Činnost Brněnské asociace futsalu je finančně podporována statutárním městem Brnem (v roce 2021 dotací ve výši 460 000 Kč).
02.12.2021
ilustrační obrazek futsalbrnoO VÍKENDU POKRAČUJE OKRESNÍ PŘEBOR A PODZIM ZAKONČÍ OBĚ 1.TŘÍDY
Vážení vedoucí klubů Okresního přeboru a 1.třídy, jelikož se stále zabýváme epidemickou situací v ČR a s ní souvisejícími restrikcemi, které se nás bohužel úzce dotýkají, tak bychom vás chtěli informovat a uklidnit. Na základě výkladového stanoviska FAČR můžeme nadále pokračovat v rozehrané soutěži OP i 1.třídě. Pokud se na utkání vejdeme do počtu 20 osob není nutná kontrola bezinfekčnosti. Na každý tým tedy připadá cca 8-9 lidí plus 2 rozhodčí a delegát. Chápeme, že to ...
O VÍKENDU POKRAČUJE OKRESNÍ PŘEBOR A PODZIM ZAKONČÍ OBĚ 1.TŘÍDY

Krátké zprávy aktuálně

29.11.2021 - KAM NA FUTSAL - Sobota 4.12.: OP (Maloměřice), 1.A (Rybnická). Neděle 5.12.: 1.B (Rybnická).

16.08.2021 - Tým Slováků, žijících v Brně a hrajících Okresní přebor ve futsalu hledá do svého týmu Partizan Bludare posily do sezóny 2021/22. Informace na tel. 792458683 a e-mail: rtrastislavtoth@gmail.com.

05.08.2021 - Tým FK Slavoj Brno z 2. třídy hledá hráče pro pravidelné středeční fotbálky ve sport. areálu Hroch v Jundrově. Kontakt: futsal@slavojbrno.cz, tel.: 735230106.

15.05.2021 - Sháníme tým, který hledá hráče k doplnění kádru, bohužel se nám rozpadl tým. Nejlépe týmy z 2. nebo 3. třídy. Tel.: 774229995.

12.05.2021 - Tym Jopparamu hleda sparing na stredecni treninky v Obranech od 17:30 - 19:00. Tomáš Pelikan, 739 531 247

další krátké zprávy

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VV OkSF 9.4.2021

Zápis č.2/2021 z jednání VV B.A.F. a OkSF Brno město
ze dne 27.11.2021 na Rybnické 75 v Brně
Přítomni:  Polák, Letzel, Procházka,
Omluven:  Rohánek, Popek, Valaškovčák,
Hosté:  Bača, Jurča
Program:
1)  Oba Výkonné výbory se nesešly zcela kompletní, ale byly usnášeníschopné a řešily situaci ohledně vyhlášených omezení ve sportu kvůli koronavirové epidemii s ohledem na Okresní přebor a 1.brněnskou třídu. VV OkSF schválil pokračování v soutěžích OP a 1.třídy dle Svazem doporučených podmínek.
2)  Dále byl zkontrolován stav financí a bylo zkonstatováno, že na účtu BAF je i přes koronavirové ztráty z pronájmů dostatek financí pro zajišťování chodu areálu do konce roku. Výrazně tomu pomohly dotace z NSA a MMB. Také účet OkSF pro soutěže je plně v optimálním stavu pro dohrání soutěží v sezóně 2021/22. Předseda p. Polák informoval o v říjnu podané žádosti za BAF na údržbu a provoz areálu v roce 2022 a také informoval o přípravě vyúčtování dotací od ÚMČ Nový Lískovec, od Magistrátu města Brna a od Národní sportovní agentury z roku 2021. Žádosti v roce 2022 o dotace na rok 2023 budou rozděleny tak, že BAF podá žádost na areál a OkSF podá žádost na soutěže. 
3) VV OkSF projednal s Komisí rozhodčích a delegátů nasazení a průběh 1.kola Brněnského poháru 2022, které se uskuteční v sobotu 11.12.2021 v nafukovací hale na Rybnické. Dále v rozsáhlé diskuzi vyla zhodnocena uplynulá podzimní část sezóny 2021/22 ze strany rozhodčích a delegátů, jejich výkony a vyhlídky na jarní část soutěže. Také se projednala příprava a nasazení R+D na zimní ligu Brno Open 2022.
4) VV OkSF se opět zabýval právní subjektivitou klubů, které si tuto povinnost ještě nesplnily. Konstatoval, že zbývá už pouze 20 klubů a opět potvrdil pomoc ze strany BAF.
6) Nakonec p.Polák informoval o stavu areálu B.A.F. po stavbě nafukovací haly a přípravy areálu na zimní provoz. Stále se připravuje vydláždění prostoru vedle hřiště, oprava připevnění kuželů ve vjezdu, rekonstrukce jedné nové šatny a rehabilitační lékařské místnosti a další práce a opravy v areálu.
 
Příští zasedání se uskuteční na jaře 2022.
 
