Činnost Brněnské asociace futsalu je finančně podporována statutárním městem Brnem (v roce 2023 dotací ve výši 415 000 Kč)
Činnost Okresního svazu futsalu Brno město je finančně podporována statutárním městem Brnem (v roce 2023 dotací ve výši 158 000 Kč)..
13.04.2024
ilustrační obrazek futsalbrnoPOKRAČUJÍ BRNĚNSKÉ SOUTĚŽE A ZAHAJUJÍ OBĚ 3.TŘÍDY
V pátek  12.dubna pokračuje 19.kolem 2.B třída na hřišti na Rybnické. V sobotu 13.dubna se odehraje 20. a 21.kolo 2.A třídy na Rybnické a jarní část zahajuje 11. a12.kolo 3.A třídy v Řečkovicích. V neděli 14.dubna pokračuje 19.kolo Okresního přeboru v hale v Maloměřicích a 20.kolo 2.B třídy na hřišti na Rybnické a jarní část zahajuje 11. a12.kolo 3.B třídy v Řečkovicích..   Okresní přebor Brno město 19. kolo                                      ...
POKRAČUJÍ BRNĚNSKÉ SOUTĚŽE A ZAHAJUJÍ OBĚ 3.TŘÍDY

Krátké zprávy aktuálně

07.04.2024 - KAM NA FUTSAL - Pátek 12.4.: 2.B (Rybn. 18-21:00). Sobota 13.4.: 2.A (Rybn. 9-18:00), 3.A (Řečkovice 9-15:30). Neděle 14.4.: OP (Malom. 9-15), 1.B (Rybnická 18-20:30), 2.B (Rybn. 9-18), 3.B (Řečkovice 9-15:30).

25.03.2024 - Tým Bianco (1.A třída) hledá soupeře na trénink - ideálně také tým, ale i jednotlivce. Hrajeme každé úterý 18-19:30 na Kraví hoře - Hospůdka na Drakenu. Robert, m: 777780888.

25.02.2024 - Amatérský brankář hledá tým, kde by se mohl uplatnit, zapojit a chodit na tréninky. Jakub Zejda 732 713 187

30.01.2024 - SK Líšeň, stabilní klub s dlouholetou tradicí aktuálně hrající Okresní přebor, hledá nové hráče pro posílení stávajícího kádru. Pro více info napiš na: vojtech.grus@gmail.com

30.11.2023 - Tým Jobsko Brno z 3.třídy hledá brankáře a případně i hráče do pole pro doplnění týmu. Kontakt: fc-jobskobrno@seznam.cz

další krátké zprávy

VŠICHNI ČLENOVÉ UHRADILI ČLENSKÝ POPLATEK B.A.F. NA ROK 2024

Všichni členové B.A.F. uhradili členský příspěvek B.A.F. na rok 2024 

Brněnská asociace futsalu na svém lednovém zasedání členů schválila úhradu členského příspěvku na rok 2024 ve výši 2000 - 4000 korun a to do 29.února 2024 na účet BAF č.ú. 182 176 698 / 0300 (uveďte jméno a příjmení a členský příspěvek BAF 2024). 
Tento poplatek nemá nic společného s členstvím ve Svazu futsalu (futis), ani s hraním futsalu a je zcela dobrovolný.
Členský příspěvek na rok 2024 uhradilo v řádném termínu do konce února všech 23 členů a bylo vybráno 52 000 korun.

