Činnost Brněnské asociace futsalu je finančně podporována statutárním městem Brnem (v roce 2023 dotací ve výši 415 000 Kč)
Činnost Okresního svazu futsalu Brno město je finančně podporována statutárním městem Brnem (v roce 2023 dotací ve výši 158 000 Kč)..
17.06.2024
ilustrační obrazek futsalbrnoPŘEDBĚŽNÉ NASAZENÍ KLUBŮ V SEZÓNĚ 2024/25
Važení futsalisté, předběžně jsme sestavili nasazení klubů do sezóny 2024/25 od Okresního přeboru Brna do nejnižší 3.brněnské třídy. Přihlášky do soutěží připravujeme a budou rozeslány ke konci června s dalšími bližšími informacemi. Samozřejmě si můžete v Závazné přihlášce vybrat hrací den, skupinu a čas domácích zápasů. Předběžné nasazení týmů Okresního přeboru 2024/25 - 12 týmů, start. 27 000+1000 korun AB Střelice Gladiators Hombres B        Jehnice (z 1.B) Madrid Poclain SK ...
PŘEDBĚŽNÉ NASAZENÍ KLUBŮ V SEZÓNĚ 2024/25

Krátké zprávy aktuálně

03.06.2024 - KAM NA FUTSAL - Pátek 7.6.: 2.B (Rybn. 18-21:30). Sobota 8.6.: 2.A (Rybn. 9-18:00). Neděle 9.6.: 2.B (Rybn. 9-18).

02.05.2024 - Tým FC Marvan (3.B) hledá spolehlivého gólmana. V případě zájmu e-mailem: 544210404@seznam.cz. Děkuji Havlíček

25.03.2024 - Tým Bianco (1.A třída) hledá soupeře na trénink - ideálně také tým, ale i jednotlivce. Hrajeme každé úterý 18-19:30 na Kraví hoře na Drakenu. Robert, m: 777780888.

25.02.2024 - Amatérský brankář hledá tým, kde by se mohl uplatnit, zapojit a chodit na tréninky. Jakub Zejda 732 713 187

30.01.2024 - SK Líšeň, stabilní klub s dlouholetou tradicí aktuálně hrající Okresní přebor, hledá nové hráče pro posílení stávajícího kádru. Pro více info napiš na: vojtech.grus@gmail.com

další krátké zprávy

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VV OkSF a B.A.F. 30.5.2024

Zápis č.2/2024 z jednání VV B.A.F. a OkSF Brno město
ze dne 30.5.2024 na Rybnické 75 v Brně
Přítomni: Polák, Rohánek, Valaškovčák, Letzel, Procházka, Popek
Omluven: -
1) Na úvod p.Polák přednesl zprávu o hospodaření a stavu financí. V současné době má B.A.F. na účtu 2 000 000 Kč a OkSF Brno-město má na účtu 170 000 Kč.
2) OkSF stále očekává dotace na sportovní činnost, kterou plánuje využít na úhrady za pronájmy hřišť a hal. Zůstatek na účtu odpovídá výši vratných kaucí a je tak finančně vyrovnaný. Zůstatek na účtu B.A.F. umožňuje realizovat letošní investiční záměry v areálu na Rybnické (hřiště - povrch, tělocvična - parkety, šatny a sprchy - malování).
3) VV OkSF schváli změny v organizaci soutěží a pověřil předsedu o vypracování její konečné podoby vč. počtu účastníků jednotlivých výkonnostních tříd a jejich obsazení. Práce na ročníku 2024/2025 začnou hned po skončení letošní jarní části. Předběžný návrh počítá s vytvořením OP, jedné 1.třídy, dvou 2.tříd a tří třetích tříd s odpovídajícím počtem mužstev podle postupů a sestupů a zájmu jednotlivých přihlášených týmů. V 1.třídě bude zaveden systém elektronických zápisů o utkání. Vše další bude zachováno jako v předcházejících sezónách a bude upřesněno v propozicích. Pohárová soutěž bude s největší pravděpodobností ve variantě účasti brněnských týmů podle osvědčeného herního systému B.A.F. a bude probíhat v návaznosti dle rozlosování Poháru Svazu futsalu (tzv. regionální předkolo).  
4) B.A.F. plánuje na letní měsíce provést v areálu výrazné úpravy a to: položit novou umělou trávu na hřišti, upravit povrch tzv. divácké zóny umělou trávou, zajistit nové branky, vymalovat šatny a sociální zázemí a přebrousit parkety v sále. Členové asociace budou mít možnost pomoci s přípravou areálu na již vyhlášené brigádě v polovině června (viz informační emaily).
5) Diskuzní část zasedání se týkala především záměru VV B.A.F. postavit v areálu sportovní halu, která by umožnila celoroční provoz futsalu a dalších sportovních aktivit. Tento záměr bude představen členské základně na řádné Valné hromadě v lednu 2025, nicméně možnosti uskutečnění projektu v souvislosti s vytvořením přípravné komise či podvýboru pro přípravu takto rozsáhlé změny v prostorách areálu a v jeho chodu a provozu, projektování, finančního zajištění a stavební realizace předpokládájí již v současné době odpovědi na otázky o variantách projektu s tím spojené. 
6) Na závěr p.Polák všem poděkoval za účast a jednání ukončil.
Příští zasedání se uskuteční v době konání grémia klubů v srpnu 2024.
Zapsal Zdeněk Rohánek