Zapsal Zdeněk Polák

Zápis č.1/2021 z jednání VV B.A.F. a OkSF Brno město
ze dne 9.4.2021 na Rybnické 75 v Brně
Přítomni:  Polák, Letzel, Procházka, Valaškovčák
Omluven:  Rohánek, Popek
Hosté:  Bača, Jurča
 
Program:
1)  Výkonný výbor OkSF se sešel kompletně, Výkonný výbor BAF má bohužel jednoho člena dlouhodobě nemocného a byli přítomni pouze p. předseda Polák a p. Valaškovčák. Výkonné výbory se sešly hlavně kvůli situaci ve společnosti vzhledem k přerušení sportovních aktivit kvůli koronavirové epidemii.
2)  Na začátku jednání byl zkontrolován stav financí a bylo zkonstatováno, že účet BAF pro zajišťování chodu areálu má kvůli koronavirovým ztrátám z pronájmů velký schodek a členové VV řešili, jak zvládnout situaci než opět začnou fungovat pronájmy hřiště, tělocvičny, boxárny a než bude opět otevřena restaurace Okruh. Zatím na účet nedošla žádná dotace z NSA a MMB a tak byla schválena vratná půjčka od p. Poláka ve výši 100 tisíc korun na uhrazení energií a úvěru v měsíci dubnu. Účet OkSF pro soutěže je plně v optimálním stavu pro dohrání soutěží.
3) VV OkSF respektuje vládního rozhodnutí o přerušení soutěží a v současné době je připraven plán k dohrání podzimní části soutěží 1., 2. a 3.třídy na venkovních hřištích. Okresní přebor zřejmě neodehraje v hale ani podzimní část a tak byl připraven plán pro odehrání provizorního play off na venkovním hřišti na Rybnické. Stejná možnost byla projednána i pro ostatní soutěže, pokud by nakonec nebylo možné dohrát podzimní zápasy kvůli vládním omezením 
4) VV OkSF probíral právní subjektivitu u klubů, které si tuto povinnost ještě nesplnily a opět potvrdil pomoc klubům ze strany BAF.
5) VV BAF potvrdil, že počtvrté odložená VH BAF se uskuteční ve čtvrtek 6.5.2021 v sále na Rybnické a projednal program a výši členského příspěvku na rok 2021.
6) Nakonec p.Polák informoval o stavu areálu B.A.F., kde se připravuje bourání nafukovací haly a přípravy areálu na jarní provoz. Termín bourání byl potvrzen na sobotu 17.4.2021. Účastníkům brigády bude jako odměna nabídnuta úhradu čp futis na rok 2021. Dále se stále připravuje vydláždění prostoru vedle hřiště, oprava připevnění kuželů ve vjezdu a další práce a opravy v areálu.
 
Příští zasedání se uskuteční konce června 2021.
 
Zapsal Zdeněk Polák

Zápis č.6/2020 z jednání VV B.A.F. a OkSF Brno město
ze dne 12.10.2020 na Rybnické 75 v Brně
Přítomni:  Polák, Letzel, Procházka
Omluven:  Valaškovčák, Rohánek
Hosté:  Popek
 
Program:
1)  Výkonný výbor OkSF se sešel kompletně, Výkonný výbor BAF má bohužel dva členy nemocné a byl přítomný pouze p. předseda Polák. Výkonný výbor se sešel hlavně kvůli situaci ve společnosti vzhledem k nouzovému stavu a  přerušení sportovních aktivit kvůli koronavirové epidemii.
2)  Na začátku jednání byl zkontrolován stav financí a bylo zkonstatováno, že účet BAF pro zajišťování chodu areálu má kvůli koronavirovým ztrátám z pronájmů velký schodek a členové VV řešili, jak zvládnout situaci do konce roku 2020. Účty soutěží jsou plně v optimálním stavu s porovnáním z předchozích let.
3) VV OkSF schválil přerušení soutěží dle vládního rozhodnutí a připravil plán na posunutí termínů soutěží do konce roku tak, že by se část odehrála ještě během listopadu na objednaných hřištích a další zápasy by byly přesunuty do nafukovací haly po zápasech 1.třídy. V případě delšího přerušení soutěží vládou, např. do konce roku, by se soutěže dohrávaly na jaře v nafukovací hale po zimní lize a pak na venkovních hřištích.  
Také byla projednáno možné nedohrání plnohodnotné celé soutěže kvůli možné 3.jarní vlně koronavirové epidemie a možnost sehrání závěrečného play off ve všech soutěžích.
4) VV OkSF schválil, že zimní liga BRNO OPEN se zcela jistě uskuteční a připravil různé varianty průběhu této tradiční futsalové soutěže (např. jako CORONA CUP II).
5) VV OkSF probíral právní subjektivitu klubů a smlouvy o Společnosti, hlavně u klubů, které si tyto povinnosti ještě nesplnily a opět potvrdil pomoc klubům ze strany BAF.
6) VV OkSF schválil nové složení STDK: předseda Miroslav Procházka, členové Milan Bažant a Zbyněk Pouzar. Tato komise začne pracovat se znovuobnovením soutěží, cca listopad 2020.
7) Nakonec p.Polák informoval o stavu areálu B.A.F., kde se připravuje stavba nafukovací haly. Termín stavby byl změněn z 28.10. na úterý 17.11.2020. Dále se připravuje vydláždění prostoru vedle hřiště a připevnění kuželů ve vjezdu.
 
Příští zasedání se uskuteční do konce roku 2020.
 
