.
Důrazně uvedl havarijní stav komínů objektu.
Dále přednesl požadavek na schválení dvou nových členů do VV BAF, kteří byli do tohoto výboru již dříve kooptováni. Pánové Michal Letzel a Zdeněk Rohánek byli následně voleni jednomyslně.
V rámci jednání tohoto bodu programu VH se členové vyjadřovali k současným stanovám BAF a navrhovali úpravy článků a bodů – četnost VH, výše členských příspěvků, volba členů VV BAF, přijímání nových členů, popř. způsob jejich vyloučení. Všechny podněty, návrhy a případné změny byly navrženy do návrhu usnesení. 

4) S příspěvkem vystoupil p.Valaškovčák, který hodnotil práci VV BAF a zdůraznil jednotnost vedení BAF a pozitivní trend stavu a rozvoje BAF. Dle jeho slov byla přirozená expanze velmi dobře fungující organizace v nedávné minulosti sice výrazně zpomalena, avšak po zdárném překonání kontraproduktivních skutečností se BAF opět vydala cestou rozvoje, směřujícímu ke spokojenosti všech jejich členů, resp. všech futsalistů v našem městě.
Předseda p.Polák následně pozval přítomné na společensko-kulturní akce jako Futsalový ples a Futsalovou párty.

5) VH BAF po živé diskuzi schválila níže uvedené usnesení:
- VH schvaluje navržený program včetně nových bodů a to řešení způsobu přijímání nových členů a jejich případného vyloučení a dále problematiku úprav současných stanov
- VH schvaluje dva nové členy VV BAF a to pp. Michala Letzela a Zdeňka Rohánka
- VH schvaluje současné stanovy BAF jako platné
- VH pověřuje VV BAF návrhem úpravy stanov BAF na základě podnětů členů do konce roku s termínem předložení konkrétních úprav do příští VH BAF
- VH ukládá VV BAF předložit návrh výše členských příspěvků na rok 2019 spolu s odůvodněním této částky do příští VH BAF
- VH schvaluje a potvrzuje termín příští VH BAF na leden 2019 a ukládá VV BAF zajistit včas a každému členu přímé a adresné pozvání elektronickou formou přes e-mailovou adresu, přičemž členové jsou zodpovědní za sdělení přesného a platného kontaktu.

6) Diskuze VH BAF se vyznačovala podporou současného vedení BAF v čele s jeho předsedou p.Polákem a snahou společně a jednotně rozvíjet současné i budoucí aktivity BAF při jednotném postoji všech členů.

7) Na závěr p.Polák všem členům poděkoval za účast a VH ukončil.

V Brně dne 5.4.2018 Zapsal … p. Rohánek Zdeněk .....


Brněnská asociace futsalu měla na začátku roku 2017 přesně 107 členů, kteří měli do 31.8.2017 uhradit členský poplatek 1000 korun na účet 182 176 698 / 0300. Tento poplatek nemá nic společného s členstvím ve Svazu futsalu (futis), ani s hraním futsalu a je zcela dobrovolný. Při platbě na účet uveďte jméno a příjmení a členský příspěvek BAF 2017.

Do 14.9.2017 uhradilo členský příspěvek BAF z 57 členů 57 členů v celkové částce 57 000 korun.

Výdaje z členských příspěvků BAF v roce 2017:
- 5x dotace 3000 korun do OP  =  15 000 korun
- faktura za stavbu nafuk.haly   =  42 000 korun
-------------------------------------------------------------
CELKEM .................................. 57 000 korun