Zápis č.1/2024 z jednání VV B.A.F. a OkSF Brno město
ze dne 18.1.2024 na Rybnické 75 v Brně po přátelském a neformálním setkání členů B.A.F.
Ve čtvrtek 18.1.2024 se v prostorách restaurace Okruh PUB Nový Lískovec sešlo celkem 16 členů B.A.F. na neformálním setkání.
1) Na úvod  p.Polák zdůraznil, že se jedná o přátelské neformální setkání členů B.A.F., kteří přijali pozvání na tuto akci na základě emailu ze dne 14.1.2024, který byl zaslán všem členům B.A.F. V rámci tohoto setkání se řešily a konkrétně připomínkovaly body uvedené ve výše zmíněném emailu.
2) Mezi důležité body diskuze patřilo např. zachování výše členských příspěvků pro rok 2024 jako v roce 2023 a v případě dobrého hospodaření v tomto roce snížit příspěvky pro aktivní členy na polovinu v roce následujícím. Hospodaření v roce 2024 a správa areálu na Rybnické však bude náročná, protože přes snahu najít co nejoptimálnějšího dodavatele energií došlo k navýšení cen elektřiny a plynu na dvojnásobné částky, než které platila B.A.F. v loňském roce. Bude nutné navýšit ceny všech pronájmů a služeb. V této souvislosti p.Polák připomněl členům B.A.F. možnost využívání prostor areálu pro jejich sportovní, kulturní i privátní akce za výhodných členských podmínek.
3) Diskuze pokračovala dále v hodnocení správy a rozvoje areálu a jednotliví členové komentovali svými příspěvky konkrétní investice, které se podařilo Výkonnému výboru v čele s předsedou v areálu realizovat. Nabídli také některé svoje možnosti pro připravované akce jako bude letošní pokládka nového umělého travnatého povrchu hřiště, úprava pásu mezi hřištěm a plotem v tzv. divácké zóně, kde je v plánu srovnání povrchu a položení dlažby, a v neposlední řadě broušení a renovace parket v tělocvičně. Kromě těchto větších akcí, které budou realizovány odbornými firmami, budou nadále probíhat brigády na úpravu, úklid a drobné opravy v areálu. Aktivní nabídky členů se týkaly možnosti úpravy světel v nafukovací hale výměnou zářivek na led světla či opravu a svaření krycích fólií haly. O každé brigádě, nejen na bourání nebo stavění nafukovací haly, se všichni dozví ze Zpravodaje nebo z oznámení či pozvánky přes email a internetové stránky.
4) Předseda p.Polák ještě zhodnotil rok 2023 z pohledu jubilejní třicáté sezóny od založení B.A.F. a regulérních futsalových brněnských soutěží. Obě významné akce a to letní turnaj k oslavám této události i slavnostní večer v prosinci se dle zúčastněných týmů, členů, pozvaných hostů a organizátorů povedly s kladným ohlasem všech.
5) Na závěr p.Polák poděkoval přítomným za účast, popřál všem úspěšný rok 2024 a setkání ukončil pozváním na malé pohoštění a prohlídku od ledna zprovozněných prostor sauny a relaxačních místností.
 
Po skončení setkání proběhlo
Zasedání VV B.A.F. a VV OkSF Brno-město
Přítomni: Polák, Rohánek, Valaškovčák, Letzel, Procházka
Omluven: Popek
1) Na úvod p.Polák přednesl zprávu o hospodaření a stavu financí. V současné době má B.A.F. na účtu 1 450 000 Kč a OkSF Brno-město má na účtu 660 000 Kč.
2) Následně ve věcné diskuzi členové obou výborů reagovali na příspěvky a podněty členů B.A.F. z předcházejícího setkání ohledně výše příspěvků, investic do areálu, účastí na brigádách a využití prostor pro aktivity členů.
3) P.Polák dále zmínil standartní dobrou připravenost sportovního areálu a jeho zázemí jak již v proběhlé podzimní části futsalových brněnských soutěží, tak pro nadcházející jarní část. Zatím bez problémů probíhají úvodní turnajové dny Zimní ligy. Byla zdůrazně dobrá spolupráce s Komisí Ro+D v rámci této zimní soutěže. Bylo vysloveno uznání p.Letzelovi za přípravu a zdárný průběh Poháru B.A.F.
4) Na závěr p.Polák předložil ke schválení usnesení z tohoto zasedání:
- výše členských příspěvků B.A.F. pro rok 2024 zůstane zachována jako v roce 2023 a to pro aktivní členy 2.000,- Kč, pro pasivní členy 4.000,- Kč (kritéria platí jako v roce 2023 – jsou podmíněna účastí na brigádách). Úhradu členských příspěvků B.A.F. za rok 2024 je nutné provést do 29.2.2024. 
- investice v areálu v roce 2024 budou financovány z rozpočtu B.A.F. a ze schválených dotacích (nový povrch hřiště, revitalizace tzv. divácké zóny, renovace parket v tělocvičně)
- z důvodu výrazného navýšení úhrad za plyn a elektřinu dojde ke zvýšení cen pronájmů haly, hřiště a tělocvičny. Konkrétní výše cen za pronájem bude s dostatečným předstihem oznámena přímo konkrétním uživatelům a na stránkách B.A.F.
- OkSF Brno-město předpokládá schválení dotace na sportovní činnost. V případě kladného posouzení se pověřuje  řídící orgán finančně podpořit účastníky brněnských futasových soutěží např. příspěvkem na startovné.
5) Oba výkonné výbory usnesení schválily. Na závěr p.Polák všem poděkoval za účast a jednání ukončil.                   
Příští zasedání se uskuteční na konci jarní části soutěží v průběhu měsíce června.
Zapsal Zdeněk Rohánek