Zapsal Zdeněk Polák

Zápis č.5/2020 z jednání VV B.A.F. a OkSF Brno město
ze dne 27.8.2020 na Rybnické 75 v Brně
Přítomni: Polák, Rohánek, Valaškovčák, Procházka
Omluven: Letzel
Hosté: Popek, Bača
 
Program:
1)  Výkonné výbory se sešly bezprostředně po Grémiu klubů a schválily jeho průběh. Vyjadřily spokojenost s účastí a připraveností klubů na nový ročník. Menší nedostatky byly shledány v oblasti právních subjektivit klubů (spolek nebo sdružení se společenskou smlouvou) a neustále se opakující problémy při registraci hráčů do Futisu a placením členských příspěvků. Týmům, které ignorovaly účast na Grémiu, budou uděleny pokuty za neúčast až ve výši 500,-Kč..
Byla zdůrazněna připravenost na možný komplikovaný průběh soutěží z důvodu  koronavirové situace. Bylo předloženo několik variant  - odložení utkání, přesun do termínů Zimní ligy apod. s tím, že rozhodující budou pokyny z Protokolu zvláštních opatření ke koronavirové situaci Komise svazu futsalu. 
V zimním období před jarní částí se předpokládá konání Zimní ligy Brno Open 2021 a také Turnaj nadějí v novém formátu pro mládežnické týmy.
2) Byl potvrzen termín školení rozhodčích a delegátů v neděli 30.srpna 2020 pod vedením člena komise rozhodčích a delegátů p. Lukáše Jurči. Bude kladen důraz na vysvělení nových pravidel. Vzhledem k malému počtu delegátů bylo stanoveno, že funkci delegáta na některých turnajích 2. a 3. třídy převezme 3.rozhodčí.
3) Nakonec p.Polák informoval o stavu areálu B.A.F., kde došlo k jeho dalšímu zkvalitnění výstavbou a instalací nového osvětlení. Na tuto akci byla využita dotace MMB, která byla schválena ve výši 400 000 Kč.
Příští zasedání se uskuteční v průběhu podzimu 2020.
 
Zapsal Zdeněk Rohánek

Zápis č.4/2020 z jednání VV B.A.F. a OkSF Brno město
ze dne 2.7.2020 na Rybnické 75 v Brně
Přítomni: Polák, Rohánek, Valaškovčák, Letzel, Procházka
Omluveni: Popek, Recman
Hosté: Bača, Jurča
Program:
Stav brněnských soutěží
 
Vedení brněnského futsalu na začátku svého zasedání řešilo došlou poštu a to žádost týmu Gepard (1.třída) o prominutí popř. snížení pokuty ve výši 4.000,- Kč udělené za kontumace v průběhu sezóny 2019/20, kdy se na podzim dvakrát nedostavil bez omluvy k soutěžnímu utkání. Žádost byla zamítnuta.
Dále řešil žádost klubu Rangers, který žádal jménem p.Otruby o vrácení kauce 500,- Kč ze sezóny 2018/19. I když se bez udání důvodu z následujícího ročníku neomluvil ani nijak nekomunikoval s vedením soutěže, která ročník 2019/20 připravovala, bylo rozhodnuto žádosti vyhovět.
VV B.A.F. a OkSF Brno-město zahájily diskuzi k Propozicím pro soutěžní ročník 2020/21. Došlo k jejich předběžnému schválení. Byla řešena problematika IČO a Futis, ke které p.Polák (účastník zasedání Regionální subkomise Svazu futsalu ČR) uvedl, že přes současné komplikace je zavedení právní subjektivity klubů ze strany vrcholového vedení futsalu v ČR nutností pro následnou transparentnost futsalového sportu.
Bylo navrženo a schváleno, že v rámci řešení problematiky právní subjektivity klubů nabízí vedení B.A.F. zpracování podkladů pro začlenění klubů do systému za symbolický poplatek 400,- Kč (poměr hlasů 2:1)
Vedení B.A.F. předložilo stav přidělení dotací, o které každoročně žádá u MMB a ÚMČ Brno-Nový Lískovec. Obě dotace na provoz areálu B.A.F. a zajištění sportovní činnosti byly schváleny. Dále byla schválena investiční dotace z MMB na rekonstrukci osvětlení venkovního futsalového hřiště.
Předseda p.Polák informoval o současném vztahu mezi OkSF Brno město a JmKSF. Oba svazy konstruktivně jednají o sporných otázkách.
Byl zhodnocen Turnaj Corona Cup 2020. Tato jedinečná akce měla kvalitní úroveň, za což patří dík nejen originálnímu a spravedlivému turnajovému systému dle podkladů p.Letzela, ale i všem organizátorům a zúčastněným.
Byla vyjádřena podpora klubu Žabinští Vlci jakožto člena OkSF Brno město  při účasti v 1.celostátní lize formou sdílení např. pozvánek na utkání a účastí na zápasech nebo sdílením a odkazy na  klubový web.
Na závěr p.Polák představil nové členy OkSF Brno město: novým předsedou Komise rozhodčích a delegátů byl navržen p.Lukáš Jurča. Funkci nového sekretář pro OkSF Brno a B.A.F. bude vykonávat p. Richard Recman. VV oba navržené kandidáty schválil. 
Příští zasedání se uskuteční v průběhu měsíce srpna 2020.
Zapsal místopředseda B.A.F. Zdeněk Rohánek

Zápis č.3/2020 z mimořádného jednání VV B.A.F. a OkSF Brno město ze dne 28.4.2020 na Rybnické 75 v Brně
Přítomni: Polák, Rohánek, Valaškovčák, Letzel, Procházka
Hosté: Popek, Bača, Průdek, Štěrba

Program:

1) Stav brněnských soutěží vzhledem k situaci v ČR

Vedení brněnského futsalu se v den svého mimořádného zasedání sešlo už krátce po poledni k dokončení úprav v areálu B.A.F. na Rybnické. Byly opraveny lavičky, vypnuty a ukotveny ochranné sítě, začištěny a srovnány zemní kotvy a posekána tráva okolo hřiště. Po přestávce následovalo jednání k jedinému bodu programu.