SEZNAM ČLENŮ B.A.F. 2024

č. příjmení a jméno oddíl čp 17 čp 18 čp 19 čp 20 čp 21 čp 22 čp 23 čp 24
1. Bača Libor
LiborB@seznam.cz
BAF 1000 2000 2000 2000 7000 3000 2000 2000
2. Bartoš Jan
lamon@volny.cz
RIP 1000 2000 2000 2000 7000 3000 2000 2000
3. Bartoš Jan ml.
barttis@email.cz
RIP 1000 2000 2000 2000 7000 3000 2000 2000
4. Bažant Milan
milan.bazant@o2.cz
Žab.Vlci         7000 3000 2000 2000
5. Dilhof Martin
martin.dilhof@innogy.com
Bl.Flames 1000 2000 2000 2000 7000 3000 2000 2000
6. Jurnečka Martin
martin.jurnecka@centrum.cz
Tropicana 1000 2000 2000 2000 7000 3000 2000 2000
7. Kadlec Miroslav
kadlec-mira@seznam.cz
Tropicana 1000 2000 2000 2000 7000 3000 2000 2000
8. Kříž Petr
petr.zdenka@seznam.cz
Eliška 1000 2000 2000 2000 7000 3000 2000 2000
9. Letzel Michal
letzel.michal@fnbrno.cz
Žab.Vlci 1000 2000 2000 2000 7000 3000 2000 2000
10. Lončarič Martin
m.loncaric@kreston.cz
Wodowa 1000 2000 2000 2000 7000 3000 2000 2000
11. Pohanka Josef
jos.pohanka@post.cz
Stones 1000 2000 2000 2000 7000 3000 2000 2000
12. Polák Patrik
patrikpolak@volny.cz
BAF         7000 3000 2000 2000
13. Polák Zdeněk
bamako.polak@volny.cz
BAF 1000 2000 2000 2000 7000 3000 2000 2000
14. Popek Petr
popek@lucatec.c
Žab.Vlci 1000 2000 2000 2000 7000 3000 2000 2000
15. Procházka Miroslav
prochin11@centrum.cz
Lamy 1000 2000 2000 2000 7000 3000 2000 2000
16. Recman Richard
RichardRecman@seznam.cz
Poclain           3000 2000 2000
17. Rohánek Zdeněk
z.rohanek@seznam.cz
BAF 1000 2000 2000 2000 7000 4000 2000 2000
18. Sýkora Patrik
patrik.sykora@viaaurea.cz
Orel Řeč. 1000 2000 2000 2000 7000 3000 4000 4000
19. Šimeček Roman
tomson.stz.brno@seznam.cz
STŽ 1000 2000 2000 2000 7000 4000 4000 4000
20. Švanda Jan
ja.svanda@seznam.cz
Poclain 1000 2000 2000 2000 7000 3000 2000 2000
21. Táborský Petr
taborak@email.cz
XXX 1000 2000 2000 2000 7000 4000 4000 4000
22. Valaškovčák Michal
m.v.5@seznam.cz
Atlantis 1000 2000 2000 2000 7000 3000 2000 2000
23. Vančura Zbyněk
ak.vancura@czadvokati.cz
BAF 1000 2000 2000 2000 7000 4000 2000 2000
  CELKEM ÚHRADA 57 000 100 000 88 000 64 000 168 000 77 000 52 000 52 000

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VV OkSF a B.A.F. 18.1.2024

 

Zápis č.1/2024 z jednání VV B.A.F. a OkSF Brno město
ze dne 18.1.2024 na Rybnické 75 v Brně po přátelském a neformálním setkání členů B.A.F.
Ve čtvrtek 18.1.2024 se v prostorách restaurace Okruh PUB Nový Lískovec sešlo celkem 16 členů B.A.F. na neformálním setkání.
1) Na úvod  p.Polák zdůraznil, že se jedná o přátelské neformální setkání členů B.A.F., kteří přijali pozvání na tuto akci na základě emailu ze dne 14.1.2024, který byl zaslán všem členům B.A.F. V rámci tohoto setkání se řešily a konkrétně připomínkovaly body uvedené ve výše zmíněném emailu.
2) Mezi důležité body diskuze patřilo např. zachování výše členských příspěvků pro rok 2024 jako v roce 2023 a v případě dobrého hospodaření v tomto roce snížit příspěvky pro aktivní členy na polovinu v roce následujícím. Hospodaření v roce 2024 a správa areálu na Rybnické však bude náročná, protože přes snahu najít co nejoptimálnějšího dodavatele energií došlo k navýšení cen elektřiny a plynu na dvojnásobné částky, než které platila B.A.F. v loňském roce. Bude nutné navýšit ceny všech pronájmů a služeb. V této souvislosti p.Polák připomněl členům B.A.F. možnost využívání prostor areálu pro jejich sportovní, kulturní i privátní akce za výhodných členských podmínek.
3) Diskuze pokračovala dále v hodnocení správy a rozvoje areálu a jednotliví členové komentovali svými příspěvky konkrétní investice, které se podařilo Výkonnému výboru v čele s předsedou v areálu realizovat. Nabídli také některé svoje možnosti pro připravované akce jako bude letošní pokládka nového umělého travnatého povrchu hřiště, úprava pásu mezi hřištěm a plotem v tzv. divácké zóně, kde je v plánu srovnání povrchu a položení dlažby, a v neposlední řadě broušení a renovace parket v tělocvičně. Kromě těchto větších akcí, které budou realizovány odbornými firmami, budou nadále probíhat brigády na úpravu, úklid a drobné opravy v areálu. Aktivní nabídky členů se týkaly možnosti úpravy světel v nafukovací hale výměnou zářivek na led světla či opravu a svaření krycích fólií haly. O každé brigádě, nejen na bourání nebo stavění nafukovací haly, se všichni dozví ze Zpravodaje nebo z oznámení či pozvánky přes email a internetové stránky.
4) Předseda p.Polák ještě zhodnotil rok 2023 z pohledu jubilejní třicáté sezóny od založení B.A.F. a regulérních futsalových brněnských soutěží. Obě významné akce a to letní turnaj k oslavám této události i slavnostní večer v prosinci se dle zúčastněných týmů, členů, pozvaných hostů a organizátorů povedly s kladným ohlasem všech.
5) Na závěr p.Polák poděkoval přítomným za účast, popřál všem úspěšný rok 2024 a setkání ukončil pozváním na malé pohoštění a prohlídku od ledna zprovozněných prostor sauny a relaxačních místností.
 