2) Současná i následná situace v ČR v souvislosti se stavem nouze z důvodu pandemie koronaviru neumožňuje dohrání brněnských futsalových soutěží. VV B.A.F. i OkSF Brno-město jednomyslně vyhlásily ukončit sezónu 2019/20 po odehraných kolech a dle současných tabulek stanovit postupující a sestupující. Zároveň si vyhradily právo úprav a korekcí, které stejně jako každý rok odráží zájem klubů, popř. se klubům vychází vstříc pro jejich další účast v soutěžích.

VV B.A.F. dále pověřil předsedu p.Poláka zpracovat finanční vyrovnání s kluby vzhledem k dalším soutěžním ročníku.

Bylo podpořeno důstojně ukončit sezónu 2019/20 formou turnaje v areálu B.A.F. pro kluby od OP po 3.třídu, včetně zájemců z vyšších soutěží.

Vytvořením hracího systému turnaje byl pověřen p.Letzel.

Příští zasedání se uskuteční v průběhu prázdnin před začátkem soutěží 2020/21.

Zápis č.2/2020 z jednání VV B.A.F. a OkSF Brno město
ze dne 19.3.2020 na Rybnické 75 v Brně
Přítomni: Polák, Rohánek, Valaškovčák, Letzel, Havíř
Omluven: Procházka
Hosté: Popek, Bača
 
Program:
1) Ukončení pracovní činnosti p.Havíře
2) Řešení stavu brněnských soutěží vzhledem k situaci v ČR
3) Různé
 
1) VV B.A.F. řešil na svém zasedání jako první bod programu ukončení činnosti sekretáře p.Havíře v rámci jeho pracovně-právního vztahu v B.A.F. Ve funkci sekretáře v B.A.F. a v OkSF Brno-město končí ke dni 19.3.2020 ze zdravotních důvodů a vzájemnou dohodou o ukončení Dohody o provedení práce. VV ocenil jeho dosavadní práci a přeje brzké uzdravení a do dalšího života vše dobré.
Bylo rozhodnuto, že jeho agendu přebírá vedení B.A:F. a to p.Polák a p.Rohánek spolu s p.Bačou.
 
2) Dále se projednával stav brněnských soutěží vzhledem ke stále se měnící situaci v ČR. Byly navrženy různé varianty od posunutí, odložení popř. ukončení soutěží. Byly projednány různé způsoby možného dohrání jak OP tak všech tříd, což by mělo oporu v Dodatku Propozic pro brněnské soutěže. VV však vyjádřil určitou skepsi o možností řádného dohrání ročníku 2019/2020. 
VV B.A.F. a OkSF Brno-město dle situace budou včas informovat své členy o dalším postupu a to zvláště formou výzev a oznámení na www stránkách, ve Zpravodaji, na facebooku a cestou e-mailů.
 
3) Bylo potvrzeno zrušení brigády 21.3.2020 a školení Rozhodčích a Delegátů.
V současné době platí termín bourání nafukovací haly 10.4.2020.
 
Příští zasedání se uskuteční koncem dubna 2020.

Zápis č.1/2020 z jednání VV B.A.F. po VH B.A.F.
ze dne 30.1.2020 na Rybnické 75 v Brně
Přítomni: Polák, Rohánek, Valaškovčák
Omluven: -
Hosté: Procházka, Popek
 
Program:
1) Vyhodnocení průběhu Valné hromady
2) Stanovisko k návrhům členské základny na VH a jejich řešení
3) Různé
 
1) VV B.A.F. se sešel ke svému zasedání bezprostředně po ukončení VH B.A.F. a konstatoval, že navzdory snaze o řádné vedení Valné hromady bylo jednání po zprávě p.Poláka o činnosti, stavu hospodaření a zvláště po přednesení stanoviska VV B.A.F. o problematice finanční analýzy hospodaření, navýšení členských příspěvků a povinností účasti na brigádách živelné a neorganizované.
P.Polák se snažil v klidu odpovídat na dotazy členské základny a vysvětloval návrhy VV. Někteří členové přicházeli sami s podněty proti návrhům VV a vyhlašovali návrhy do usnesení. Došlo k hlasováním ve věcech výše příspěvků, účastí na brigádách a ve věci analýzy hospodaření asociace s účastí komise vnitřního auditu. Výsledky těchto hlasování jsou uvedeny v Zápise z VH ze dne 30.1.2020.
2) VV přijal tato stanoviska:
- výše členských příspěvků zůstáva pro rok 2020 beze změny a to ve výši 2.000,- Kč
- účast na vyhlašovaných brigádách během roku 2020 je pro členy doporučující ve smyslu zkvalitňování a zlepšování prostředí areálu asociace, podpora její činnosti a v neposlední řadě i úspora vynaložených finančních nákladů.
- komise vnitřního auditu zpracuje ve formě tabulek příjmy a výdaje asociace s návazností na finanční toky s přesahem do roku 2021. Účetní asociace dodá účetní doklady v papírové podobě. Zájemci tak budou mít možnost na vyžádání nahlédnout do těchto materiálu a popř. vytvořit podklady nebo návrh na optimalizaci finančních toků B.A.F.
3) Vzhledem k tomu, že nebylo schváleno žádné usnesení Valné hromady, VV B.A:F. přesto akceptuje požadavky a názory členské základny. Nicméně zdůraznil, že např. nadále bude vyhlašovat termíny brigád a očekává vstřícný přístup členů.
Příští zasedání se uskuteční koncem března 2020

USNESENÍ z Ustavující schůze Okresního svazu futsalu Brno-město
konané dne 26.11. 2019 v restauraci Okruh PUB, Rybnická 60/75,
Přítomni: Polák, Rohánek, Valaškovčák, Procházka, Letzel (Žab.Vlci), Tomaszewský (West Žab), Jaša (Nasan).
Program:

1.
Zahájení VH - úvod a presentace
2. Schválení stanov pobočného spolku
3. Volba nového složení Výkonného výboru OkSF Brno - město
4. Diskuze
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) Ustavující schůze zvolila za předsedajícího Ustavující schůze: p. Zdeňka Poláka.
2) Ustavující schůze schválila jednací řád Ustavující schůze.
3) Ustavující schůze schválila navržený program jednání Ustavující schůze.
4) Ustavující schůze zvolila pracovní komise v tomto složení:
a) Volební komise:
- Rohánek Zdeněk, předseda,
- Valaškovčák Michal.
b) Návrhová komise:
- Letzel Michal, předseda.
- Procházka Miroslav
5) Ustavující schůze přijala Stanovy OkSF Brno-město dle návrhu svolatele Ustavující schůze.
6) Ustavující schůze schválila volební řád.
7) Předsedou Výkonného výboru OkSF Brno-město byl zvolen Zdeněk Polák.
8) Místopředsedou Výkonného výboru OkSF Brno-město byl zvolen Michal Letzel.
9) Členem Výkonného výboru OkSF Brno-město byl zvolen Miroslav Procházka.
10) Ustavující schůze určila předsedu VV p. Poláka jako osobu oprávněnou podat návrh na zápis pobočného spolku OkSF Brno-město do spolkového rejstříku Svaz futsalu České republiky, jakožto hlavní spolek.
11) Ustavující schůze spolku stanovila umístění sídla spolku na adrese: Rybnická 60/75, 634 00 Brno.
12) Ustavující schůze pověřuje předsedu VV p. Poláka k jednání s Brněnskou asociací futsalu o umístění sídla spolku OkSF Brno-město na adresu: Rybnická 60/75, 634 00 Brno.
13)  Ustavující schůze pověřuje předsedu VV p. Poláka k jednání a zastupování spolku OkSF Brno-město na zasedání VV a na VH vyšších orgánů a pobočných spolků ve struktuře SF ČR. 
 
V Brně dne 26.11.2019. 

Zápis č.5/2019 z jednání VV OkKF Brno město a B.A.F.
ze dne 17.10.2019 na Rybnické 75 v Brně
Přítomni: Polák, Rohánek, Valaškovčák, Letzel, Procházka, Havíř
Omluven: -
Host: -
Program:
1) Informace o stavu financí OkKF BM a B.A.F. (účty, dotace atd.)
2) Informace o průběhu soutěží 2019/20
3) Informace z KKF JM
4) Stav areálu B.A.F.
5) Různé
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) p.Polák informoval o financích na účtech B.A.F. a OkKF Brno-město.
Stavy účtů OkKF a B.A.F. odpovídají svým finančním rozvahám a položky příjmů a výdajů jsou v souladu s předpokládaným cash-flow.
Došlo k řádnému vyúčtování všech dotací z MMB a ÚMČ Nový Lískovec a byly podány nové žádosti o dotace na provoz a činnost. Připravuje se další investiční akce v areálu – rekonstrukce osvětlení hřiště, která bude realizována po schválení dotační žádosti na investice pro příští rok.

2) Soutěže 2019/2020 probíhají v souladu s Propozicemi a termíny utkání jsou až na malé výjimky dodržovány (přesunutí některých utkání prvního hracího dne z důvodu nepřízně počasí, minimální kontumace). Byl zmíněn neutěšený stav povrchu hřiště na Srbské, kde přes neustálou komunikaci se správcem dochází jen k amatérským úpravám namísto odborné opravy povrchu.
Pohárovou komisí předložený Brněnský pohárový systém je připraven na stránkách BAF, kde jsou všechny informace k dispozici.
Projednával se nový partner, který sponzorsky podpoří nejen Brněnský pohár 2020, ale i turnaje Brno Open a Naděje. Zimní liga Brno Open 2020 spolu s Turnajem Nadějí jsou v plné přípravě a už nyní se hlásí týmy do skupin.
Významným bodem této části programu bylo navržení vypracování etického kodexu pro rozhodčí a delegáty, který by v několika bodech stanovil způsob a charakter jejich jednání, chování a vystupování nejen během utkání (což je striktně dáno pravidly), ale zvláště před i po zápasech. Dále by stanovil normy vzájemných, často i osobních vztahů k hráčům, kolegům a komisi. Mimořádné a vyhrocené události během některých zápasů dle výboru svědčí o jistém rutinérství, neprofesním přístupu a neschopnosti sebereflexe určitých jednotlivců. Úkolem vypracování kodexu byl pověřen p.Havíř.

3) Situace ve vztahu OkKF Brno-město a JmkKF se od minulého zasedání nezměnila a stále se čeká na podpis členů krajské komise pod stanovisko a omluvu v tzv. kauze Brno. Zjištěním stavu věci byl pověřen p.Procházka.