Po skončení setkání proběhlo
Zasedání VV B.A.F. a VV OkSF Brno-město
Přítomni: Polák, Rohánek, Valaškovčák, Letzel, Procházka
Omluven: Popek
1) Na úvod p.Polák přednesl zprávu o hospodaření a stavu financí. V současné době má B.A.F. na účtu 1 450 000 Kč a OkSF Brno-město má na účtu 660 000 Kč.
2) Následně ve věcné diskuzi členové obou výborů reagovali na příspěvky a podněty členů B.A.F. z předcházejícího setkání ohledně výše příspěvků, investic do areálu, účastí na brigádách a využití prostor pro aktivity členů.
3) P.Polák dále zmínil standartní dobrou připravenost sportovního areálu a jeho zázemí jak již v proběhlé podzimní části futsalových brněnských soutěží, tak pro nadcházející jarní část. Zatím bez problémů probíhají úvodní turnajové dny Zimní ligy. Byla zdůrazně dobrá spolupráce s Komisí Ro+D v rámci této zimní soutěže. Bylo vysloveno uznání p.Letzelovi za přípravu a zdárný průběh Poháru B.A.F.
4) Na závěr p.Polák předložil ke schválení usnesení z tohoto zasedání:
- výše členských příspěvků B.A.F. pro rok 2024 zůstane zachována jako v roce 2023 a to pro aktivní členy 2.000,- Kč, pro pasivní členy 4.000,- Kč (kritéria platí jako v roce 2023 – jsou podmíněna účastí na brigádách). Úhradu členských příspěvků B.A.F. za rok 2024 je nutné provést do 29.2.2024. 
- investice v areálu v roce 2024 budou financovány z rozpočtu B.A.F. a ze schválených dotacích (nový povrch hřiště, revitalizace tzv. divácké zóny, renovace parket v tělocvičně)
- z důvodu výrazného navýšení úhrad za plyn a elektřinu dojde ke zvýšení cen pronájmů haly, hřiště a tělocvičny. Konkrétní výše cen za pronájem bude s dostatečným předstihem oznámena přímo konkrétním uživatelům a na stránkách B.A.F.
- OkSF Brno-město předpokládá schválení dotace na sportovní činnost. V případě kladného posouzení se pověřuje  řídící orgán finančně podpořit účastníky brněnských futasových soutěží např. příspěvkem na startovné.
5) Oba výkonné výbory usnesení schválily. Na závěr p.Polák všem poděkoval za účast a jednání ukončil.                   
Příští zasedání se uskuteční na konci jarní části soutěží v průběhu měsíce června.

Zapsal Zdeněk Rohánek