4) Za pomoci financí z dotačních programů a vlastních prostředků byly zrealizovány zamýšlené úpravy v areálu.
Nový umělý povrch na hřišti pro nohejbal a volejbal, instalace kovových sloupků se sítěmi, které oddělují hrací prostor od parkoviště, na němž byla vyznačena nová parkovací stání. Byl vytvořen jediný prostor pro kouření s novým povrchem a betonovými úpravami. Stanovil se jednoznačný zákaz kouření v areálu s použitím upozorňujících tabulek.
Ve vnitřních prostorách byl instalován kamerový systém, který pomůže monitorovat a hlídat možné poškozování majetku. V plánu jsou nadále opravy a repasy stolů a židlí pro sál vybranou stolařskou firmou.
Byla podána informace o nájemcích v budově areálu s důrazem na úpravu nájemného pro boxerský klub a personální změny ve vedení restaurace.
Stavba nafukovací haly proběhne 28.10. a doposud se přihlásilo 25 brigádníků. Výbor očekává významnou účast členů BAF, kterým by na majetku a provozu mělo obzvlášť záležet.
Ze strany členů výboru byl opět důrazně vznesen požadavek na vyhlašování brigád v příštím roce pro členy B.A.F.. Tato aktivita členů je pro asociaci přínosnější než snaha o úkolování účetní a výboru kvůli náhledům do účetnictví se snahou o „optimalizaci hospodaření a nakládání s financemi“.

5) V rámci diskuze předseda navrhl vyplacení odměn pro členy VV BAF a OkKF Brno-město dle finančních možností hospodaření spolku, což výbor vzal na vědomí. Na závěr byla řešena problematika významu a oprávněnosti právní subjektivity tzv. pobočného spolku Okresního svazu futsalu Brno - město a jeho založení v rámci struktury Svazu futsalu.
 
Příští zasedání se uskuteční v lednu 2020.
 
Zapsal místopředseda B.A.F. Zdeněk Rohánek

Zápis č.4/2019 z jednání VV OkKF Brno město  a  B.A.F.
ze dne 22.8.2019 na Rybnické 75 v Brně
Přítomni:    Polák, Rohánek, Valaškovčák, Letzel, Procházka, Havíř
Omluven:   -
Host:   -
Program:
1)               Informace o stavu financí OkKF BM a B.A.F. (účty, dotace atd.)
2)               Příprava soutěží 2019/20
3)               Informace z KKF JM
4)               Stav areálu B.A.F.
5)               Různé
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1)  p.Polák informoval o financích na účtech B.A.F. a OkKF Brno-město.
Stavy účtů OkKF a B.A.F. odpovídají stavům jako v loňském období před zahájením soutěží. Dochází k postupnému navyšování financí z důvodů placení startovného týmů před novým soutěžním ročníkem. V průběhu podzimu budou dále  řádně vyúčtovány  všechny dotace z MMB a ÚMČ Nový Lískovec a zároveň podány nové žádosti o dotace na provoz a činnost.
 
2) Výkonné výbory schválily průběh Grémia klubů. Vyjadřily spokojenost s účastí a připraveností klubů a popdpořily zvýšení pokuty pro týmy ignorující účast na grémiu. Bylo konstatováno, že všechny soutěže jsou připraveny.
Pohárová komise upřesnila návrh nového systému Brněnského poháru a po odsouhlasení všemi členy výborů pověřila vedení soutěží jeho prezentací na webových stránkách asociace. Dále se diskutovalo o vstupu možného partnera, který sponzorsky podpoří Brněnský pohár, protože nový systém bude finančně náročnější než stávající model.
V zimním období před jarní částí se opět bude konat zimní liga Brno Open 2020 s novým sponzorem a také i Turnaj nadějí.
Závěrečná Futsal party proběhne ve stejném stylu jako předešlé dva futsalové večery, však s tím rozdílem, že předávání cen Fair play s nárokem na tuto cenu bude podmíněno účastí klubu.
 
3) Situace ve vztahu OkKF Brno-město a JmkKF se poněkud zlepšila zasláním omluvného dopisu, ve kterém bylo vyjádřeno stanovisko a omluva za tzv. Kauzu Brno. VV vyzval krajskou komisi k dalšímu kroku a to, aby její členové tuto omluvu sami podepsali. Tím by kauza skončila.
Členové výboru byli seznámeni s tím, že z důvodu zrušení KP2 byl za souhlasu předsedy p.Poláka na vlastní žádost přijat zpět do brněnských soutěží tým Gladiators B (OP). V obdobné situaci tým Hustopeče odmítl hrát 1.třídu.
 
4) V průběhu měsíců června až srpna byla v areálu provedena řada úprav, z nichž nejzásadnější byly práce na položení nového umělého povrchu pro hřiště na nohejbal a volejbal. Nová umělá tráva byla úspěšně položena a i vyzkoušena bez námitek a pochybností. 
Řadu prací však bude nutno ještě realizovat a to vybudování betonového schodku pro přístup na nové hřiště (z místa vyhrazeného pro kouření), úprava parkovacích míst, rekultivace zadní části areálu a příprava na stavbu nafukovací haly.
Ve vnitřních prostorách byl instalován kamerový systém a provozně opraveny sprchy a toalety. V plánu jsou opravy a repasy stolů a židlí pro sál.
V souvislosti se stavbou nafukovací haly byly kluby 1.tříd už na Grémiu požádány o účast na stavbě. Dále VV zvažuje oslovit členy B.A.F. na brigádu pro přípravu areálu na tuto stavbu.
Byl vznesen návrh, aby se vyhlašovaly brigády pro členy B.A.F. tak jak v jiných spolcích a byl veden soupis jejich účastí.
 
5) Bylo vzato na vědomí navýšení mzdy předsedy p.Poláka s účinností od 1.10.2019. Příští zasedání se uskuteční v průběhu podzimní části soutěží.
 
Zapsal místopředseda B.A.F. Zdeněk Rohánek
 

Zápis č.3/2019 z jednání VV OkKF Brno město  a  B.A.F.
ze dne 30.5.2019 na Rybnické 75 v Brně
Přítomni:    Polák, Rohánek, Valaškovčák, Letzel, Havíř
Omluven:   Procházka
Host:          Popek
Program:
1)               Informace o stavu soutěží a financí OkKF BM a BAF (účty, dotace, opravy atd.)
2)               Informace z KKF JM a pozvánka na nové setkání
3)               Příprava na Futsal Párty 2019
4)           Příprava soutěží 2019/20
5)               Různé
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1)  p.Polák informoval o financích na účtech BAF a OkKF Brno-město.
Stav účtu OkKF neodpovídá konci období soutěží  Brno – město, protože okresní komise stále neobdržela dotaci ze Svazu futsalu. Tuto dotaci ve výši zhruba 100 tisíc Kč zcela nepochopitelně zadržuje KKF JM, což od roku 2011 nemá obdoby. Tato dotace se odvíjí od počtu členů SF v okrese a celkové výše jejich příspěvků. Je to příspěvek SF na rozvoj a podporu futsalu v daných okresech. 
Účet BAF odpovídá počáteční finanční rozvaze. Na účet BAF došly schválené dotace MMB a ÚMČ Nový – Lískovec na provoz areálu a podporu sportovní činnosti, dále i investiční dotace na rekonstrukci antukového hřiště. Vše v celkové výši 299 tisíc Kč.
Soutěže úspěšně spějí k závěrečným kolům dle daného rozpisu. Došlo však k mimořádné události, a to k vyloučení týmu Olymp. Tento tým opakovaně a bez omluvy se nedostavoval na svá utkání od konce dubna a v průběhu měsíce května už nenastoupil. Dle Propozic byl vyloučen a 1.A třída tak pokračuje se 14-ti účastníky. Stále se řeší jeho klubové neuhrazené pohledávky za pronájmy nafukovací haly.
Po ukončení soutěží budou v areálu prováděny venkovní úpravy. Jedná se zejména o přípravné zemní práce na položení nového povrchu antukového hřiště. Dále bude probíhat nové rozměření parkovacích stání a v neposlední řadě úklid a svoz černé skládky oken v prostorách za areálem, avšak na pozemcích MČ Nový – Lískovec. Úřad tvrdí, že jsou to okna ještě z dob rekonstrukce Sokolovny, když BAF má řádné potvzení a doklady firmy, která měla okna ze stavby odstranit a zabezpečit jejich likvidaci. Po společných jednáních se bude Úřad a BAF podílet na jejím odstranění polovinou vynaložených nákladů.
Členové BAF budou informování o možnosti účasti na těchto akcích.
 
2)  p.Polák přednesl návrh JmKKF, která nabídla nové setkání s OkKF Brno - město Toto setkání by se mělo uskutečnit 5.6.v prostorách areálu BAF. Členové VV účast na tomto setkání nepodpořili z důvodu neměnného stavu a žádné aktivity KKF JM od poslední schůzky v souvislosti s urovnáním vztahů mezi oběma komisemi. Stejně tak i řešení účasti klubů z tzv. KP II v brněnských soutěžích je zatím otevřené.
 
3)  p.Polák dále seznámil přítomné se stavem příprav na Futsal Párty. Kluby si průběžně rezervují místa, což pro pořadatele signalizuje podobný počet účastníků jako v loňském roce. Na jednotlivých hřištích budou rozdávány plakáty a pozvánky. Jsou oslovováni sponzoři, zajišťuje se živá hudba a připravuje se program předávání cen vítězným týmům jednotlivých skupin, nejlepším střelcům, brankářům a ceny Fair-play.
 
4)  Diskuzními příspěvky jednotlivých členů byl následně představen nový soutěžní ročník. Bylo nastíněno několik variant organizace a struktury soutěží, které se následně budou upřesňovat podle počtu přihlášených týmů a jejich zařazení do skupin v souladu s Propozicemi pro ročník 2019/20.
 
5)  Na závěr VV BAF schválil navýšení mzdy předsedy p.Poláka na základě podnětu členů VV BAF. Účinnost tohoto navýšení by měla vejít v platnost od 1.9.2019, její výše bude upřesněna po jednání s účetní asociace s ohledem na přípravu finanční rozvahy hospodaření BAF pro rok 2020.
 
6)  Příští zasedání se uskuteční po ukončení soutěží v průběhu měsíce července.
 
Zapsal místopředseda B.A.F. Zdeněk Rohánek

Zápis č.2/2019 z jednání VV OkKF Brno město  a  B.A.F.
ze dne 11.4.2019 na Rybnické 75 v Brně
Přítomni:    Polák,  Rohánek, Valaškovčák, Letzel,  Procházka, Havíř
Host:          Hložánek
Program:
1)               Informace o stavu soutěží OkKF Brno-město
2)               Informace o setkání zástupců OkKF a JmkKF
3)               Informace o stavu v BAF
4)               Různé
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1)  p.Polák informoval o financích na účtech BAF a OkKF Brno-město. Stav obou účtů je vyrovnaný a odpovídá jak počáteční finanční rozvaze před soutěžemi (účet OkKF Brno-město), tak průběžnému rozpočtu financí (účet B.A.F.) Do současné doby nebyly vydány žádné mimořádné finanční položky a výdaje. 
Soutěže běží řádným tempem dle daného rozpisu soutěží. Bylo nutné vyřešit závažnou událost, a to ukončení využívání hřiště na Kamínkách, kdy bylo sděleno ze strany této Základní školy, že z důvodu havarijního stavu není dále možné toto hřiště využívat. OkKF obratem zajistila náhradní hřiště v Brně – Jundrově.
 
2) p.Polák informoval o setkání se zástupci JmKKF. Toto setkání bylo iniciováno ze strany našeho nadřízeného orgánu se snahou vyrovnat vztahy mezi těmito komisemi. OkKF Brno-město předalo JmKKF své vyjádření a stále čeká na reakci či aspoň odpověď. Vysvětlování a argumentace obou stran zatím nevedly ke smysluplným závěrům a situace tak zůstává otevřená a nevyřešená.
 
3)  p.Polák dále sdělil, že byly vytvořeny jednoduché nájemní smlouvy se subjekty pronajímající si sportoviště v areálu. Potvrdil počet členů B.A.F. ke dni 31.3.2019 (stav je uveden na oficiálních stránkách B.A.F.). Informoval o úspěšném zbourání nafukovací haly za vyrazného přispění studentů BPA (počet účastníků akce a finanční náročnost je uvedena na stránkách B.A.F.)
Ve svém vystoupení členům obou VV přednesl na závěr reakci na návštěvu p. Hložánka v prostorách kanceláře B.A.F. Jednání vedlo ke zvážení možnosti přehodnocení investic do obnovy antukového hřiště a zrušení stavby brány regulující vjezd do areálu. Nebylo však možné ani ze strany místopředsedy p.Rohánka vysvětlit výše zmíněnému členu, že zejména investice do brány je v souladu se stavebním zákonem, kdy po konzultaci se stavebním úřadem bylo naší asociaci sděleno právní stanovisko k nutnosti zajištění parkovacích míst pro nájemní byty v objektu B.A.F. Marnost tohoto jednání i se zpětným ohledem na průběh lednové Valné hromady, kdy někteří členové tyto aktivity zpochybňovali, vedlo VV B.A.F. k přehodnocení těchto investičních aktivit, nicméně Výkonný výbor B.A.F. konstatoval, že přes nepochopení a nízkou neznalost situace některých členů, se bude nadále těmito investičními záměry zabývat.
 
4) Na úplný závěr bylo dáno k diskuzi jednání týmu Olymp (1.A třída), který dluží naší asociaci významnou částku za nájem nafukovací haly z předešlého období. K řešení situace zatím nebyla nalezena shoda a situace je dále otevřená.
 
5)  Příští zasedání se uskuteční před ukončením soutěží v průběhu začátku měsíce června.
 
Zapsal místopředseda B.A.F. Zdeněk Rohánek

Zápis č.1/2019 z jednání VV OkKF Brno město  a  B.A.F.
ze dne 7.2.2019 na Rybnické 75 v Brně
Přítomni:  Polák, Rohánek, Valaškovčák, Letzel, Procházka, Havíř
Hosté:  Popek
Program:
1)               Informace z VH BAF
2)               Informace o dění na SF
3)               Informace o stavu soutěží OkKF Brno-město a Brněnského poháru
4)               Různé
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1)  p. Rohánek seznámil přítomné s usnesením z VH BAF z 24.1.2019 a předložil ho k diskuzi. Bylo schváleno vytvořit jednoduché smlouvy s nájemci prostor areálu a trvalá kontrola plateb z nájmu. Bylo přijato opatření ke zrušení všech benefitů ze zaplacených členských příspěvků  od 1.4.2019.
 
2)  p.Polák pak informoval o financích na účtech BAF a OkKF. Sdělil, že vyrovnanost stavu účtů je zatím dlouhodobě stabilní, ale do budoucna nemusí být udržitelná. Vzhledem k výši dotací z podaných žádostí na dotační tituly vypsané magistrátem města Brna a městskou částí Nový Lískovec se v roce 2019 budou odvíjet, kromě nezbytné a nutné provozní údržby, rekonstrukční a investiční práce v areálu. Jde zejména o opravu antukového hřiště a zajištění vjezdu do areálu s následným řešením parkováním.
Zdůraznil nutnost zapojení se členů BAF do údržby areálu formou např.brigád, zvláště při stavění popř. bourání naf.haly. Jinak se musí vždy platit externím osobám či firmám, což snižuje efektivitu vynaložených prostředků k získávání příjmů z pronájmů. Dva zaměstnanci BAF to opravdu nemouhou zvládat sami. Dále uvedl možnost navýšení odměny těmto zaměstnancům, ať už formou zvýšení mzdy z minimální na obvyklou nebo formou finanční odměny ve druhé polovině roku.
 
3)  Dále p. Procházka podal členům VV informace z vyvíjející se kauzi Disciplinárního řízení SF proti VV OkKF Brno-město související s problematikou placení členských příspěvků futis brněnských členů na Svaz futsalu. Dle posledních informací nenastal ve věci žádný posun.
 
4)  p. Havíř informoval o přípravě soutěží na jarní část, o turnajích Penalty Open a Turnaji nadějí. Soutěže i turnaje jsou zajištěné se vším servisem.
p.Polák následně pověřil pp. Procházku a Letzela vytvořením Pohárové komise, která nabídne klubům pro Brněnský pohár 2019/2020 nový hrací model.
 
5)  VV se v závěru jednání zabýval kandidaturou p.Poláka do Komise futsalu na post člen za Moravu na jarní Volební Valné hromadě SF. Byla vyslovena jenoznačná podpora.
 
6)  Příští zasedání se uskuteční nejdříve po zahájení soutěží začátkem měsíce dubna. Informace sdělí s dostatečným předstihem sekretář p.Havíř
 
Zapsal místopředseda B.A.F. Zdeněk Rohánek